Informacije o SEDEX auditu

Baza podataka za razmjenu etičkih podataka o dobavljačima (SEDEX - Supplier Ethical Data Exchange) svjetski je poznata platforma za razmjenu informacija o etički održivoj proizvodnji u opskrbnom lancu. SEDEX baza podataka članovima omogućava bolje upravljanje dobavljačima i smanjenje rizika kroz razmjenu informacija. To rezultira poboljšanjima u etički odgovornim poslovnim praksama.

Pokazivanje usklađenosti s visokim standardima za radne uvjete i ljudska prava.

Transparentnost društvene odgovornosti za potencijalne partnere

Razmjena informacija u međunarodno priznatoj bazi podataka

Odgovorna poslovna praksa u cijelom lancu vrijednosti.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Osnovne informacije o SEDEX-u

SEDEX predstavlja najveću platformu za održivost u opskrbnom lancu. Informacije na ovoj platformi temelje se na zaštićenom obliku audita - auditu etičke trgovine članova SEDEX-a (SMETA - SEDEX Members Ethical Trade Audit). Ispituju se teme kao što su ljudska prava, prava radnika, zdravlje i sigurnost na radu, okoliš i poslovna etika, s naglaskom na pravima radnika.

SMETA daje i jedinstveni format izvješćivanja kako bi se osiguralo da su informacije smislene i usporedive. Izvještaj o SMETA auditu objavljuje se u SEDEX bazi podataka. Ova međunarodno priznata platforma daje važan doprinos transparentnosti u održivoj društvenoj odgovornosti i pruža podršku članovima SEDEX-a u upravljanju dobavljačima i smanjenju rizika.

Osnovu čini ETI kodeks (Ethical Trade Initiative - Inicijativa etičke trgovine). Poticaj za SEDEX audit u pravilu dolazi od kupca dobavljača. Za postupak je potrebno ispuniti Upitnik za samoprocjenu (SAQ - Self Assessment Questionnaire).

Više
Manje 
Welche Arten
Loading...

Koje su kategorije SEDEX članova?

Tvrtke se u SEDEX bazi podataka registriraju kao A, B ili AB članovi, ovisno o njihovoj djelatnosti.

  • A Članovi: Kraj opskrbnog lanca, često trgovci na malo koji žele upravljati svojim dobavljačima putem SEDEX-a.
  • B Članovi: Obično proizvođači na početku opskrbnog lanca od kojih se traži da podijele podatke o svojoj održivosti sa svojim kupcima.
  • AB Članovi: Prerađivači i trgovci u sredini opskrbnog lanca. Oni primaju informacije od svojih dobavljača, ali i pružaju informacije o svojoj održivosti svojim kupcima.
Više
Manje 
Mehrwert
Loading...

Zašto je SEDEX dobra ideja za moju organizaciju?

S više od 30 000 članova diljem svijeta SEDEX zajednica vašoj organizaciji daje jamstvo da vaš SEDEX partner ispunjava zahtjeve najbolje prakse SMETA kataloga u smislu održivosti u opskrbnom lancu.

Organizacije koje prođu SEDEX audit prema SMETA smjernicama i dijele te podatke u bazi podataka svojim kupcima mogu pokazati da poštuju načela etičke i društvene održivosti u proizvodnji. S druge strane, kupci dobivaju priliku učinkovito upravljati svojim opskrbnim lancem prema ovim načelima i na taj način smanjiti rizik.

Više
Manje 
Partner
Loading...

DQS: Vaše certifikacijsko tijelo za SEDEX audite

DQS je dio SEDEX sustava kao takozvano Povezano certifikacijsko tijelo (AAC - Affiliate Audit Company). Zbog toga imamo pravo provoditi SEDEX audite diljem svijeta prema SMETA katalogu i njima centralno upravljati. Temelj vašeg SEDEX audita je vaša samoprocjena koja uključuje sve lokacije na kojima treba provesti audit.

Business28.png
Loading...

Kako izgleda SEDEX audit?

Već registrirani član SEDEX-a poziva vas na SMETA audit. Prihvaćenjem poziva pristajete na audit. Usto se morate registrirati ili postati član SEDEX-a uz naknadu.

Nakon toga slijedi audit na licu mjesta tijekom kojeg mi u DQS-u provjeravamo usklađenost vaših podataka s kriterijima SMETA kataloga.

Naši auditori bilježe sve nedostatke i zajedno s vama razvijaju koncept za implementaciju identificiranih prilika za poboljšanje kroz prikladne mjere.

Nalazi vašeg audita koriste se za izradu detaljnog izvještaja za SEDEX bazu podataka. Tu svojim klijentima možete pružiti uvid u rezultate audita i tako jasno zadovoljiti zahtjeve svojih klijenata.

SMETA audit izričito nije certifikacija. Hoće li se i kada će se održati sljedeći audit ovisi o zahtjevima vaših klijenata.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta SEDEX SMETA audit?

Trošak SEDEX SMETA audita ovisi prvenstveno o veličini organizacije. Rado ćemo vam napraviti individualnu ponudu bez obaveza.

Business2.png
Loading...

Što možete očekivati od nas?

  • DQS je odobreni član SEDEX Povezanih certifikacijskih tijela (AAC - Affiliate Audit Company) i inicijative Udruga profesionalnih auditora društvene usklađenosti (APSCA - Association of Professional Social Compliance Auditors)
  • Globalna multikulturalna stručnost
  • Stručnjaci s iskustvom u industriji s uvidom u lokalna tržišta
  • Osobna podrška naših stručnjaka - na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za SEDEX audit.