Tietoa SEDEX-auditista

Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) -tietokanta on maailmankuulu foorumi eettisesti kestävää tuotantoa koskevien tietojen jakamiseen toimitusketjussa. SEDEX-tietokannan avulla jäsenet voivat tukea toimittajahallintaa ja vähentää riskejä tiedonvaihdon avulla. Tämä johtaa eettisesti vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen parantumiseen.

Osoitetaan työoloja ja ihmisoikeuksia koskevien korkeiden standardien noudattaminen.

Sosiaalisen sitoutumisen läpinäkyvyys mahdollisille kumppaneille

Tietojen vaihto kansainvälisesti tunnustetussa tietokannassa

Vastuulliset liiketoimintakäytännöt koko arvoketjussa

Perustiedot SEDEXistä

SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) edustaa suurinta toimitusketjun vastuullisuuden foorumia. Tämän alustan tiedot perustuvat omaan auditointimuotoon, SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA-auditointi). Kyselyssä selvitetään muun muassa ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, työterveyttä ja -turvallisuutta, ympäristöä ja liike-elämän etiikkaa, ja siinä keskitytään työntekijöiden oikeuksiin.

Samalla SMETA määrittelee yhtenäisen raportointimuodon, jolla varmistetaan, että tiedot ovat mielekkäitä ja vertailukelpoisia. SMETA-auditoinnin tuloksena syntyvä auditointiraportti lähetetään SEDEX-tietokantaan. Tämä kansainvälisesti tunnustettu foorumi edistää merkittävästi kestävän yhteiskuntavastuun avoimuutta ja tukee SEDEXin jäseniä toimittajahallinnassa ja riskien vähentämisessä.

ETI-säännöstö (Ethical Trade Initiative) toimii perustana. SEDEX-auditoinnin sysäys tulee pääsääntöisesti toimittajan asiakkaalta. Menettelyä varten on täytettävä itsearviointikyselylomake (SAQ).

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Mitkä ovat SEDEXin jäsenyysluokat?

Yritykset rekisteröityvät SEDEX-tietokantaan A-, B- tai AB-jäseniksi, riippuen niiden tyypistä.

  • A-jäsenet: Toimitusketjun loppupäässä olevat, usein vähittäiskauppiaat, jotka haluavat hallita toimittajiaan SEDEXin kautta.
  • B-jäsenet: Yleensä toimitusketjun alkupäässä olevat tuottajat, joita pyydetään jakamaan tietoja kestävyystuloksistaan ostajiensa kanssa.
  • AB-jäsenet: Jalostajat ja kauppiaat toimitusketjun keskivaiheilla. Yhtäältä ne saavat tietoja toimittajiltaan, mutta ne myös toimittavat tietoja kestävyyssuorituskyvystään asiakkailleen.
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Miksi SEDEX on järkevä yritykselleni?

Maailmanlaajuisesti yli 30 000 jäsentä käsittävä SEDEX-yhteisö tarjoaa yrityksellesi varmuuden siitä, että SEDEX-kumppanisi täyttää SMETA-katalogin parhaita käytäntöjä koskevat vaatimukset toimitusketjun kestävyyden osalta.

Yritykset, jotka teettävät SMETA-ohjeiden mukaisen SEDEX-auditoinnin ja jakavat tämän tiedon tietokannassa, voivat osoittaa ostajilleen, että ne noudattavat eettisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteita tuotannossa. Toisaalta ostajat saavat mahdollisuuden hallita toimitusketjuaan tehokkaasti näiden periaatteiden mukaisesti ja siten vähentää riskejään.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

DQS: SEDEXin auditointeja varten

DQS on osa SEDEX-järjestelmää niin sanottuna Affiliate Audit Company (AAC). Tämä oikeuttaa meidät suorittamaan SEDEX-auditointeja maailmanlaajuisesti SMETA-luettelon mukaisesti ja hallinnoimaan niitä keskitetysti. SEDEX-auditoinnin perustana on itsearviointi kaikkien arvioitavien kohteiden osalta.

Business28.png
Loading...

Miten SEDEX-auditointi toimii?

Jo rekisteröitynyt SEDEXin jäsen kutsuu sinut SMETA-auditointiin. Näin tehdessäsi suostut auditoitavaksi. Lisäksi sinun on rekisteröidyttävä tai liityttävä SEDEXin jäseneksi maksua vastaan.

Tämän jälkeen seuraa paikan päällä tehtävä auditointi, jossa me DQS:ssä tarkistamme, että tietosi ovat SMETA-luettelon kriteerien mukaisia.

Samalla auditoijamme kirjaavat ylös mahdolliset puutteet ja laativat kanssanne konseptin, jonka avulla havaitut parannusmahdollisuudet voidaan toteuttaa sopivilla toimenpiteillä.

Tarkastuksenne havaintojen perusteella laaditaan yksityiskohtainen raportti SEDEX-tietokantaa varten. Siellä voit tarjota asiakaskunnallesi tietoa auditoinnin tuloksista ja siten todistettavasti täyttää asiakaskuntasi vaatimukset.

SMETA-auditointi ei nimenomaan ole sertifiointi. Se, onko seuraava auditointi suoritettava ja milloin se on suoritettava, riippuu asiakkaidesi vaatimuksista.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon SEDEXin SMETA-auditointi maksaa?

SEDEX SMETA -auditoinnin kustannukset riippuvat ensisijaisesti yrityksen koosta. Teemme mielellämme yrityksellesi yksilöllisen tarjouksen sitoumuksetta.

Business2.png
Loading...

Mitä voit odottaa meiltä

  • DQS on hyväksytty jäsen SEDEX Affiliate Audit Companies -järjestössä ja APSCA-aloitteessa.
  • Maailmanlaajuinen, monikulttuurinen asiantuntemus
  • Alan kokeneita asiantuntijoita, joilla on näkemystä paikallisista markkinoista
  • Henkilökohtaista, saumatonta tukea asiantuntijoiltamme - alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
Contact-Africa-woman-shutterstock_offset_2000643158-min.jpg
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilösi

Annamme mielellämme yksilöllisen tarjouksen SEDEX SMETA -auditoinneista.