Πληροφορίες σχετικά με το SEDEX Audit

Η βάση δεδομένων Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) είναι μια παγκοσμίου φήμης πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ηθικά βιώσιμη παραγωγή στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η βάση δεδομένων SEDEX επιτρέπει στα μέλη να υποστηρίζουν τη διαχείριση των προμηθευτών και να μειώνουν τον κίνδυνο μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των ηθικά υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών.

Επίδειξη συμμόρφωσης με υψηλά πρότυπα για τις συνθήκες εργασίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Διαφάνεια της κοινωνικής δέσμευσης για τους δυνητικούς εταίρους

Ανταλλαγή πληροφοριών σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη βάση δεδομένων

Υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές σε όλη την αλυσίδα αξίας

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Βασικές πληροφορίες για το SEDEX

Το SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη πλατφόρμα για τη βιωσιμότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Οι πληροφορίες σε αυτή την πλατφόρμα βασίζονται σε μια ιδιωτική μορφή ελέγχου, τον έλεγχο ηθικού εμπορίου των μελών της SEDEX (SEDEX Members Ethical Trade Audit - SMETA audit). Διερευνώνται θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των εργαζομένων, η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον και η επιχειρηματική ηθική, με έμφαση στα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ταυτόχρονα, η SMETA καθορίζει μια ομοιόμορφη μορφή αναφοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες είναι ουσιαστικές και συγκρίσιμες. Η έκθεση ελέγχου που προκύπτει από τον έλεγχο SMETA αναρτάται στη βάση δεδομένων SEDEX. Αυτή η διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα συμβάλλει σημαντικά στη διαφάνεια της βιώσιμης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υποστηρίζει τα μέλη του SEDEX στη διαχείριση των προμηθευτών και τη μείωση των κινδύνων.

Ως βάση χρησιμεύει ο κώδικας ETI (Ηθική Πρωτοβουλία Εμπορίου). Κατά κανόνα, το έναυσμα για έναν έλεγχο SEDEX προέρχεται από τον πελάτη ενός προμηθευτή. Για τη διαδικασία πρέπει να συμπληρωθεί ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (SAQ).

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Welche Arten
Loading...

Ποιες είναι οι κατηγορίες μελών του SEDEX;

Οι εταιρείες εγγράφονται στη βάση δεδομένων του SEDEX ως μέλη Α, Β ή ΑΒ, ανάλογα με τον τύπο τους.

  • Μέλη Α: Τέλος της αλυσίδας εφοδιασμού, συχνά λιανοπωλητές, που θέλουν να διαχειρίζονται τους προμηθευτές τους μέσω του SEDEX.
  • Μέλη Β: Συνήθως παραγωγοί στην αρχή της αλυσίδας εφοδιασμού, οι οποίοι καλούνται να μοιραστούν δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα με τους αγοραστές τους.
  • Μέλη ΑΒ: Μεταποιητές και έμποροι στο μέσο της αλυσίδας εφοδιασμού. Από τη μία πλευρά, λαμβάνουν πληροφορίες από τους προμηθευτές τους, αλλά παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις βιωσιμότητάς τους στους πελάτες τους.
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Mehrwert
Loading...

Γιατί το SEDEX έχει νόημα για την εταιρεία μου;

Με περισσότερα από 30.000 μέλη παγκοσμίως, η κοινότητα SEDEX παρέχει στην εταιρεία σας τη βεβαιότητα ότι ο συνεργάτης σας SEDEX πληροί τις απαιτήσεις βέλτιστης πρακτικής του καταλόγου SMETA όσον αφορά τη βιωσιμότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Οι εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει έλεγχο SEDEX σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές SMETA και μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες στη βάση δεδομένων μπορούν να δείξουν στους αγοραστές τους ότι σέβονται τις αρχές της ηθικής και κοινωνικής βιωσιμότητας στην παραγωγή. Από την άλλη πλευρά, οι αγοραστές αποκτούν την ευκαιρία να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την αλυσίδα εφοδιασμού τους σύμφωνα με αυτές τις αρχές και να μειώνουν έτσι τον κίνδυνο.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Partner
Loading...

DQS: Η ελεγκτική σας εταιρεία για τους ελέγχους SEDEX

Η DQS συμμετέχει στο σύστημα SEDEX ως η λεγόμενη Affiliate Audit Company (AAC). Αυτό μας δίνει το δικαίωμα να διενεργούμε ελέγχους SEDEX παγκοσμίως σύμφωνα με τον κατάλογο SMETA και να τους διαχειριζόμαστε κεντρικά. Η βάση του ελέγχου SEDEX είναι η αυτοαξιολόγησή σας σε σχέση με όλες τις τοποθεσίες που πρόκειται να αξιολογηθούν.

Business28.png
Loading...

Πώς λειτουργεί ένας έλεγχος SEDEX;

Ένα ήδη εγγεγραμμένο μέλος του SEDEX σας προσκαλεί σε έλεγχο SMETA. Με τον τρόπο αυτό, συμφωνείτε να υποβληθείτε σε έλεγχο. Επιπλέον, πρέπει να εγγραφείτε ή να γίνετε μέλος του SEDEX έναντι αμοιβής.

Ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος, κατά τον οποίο εμείς στην DQS ελέγχουμε τις πληροφορίες σας για τη συμμόρφωση με τα κριτήρια του καταλόγου SMETA.

Ταυτόχρονα, οι ελεγκτές μας καταγράφουν τυχόν ελλείψεις και αναπτύσσουν μαζί σας μια ιδέα για την υλοποίηση των εντοπισμένων δυνατοτήτων βελτίωσης μέσω κατάλληλων μέτρων.

Τα ευρήματα του ελέγχου σας χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης για τη βάση δεδομένων SEDEX. Εκεί μπορείτε να παρέχετε στο πελατολόγιό σας μια εικόνα των αποτελεσμάτων του ελέγχου και έτσι να ικανοποιείτε αποδεδειγμένα τις απαιτήσεις του πελατολογίου σας.

Ένας έλεγχος SMETA δεν αποτελεί ρητά πιστοποίηση. Το αν και πότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ο επόμενος έλεγχος εξαρτάται από τις απαιτήσεις των πελατών σας.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει ο έλεγχος SMETA της SEDEX;

Το κόστος ενός ελέγχου SEDEX SMETA εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος της επιχείρησης. Θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την εταιρεία σας χωρίς καμία υποχρέωση.

Business2.png
Loading...

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

  • Η DQS είναι εγκεκριμένο μέλος των θυγατρικών ελεγκτικών εταιρειών του SEDEX και της πρωτοβουλίας APSCA
  • Παγκόσμια, πολυπολιτισμική εμπειρογνωμοσύνη
  • Εμπειροι στον κλάδο εμπειρογνώμονες με γνώση των τοπικών αγορών
  • Προσωπική, απρόσκοπτη υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Βρείτε την τοπική σας επαφή

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια ατομική προσφορά για τους ελέγχους SEDEX SMETA.