Informatie over de SEDEX-audit

De SEDEX-database (Supplier Ethical Data Exchange) is een wereldberoemd platform voor het delen van informatie over ethisch duurzame productie in de toeleveringsketen. De SEDEX-database stelt leden in staat om supplier management te ondersteunen en risico's te verminderen door informatie uit te wisselen. Dit leidt tot verbeteringen in ethisch verantwoorde bedrijfspraktijken.

Aantonen dat wordt voldaan aan hoge normen voor arbeidsomstandigheden en mensenrechten

Transparantie van sociale betrokkenheid voor potentiële partners

Uitwisseling van informatie in een internationaal erkende databank

Verantwoorde bedrijfspraktijken in de hele waardeketen

Basisinformatie over SEDEX

SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) is het grootste platform voor duurzaamheid in de toeleveringsketen. De informatie op dit platform is gebaseerd op een eigen auditformaat, de SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA-audit). Onderwerpen zoals mensenrechten, werknemersrechten, gezondheid en veiligheid op het werk, het milieu en bedrijfsethiek worden bevraagd, met de nadruk op werknemersrechten.

Tegelijkertijd specificeert de SMETA een uniform rapportageformaat om ervoor te zorgen dat de informatie zinvol en vergelijkbaar is. Het auditrapport dat het resultaat is van uw SMETA-audit wordt in de SEDEX-databank geplaatst. Dit internationaal erkende platform levert een belangrijke bijdrage aan transparantie in duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen en ondersteunt SEDEX-leden bij supplier management en risicovermindering.

De ETI-code (Ethical Trade Initiative) dient als basis. In de regel komt de aanzet tot een SEDEX-audit van de klant van een leverancier. Voor de procedure moet een Self Assessment Questionnaire (SAQ) worden ingevuld.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Wat zijn de SEDEX-lidmaatschapscategorieën?

Bedrijven registreren zich in de SEDEX-databank als A-, B- of AB-lid, afhankelijk van hun type.

  • A-leden: Einde van de toeleveringsketen, vaak detailhandelaars, die hun leveranciers via SEDEX willen beheren.
  • B-leden: Meestal producenten aan het begin van de toeleveringsketen, die gevraagd worden om gegevens over hun duurzaamheidsprestaties te delen met hun kopers.
  • AB-leden: verwerkers en handelaars in het midden van de toeleveringsketen. Enerzijds ontvangen zij informatie van hun leveranciers, maar zij verstrekken ook informatie over hun duurzaamheidsprestaties aan hun afnemers.
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Waarom is SEDEX zinvol voor mijn bedrijf?

Met meer dan 30.000 leden wereldwijd biedt de SEDEX-community uw bedrijf de zekerheid dat uw SEDEX-partner voldoet aan de best practice-eisen van de SMETA-catalogus op het gebied van duurzaamheid in de toeleveringsketen.

Bedrijven die een SEDEX-audit laten uitvoeren volgens de SMETA-richtlijnen en deze informatie delen in de database, kunnen hun kopers laten zien dat zij de principes van ethische en sociale duurzaamheid bij de productie respecteren. Aan de andere kant krijgen inkopers de kans om hun toeleveringsketen effectief volgens deze beginselen te beheren en zo hun risico te verminderen.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

DQS: Uw auditbedrijf voor SEDEX-audits

DQS maakt deel uit van het SEDEX-systeem als een zogenaamd Affiliate Audit Company (AAC). Dit geeft ons het recht wereldwijd SEDEX-audits uit te voeren volgens de SMETA-catalogus en deze centraal te beheren. De basis van uw SEDEX-audit is uw zelfbeoordeling met betrekking tot alle te beoordelen locaties.

Business28.png
Loading...

Hoe werkt een SEDEX-audit?

Een reeds geregistreerd lid van SEDEX nodigt u uit voor een SMETA-audit. U stemt er dan mee in dat u aan een audit wordt onderworpen. Daarnaast moet u zich tegen betaling als lid van SEDEX laten registreren of lid worden.

Daarna volgt een audit ter plaatse, waarbij wij bij DQS uw informatie controleren op overeenstemming met de criteria van de SMETA-catalogus.

Tegelijkertijd leggen onze auditors eventuele tekortkomingen vast en ontwikkelen zij samen met u een concept om het vastgestelde verbeteringspotentieel door middel van passende maatregelen ten uitvoer te leggen.

De bevindingen van uw audit worden gebruikt om een gedetailleerd rapport op te stellen voor de SEDEX-databank. Daarin kunt u uw klantenkring inzicht geven in de auditresultaten en daarmee aantoonbaar voldoen aan de eisen van uw klantenkring.

Een SMETA-audit is uitdrukkelijk geen certificering. Of en wanneer de volgende audit dient plaats te vinden is afhankelijk van de eisen van uw klanten.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost de SEDEX SMETA-audit?

De kosten van een SEDEX SMETA-audit zijn voornamelijk afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Wij maken graag vrijblijvend een individuele offerte voor uw bedrijf.

Business2.png
Loading...

Wat u van ons kunt verwachten

  • DQS is een erkend lid van de SEDEX Affiliate Audit Companies en het APSCA initiatief
  • Wereldwijde, multiculturele expertise
  • Ervaren experts met inzicht in lokale markten
  • Persoonlijke, naadloze ondersteuning door onze specialisten - regionaal, nationaal en internationaal
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij bezorgen u graag een individuele offerte voor SEDEX SMETA-audits.