In de consumptiegoederenindustrie staat BRC Global Standards bekend als een van de toonaangevende beheerders van certificeringsystemen voor productkwaliteit en -veiligheid. Met de nieuwe BRCGS Ethical Trade Standard maakt BRCGS nu gebruik van haar ervaring met certificeringssystemen op het gebied van verantwoord sourcen. In dit artikel geven we een overzicht van wat u kunt verwachten van de nieuwe norm.

Hebben we echt nog een ethische norm nodig? Nee, dat hebben we niet - tenzij het een significante toegevoegde waarde heeft ten opzichte van bestaande normen en systemen. Dat is in een notendop precies de ambitie van de BRCGS Ethical Trade Standard (ETRS): het ontwerpen van een certificeringsstandaard voor sociale naleving die robuuster, geloofwaardiger en effectiever is dan andere standaarden die er zijn.

Nu de kern van de zaak: Hoe hoopt de standaard dat te bereiken? Laten we eens kijken naar het auditprotocol en de auditcriteria.

  • De BRCGS Ethical Trade and Responsible Sourcing Standard is een certificeringsnorm. In tegenstelling tot veel andere sociale audits, zullen sites die aan de vereisten voldoen een BRCGS-certificaat ontvangen dat de naleving bevestigt.
  • BRCGS zal haar ruime ervaring als systeemeigenaar benutten door toezicht te houden op de certificeringsinstanties om de doeltreffendheid, kwaliteit en integriteit van het certificeringsproces te waarborgen. Alleen auditors en certificeerders die door het BRCGS zijn goedgekeurd en onder haar toezicht staan, zullen worden geaccepteerd.
  • BRCGS stelt een risicogebaseerd proces voor waarbij het risico niet gebaseerd is op externe parameters, zoals de reputatie van een land, maar uitsluitend op de prestaties van de site zelf. Het proces zal bestaan uit een risicobeoordelingsaudit en een volledige ethische audit. Het resultaat van de risicobeoordelingsaudit bepaalt de frequentie van de ethische audits.
  • De ethische norm van de BRCGS maakt gebruik van de synergieën tussen de BRCGS-productveiligheidsaudits en de ethische audits. Zo is het mogelijk om de risicobeoordelingsaudit te combineren met de productveiligheidsaudit.
  • Het is de bedoeling om het nieuwe systeem ter evaluatie voor te leggen aan het Sustainable Supply Chain Initiative (SSCI). Dit vervult een soortgelijke rol bij audits inzake sociale naleving als de GFSI-beoordeling doet bij productveiligheidsaudits.
  • Alle auditcriteria zijn afgestemd op andere normen en protocollen inzake sociale naleving, met name Sedex SMETA. Dit zorgt voor consistentie.

Hoe worden de audits uitgevoerd?

De BRCGS Ethische Handelsaudit wordt uitgevoerd in twee afzonderlijke audits

Fase 1 - Risicobeoordeling

Hoe goed functioneert het management op het vlak van ethische handel en verantwoorde bevoorrading? Deze vraag wordt beantwoord in de eerste auditfase, waarbij een algemeen overzicht wordt gegeven.

De risicobeoordeling kan tijdens een andere audit worden uitgevoerd en neemt maximaal 4 uur in beslag, afhankelijk van de grootte van de vestiging en het aantal werknemers. De beoordeling kan door elke gekwalificeerde BRC auditor worden uitgevoerd.

Fase 2 - Kern ETRS-audit

In deze fase wordt de volledige ethische audit uitgevoerd. Deze audit mag alleen worden uitgevoerd door een Lead Social Auditor die is geslaagd voor het BRCGS ETRS Auditor Examen. De audit is afgestemd op de internationale richtlijnen voor beste praktijken en de SMETA auditmethodologie. De ETRS-audit verschilt van SMETA door het gebruik van bepaalde technische kenmerken.

De betrokkenheid van DQS

De BRCGS Ethical Trade Standard is het resultaat van een proces met meerdere belanghebbenden. Dit omvat detailhandelaren, leveranciers, certificeringsinstanties en deskundigen op het gebied van ethische handel. Als een van de toonaangevende certificatie-instellingen, zowel voor BRCGS-audits als voor social compliance audits, heeft DQS zijn expertise ingezet en actief bijgedragen aan het ontwikkelingsproces.

Dr. Thijs Willaert vertegenwoordigde DQS in de BRCGS Ethical Trade Working Group en weet in welke mate de nieuwe norm zich onderscheidt van andere: "Bijna alle normen en systemen voor sociale naleving behandelen nu dezelfde onderwerpen. Daarom verschuift de aandacht nu naar vragen rond de effectiviteit van audits: Wie mag auditen, wie controleert de auditors en de auditbedrijven, en hoe kunnen we de effectiviteit van de verschillende auditsystemen vergelijken? Dit zijn precies de gebieden waarop de BRCGS nu haar ervaring inbrengt om de geloofwaardigheid van de certificering te waarborgen."

Wat DQS voor u kan doen

DQS is uw deskundige partner voor sociale en duurzaamheidsaudits. Met een vlotte auditplanning, ervaren auditors en zinvolle auditrapporten dragen wij bij aan het duurzame succes van uw organisatie.

Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...