U industriji robe široke potrošnje, BRC Global Standards je poznat kao jedan od vodećih operatera sustava za certificiranje za kvalitetu i sigurnost proizvoda. Novim standardom BRCGS Ethical Trade BRCGS sada koristi svoje iskustvo sa sustavim aza certificiranje na području odgovorne nabave. U nastavku vam dajemo pregled novog standarda.

Trebamo li stvarno još jedan standard za etično poslovanje. Ne, ne trebamo - osim ako ne dodaje zanačajnu vrijednost u usporedbi s postojećim standardima i sustavima. Baš to je, ukratko, cilj standarda BRCGS Ethical Trade (ETRS): osmislili standard za certifikaciju društvene usklađenosti koji je konkretniji, vjerodostojniji i djelotvorniji od drugih postojećih standarda.

A sada detalji: Kako taj standard to namjerava postići? Pogledajmo protokol i kriterije audita.

  • Standard BRCGS Ethical Trade and Responsible Sourcing je standard za certificiranje. Za razliku od mnogih drugih audita društvene odgovornosti, organizacije koje ispunjavaju uvjete dobit će BRCGS certifikat kao potvrdu usklađenosti.
  • BRCGS će koristiti svoje opsežno iskustvo kao vlasnika sustava u nadzoru certifikacijskih tijela kako bi osigurao djelotvornost, kvalitetu i integritet certifikacijskog procesa. Prihvaćaju se samo auditori i certifikacijska tijela koje je odobrio i nadgleda BRCGS.
  • BRCGS predlaže proces temeljen na riziku gdje se rizik ne temelji na vanjskim parametrima, poput  ugleda zemlje, već isključivo na rezultatima same organizacije. Proces će se sastojati od audita procjene rizika i cjelovitog audita etičkog poslovanja. Rezultati audita procjene rizika određivat će učestalost audita etičkog poslovanja.
  • Standard BRCGS Ethical Standard koristi sinergije između BRCGS audita sigurnosti proizvoda i audita etičkog poslovanja. Stoga je moguće kombinirati audit procjene rizika s auditor sigurnosti proizvoda.
  • Namjera je da Inicijativa za održivi opskrbni lanac (Sustainable Supply Chain Initiative - SSCI) evaluira novi sustav. To ispunjava sličnu ulogu u auditima društvene usklađenosti kao procjene Globalne inicijative za sigurnost hrane (Global Food Safety Initiative - GFSI) u auditima sigurnosti proizvoda.
  • Svi kriteriji audita usklađeni su s drugim standardima  i protokolima društvene usklađenosti, ponajprije Sedex SMETA. Time je osigurana dosljednost.

Kako se provode auditi?

Audit prema standardu BRCGS Ethical Trade se sastoji od dva zasebna audita:

Faza 1 - Procjena rizika

Koliko dobro funkcionira uprava u pogledu etičke trgovine i odgovorne nabave? Na ovo se pitanje odgovara u prvoj fazi audita općim pregledom.

Procjena rizika može se provesti u sklopu drugog audita i traje do 4 sata, ovisno o veličini organizacije i broju zaposlenika. Procjenu može provesti bilo koji kvalificirani auditor BRC-a.

Faza 2 - Temeljni audit prema standardu BRCGS Ethical Trade

U ovoj fazi se provodi potpuni audit etičkog poslovanja. Ovaj audit može provesti samo Lead social auditor koji je prošao ispit za auditore BRCGS ETRS Auditor Exam. Audit je usklađen s međunarodnim smjernicama najbolje prakse i SMETA metodologijom audita. Audit prema BRCGS Ethical Trade and Responsible Sourcing razlikuje se od SMETA audita po korištenju određenih tehničkih značajki.

Sudjelovanje DQS-a

Standard BRCGS Ethical Trade je rezultat procesa u koji su bili uključeni mnogobrojni dionici. To su trgovci na malo, dobavljači, certifiakcijska tijela i stručnjaci za etičku trgovinu. Kao jedno od vodećih certifikacijskih tijela, i za audite BRCGS-a i za audite društvene usklađenosti, DQS je svojom stručnošću aktivno doprinio razvojnom procesu.

Dr. Thijs Willaert predstavljao je DQS u radnoj skupini za BRCGS Ethical Trade i zna u kojoj se mjeri novi standard razlikuje od ostalih: "Skoro svi standardi i sustavi za društvenu usklađenost sada pokrivaju iste teme. Zato se fokus sada pomiče na pitanja djelotvornosti audita: Tko može provoditi audit, tko nadzire auditore i certifikacijska tijela, i kako uspoređujemo djelotvornost različitih sustava za audite? Upravo na tim područjima BRCGS sada svojim iskustvom želi osigurati vjerodostojnost certificiranja."

Kako vam DQS može pomoći

DQS je vaš stručni partner za audite društvene odgovornosti i održivosti. Jasnim planiranjem audita, iskusnim auditorima i smislenim izvještajima o auditu, doprinosimo održivom uspjehu vaše organizacije.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...

Relevantni članci i događanja

Možda vas zanima
Blog
dqs-businessman shakes the hand of a man in protective clothing surrounded by other employees in wor
Loading...

EU zabrana proizvoda iz prisilnog rada – integracija audita dobavljača u proces dužne pažnje

Blog
paper people doing teamwork in their business
Loading...

Dolazi Direktiva o dužnoj pažnji za održivo poslovanje (CS3D) – Pregled i vremenski okvir

Blog
Top view of Deep water port with cargo ship and containers. It is an import and export cargo port wh
Loading...

Integracija pružatelja logističkih i prijevoznih usluga u dužnu pažnju ljudskih prava: Pravni zahtjevi i pristup