Tüketim ürünleri endüstrisinde, BRC Global Standards, ürün kalitesi ve güvenliği için belgelendirme sistemlerinin önde gelen operatörlerinden biri olarak bilinir. Yeni BRCGS Etik Ticaret Standardı ile BRCGS, sorumlu kaynak kullanımı alanındaki sertifikasyon sistemleriyle ilgili deneyimlerinden yararlanıyor. Bu yazıda, yeni standarttan neler bekleyebileceğinize dair bir genel bakış oluşturuyoruz.

Gerçekten başka bir etik standarda ihtiyacımız var mı? Hayır, mevcut standartlar ve sistemlere kıyasla önemli bir değer katmadığı sürece yok. Özetle, BRCGS Etik Ticaret Standardının (ETRS) amacı tam olarak budur: sosyal uygunluk için diğer standartlardan daha sağlam, güvenilir ve etkili bir sertifika standardı tasarlamak.

Asıl mesele: Standart bunu nasıl başarmayı umuyor? Gelin hep birlikte denetim protokolüne ve denetim kriterlerine bir göz atalım.

  • BRCGS Etik Ticaret ve Sorumlu Kaynak Kullanımı Standardı bir sertifikasyon standardıdır. Diğer birçok sosyal denetimden farklı olarak, gerekliliklere uyan sahalar, uygunluğu onaylayan bir BRCGS sertifikası alacaktır.
  • BRCGS, bir sistem sahibi olarak geniş deneyiminden yararlanacak ve belgelendirme sürecinin etkinliğini, kalitesini ve bütünlüğünü sağlamak için  belgelendirme kuruluşlarını denetleyecek. Yalnızca BRCGS tarafından onaylanan ve denetlenen denetçiler ve sertifika sağlayıcılar kabul edilecektir.
  • BRCGS, riskin bir ülkenin itibarı gibi dış parametrelere değil, yalnızca ilgili sahanın performansına bağlı olan riske dayalı bir süreç önerir. Süreç, bir risk değerlendirme denetimi ve tam bir etik denetimden oluşacaktır. Tesisin risk değerlendirme denetiminden alacağı sonuç, etik denetimlerin sıklığını belirleyecektir.
  • BRCGS Etik Standardı, BRCGS ürün güvenliği denetimleri ile etik denetimleri arasındaki sinerjiden yararlanır. Böylece risk değerlendirme denetimi ile ürün güvenliği denetiminin birleştirilmesi mümkündür.
  • Amaç, yeni sistemi, değerlendirme için Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Girişimi'ne (SSCI) sunmaktır. Bu, GFSI değerlendirmesinin ürün güvenliği denetimlerinde yaptığı gibi, sosyal uygunluk denetimlerinde de benzer bir rolü yerine getirir.
  • Tüm denetim kriterleri, başta Sedex SMETA olmak üzere diğer sosyal uygunluk standartları ve protokolleri ile uyumludur ve bu da tutarlılık sağlar.

Denetimler nasıl yapılıyor?

BRCGS Etik Ticaret Denetimi iki ayrı denetimde gerçekleştirilir

Aşama 1 - Risk Değerlendirmesi

Yönetim, etik ticaret ve sorumlu kaynak kullanımı açısından ne kadar iyi çalışıyor? Bu soru, genel bir bakış sağlayarak ilk denetim aşamasında yanıtlanır.

Risk değerlendirmesi başka bir denetim sırasında yapılabilir ve sahanın büyüklüğüne ve çalışan sayısına bağlı olarak 4 saate kadar sürebilir. Değerlendirme, herhangi bir kalifiye BRC denetçisi tarafından yapılabilir.

2. Aşama - Temel ETRS Denetimi

Bu aşamada, tam etik denetimi yapılır. Bu denetim yalnızca BRCGS ETRS Denetçi Sınavını geçen Baş Sosyal Denetçi tarafından yapılabilir. Denetim, uluslararası en iyi uygulama kılavuzları ve SMETA denetim metodolojisi ile uyumludur. ETRS denetimi, belirli teknik özelliklerin kullanımında SMETA'dan farklıdır.

DQS'nin katılımı

BRCGS Etik Ticaret Standardı, çok paydaşlı bir sürecin sonucudur. Buna perakendeciler, tedarikçiler, sertifikasyon kuruluşları ve etik ticaret uzmanları dahildir. Hem BRCGS denetimleri hem de sosyal uygunluk denetimleri için önde gelen belgelendirme kuruluşlarından biri olan DQS, uzmanlığını kullanmış ve geliştirme sürecine aktif olarak katkıda bulunmuştur.

Dr. Thijs Willaert, BRCGS Etik Ticaret Çalışma Grubu'nda DQS'yi temsil etti ve yeni standardın diğerlerinden ne ölçüde ayrıldığını biliyor: "Sosyal uygunluk için neredeyse tüm standartlar ve sistemler artık aynı konuları kapsıyor. Bu nedenle, odak şimdi denetimlerin etkinliğini ve sertifikaların güvenilirliğini sağlamaya ilişkin sorulara doğru değişiyor: Kimler denetim yapabilir, denetçileri ve denetim şirketlerini kim izler ve farklı denetim sistemlerinin etkinliğini nasıl karşılaştırabiliriz?

DQS sizin için ne yapabilir?

DQS, sosyal ve sürdürülebilirlik denetimleri için uzman ortağınızdır. Sorunsuz denetim planlaması, deneyimli denetçiler ve anlamlı denetim raporları ile kuruluşunuzun sürdürülebilir başarısına katkıda bulunuyoruz.

Yazar
Constanze Illner

Constanze Illner sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği alanında Araştırma ve İletişim Sorumlusudur. Pozisyonu gereği, bu bağlamdaki tüm önemli gelişmeleri takip eder ve aylık bir bültenle bilgilendirme yapar. Ayrıca, her yıl gerçekleşen küresel Sustainability Heroes (Sürdürülebilirlik Kahramanları) konferansının moderatörlüğünü de üstlenmektedir.

Loading...