De Duitse Supply Chain Act komt eraan - zoveel is nu al zeker. Bedrijven moeten erop voorbereid zijn dat er voor het einde van deze zittingsperiode een wet wordt aangenomen. Dus uiterlijk in de zomer van 2021. Waarom, waarom, waarom? Hier vindt u alle informatie over de laatste ontwikkelingen rond de Supply Chain Act.

In het kader van de zogenaamde NAP-enquête werd aan bedrijven met meer dan 500 werknemers die in Duitsland gevestigd zijn, gevraagd of zij de vijf zogenaamde kernelementen die in het NAP (Nationaal Actieplan) zijn gedefinieerd, toepassen:

De vijf kernelementen van due diligence

 1. Er is een openbare beleidsverklaring inzake de eerbiediging van de mensenrechten
 2. Er bestaat een procedure voor het vaststellen van feitelijke en potentiële negatieve gevolgen voor de mensenrechten (risicoanalyse).
 3. Er worden passende risicobeperkende maatregelen genomen en de doeltreffendheid ervan wordt gecontroleerd.
 4. Er wordt gerapporteerd.
 5. Het bedrijf stelt een klachtenmechanisme in of neemt eraan deel.

De resultaten van de enquête werden in augustus gepresenteerd, met een ontnuchterend resultaat: slechts 13 tot 17 procent van alle ondervraagde bedrijven voldoet volledig aan de eisen van het NAP. 83 tot 87 procent van de bedrijven voldoet er niet aan. Naar de (Duitstalige) resultaten

De reactie

Vervolgens laaide de discussie op tussen bedrijfsverenigingen, vakbonden, lobbyisten, NGO's en federaties. Van corona-gerelateerde verkeerde timing tot het verlies aan concurrentievermogen van Duitse bedrijven - de argumenten en voorwendselen om de resultaten van de NAP-monitoring te negeren waren legio. Zelfs minister van Economische Zaken Peter Altmaier (CDU) verzette zich lange tijd tegen een wet - zonder succes. Nu laat een woordvoerder weten: "Voor het Bondsministerie van Economische Zaken is de eerbiediging van de mensenrechten een belangrijk punt van zorg."

De inhoud van de wet op de toeleveringsketen

Wat er precies in de wet op de toeleveringsketen moet komen te staan, is nog niet duidelijk. Het Duitse Handelsblatt meldt, van een getrapte aansprakelijkheid: "Hoe nauwer de relatie met de leverancier en hoe groter de mogelijkheid van beïnvloeding, hoe groter de verantwoordelijkheid om corporate due diligence toe te passen."

Tijdschema

Duitsland wil zijn EU-voorzitterschap van de Raad gebruiken om een Europese wet op de toeleveringsketen op te stellen. Of de zes maanden daadwerkelijk genoeg zullen zijn om het initiatief door te drukken, valt echter nog te bezien.

Zelfs als er voorlopig geen Europese richtlijn komt, verwachten waarnemers dat er nog voor het einde van deze zittingsperiode een wet komt - waarschijnlijk uit bezorgdheid dat een eventuele volgende regering met deelname van de Groenen de lat op het gebied van mensenrechten hoger zal leggen.

Hoe DQS u kan ondersteunen:

Als onafhankelijke certificatie- en auditdienstverlener kunnen wij uw due diligence processen op de volgende manieren ondersteunen:

 • Gap-analyse en validatie van uw due diligence processen.
 • Beoordelingen van mensenrechten
 • Audits op naleving van sociale en milieunormen
 • Audits bij leveranciers over de hele wereld
 • Opleiding en capaciteitsopbouw
 • Onderzoeken van duurzaamheidsrapportages
Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...