Saksan toimitusketjulaki on tulossa - se on jo varmaa. Yritysten on varauduttava siihen, että laki hyväksytään ennen tämän vaalikauden loppua. Eli viimeistään kesään 2021 mennessä. Miksi, miksi, miksi? Täältä löydät kaikki tiedot toimitusketjulakiin liittyvistä viimeisimmistä tapahtumista.

Niin sanotun NAP-kyselyn yhteydessä kysyttiin yli 500 työntekijää työllistäviltä ja Saksassa sijaitsevilta yrityksiltä, toteuttavatko ne NAP:ssa (kansallinen toimintasuunnitelma) määritellyt viisi niin sanottua ydintekijää:

due diligence -periaatteen viisi ydintekijää

 1. Ihmisoikeuksien kunnioittamista koskeva julkinen kannanotto on käytössä.
 2. Käytössä on menettely, jolla tunnistetaan todelliset ja mahdolliset haitalliset vaikutukset ihmisoikeuksiin (riskianalyysi).
 3. Käytössä on asianmukaiset lieventämistoimenpiteet ja niiden tehokkuuden valvonta.
 4. Raportointi on toteutettu.
 5. Yritys perustaa valitusmekanismin tai osallistuu sen toimintaan.

Tutkimuksen tulokset esiteltiin elokuussa, ja tulos oli tyrmäävä: vain 13-17 prosenttia kaikista kyselyyn osallistuneista yrityksistä täyttää täysin kansallisen toimintasuunnitelman vaatimukset. Yrityksistä 83-87 prosenttia ei täytä niitä. (Saksankielisiin) tuloksiin

Reaktio

Tämän jälkeen keskustelu syttyi yritysjärjestöjen, ammattiliittojen, lobbaajien, kansalaisjärjestöjen ja liittojen välillä. Perustelut ja tekosyyt NAP-valvontatulosten huomiotta jättämiselle olivat moninaiset, aina koronan aiheuttamasta väärästä ajoituksesta saksalaisten yritysten kilpailukyvyn heikkenemiseen. Jopa talousministeri Peter Altmaier (CDU) vastusti lakia pitkään - tuloksetta. Nyt tiedottaja antoi ymmärtää: "Liittovaltion talousministeriölle ihmisoikeuksien kunnioittaminen on tärkeä huolenaihe."

Toimitusketjulain sisältö

Mitä toimitusketjulakiin tarkalleen ottaen tulee sisältymään, ei ole vielä selvää. Saksalainen Handelsblatt kertoo, porrastetusta vastuusta: "Mitä läheisempi suhde toimittajaan on ja mitä suurempi vaikutusmahdollisuus, sitä suurempi on vastuu yritysten huolellisuusvelvollisuuden toteuttamisesta."

Aikataulu

Saksa haluaa käyttää EU:n neuvoston puheenjohtajuuskautensa eurooppalaisen toimitusketjulain laatimiseen. Nähtäväksi jää kuitenkin, riittääkö kuusi kuukautta todella aloitteen läpiviemiseen.

Vaikka EU:n direktiiviä ei toistaiseksi annettaisikaan, tarkkailijat odottavat, että laki hyväksytään ennen tämän vaalikauden loppua - luultavasti siksi, että mahdollinen seuraava hallitus, johon vihreät osallistuvat, nostaa ihmisoikeuksia koskevaa rimaa.

Miten DQS voi tukea sinua:

Riippumattomana sertifiointi- ja tarkastuspalvelujen tarjoajana voimme tukea due diligence -prosessejasi seuraavilla tavoilla:

 • Puuteanalyysi ja due diligence -prosessienne validointi.
 • Ihmisoikeusarvioinnit
 • Sosiaalisten ja ympäristövaatimusten noudattamisen tarkastukset
 • Toimittajien tarkastukset eri puolilla maailmaa
 • Koulutus ja valmiuksien kehittäminen
 • Kestävän kehityksen raportoinnin tarkastukset
Kirjoittaja
Constanze Illner

Constanze Illner (she/her) is Research and Communications Officer in the area of sustainability and food safety. In this position, she keeps an eye on all important developments in this context and informs our clientele in a monthly newsletter. She also moderates the annual Sustainability Heroes conference.

Loading...