Een focus op ethisch gedrag

Wilt u sociale, ethische en ecologische overwegingen integreren in uw economisch georiënteerde strategie en daarbij rekening houden met consumenten- en mensenrechten? Oriënteer u dan op de internationale MVO-norm IQNET SR 10. De norm, die gebaseerd is op de richtlijn ISO 26000, stelt u in staat wereldwijd erkende MVO-principes in uw organisatie te implementeren en te laten certificeren.

Vergroot uw concurrentievermogen op lange termijn

Vertrouwen en loyaliteit onder belanghebbenden

Naleving van de wetgeving verzekeren

Wereldwijde acceptatie van het certificaat

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Wat is IQNET SR 10?

IQNET SR 10 is een managementsysteem voor maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inhoud van de MVO-richtlijn ISO 26000 vertaalt in concrete eisen. De internationaal erkende IQNET SR 10 standaard ondersteunt organisaties van elke omvang en in alle branches bij het verankeren van de basisprincipes van maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun werkprocessen en het extern documenteren daarvan.

IQNET SR 10 vereist de naleving van zeven basisprincipes die kenmerkend zijn voor een maatschappelijk verantwoord managementsysteem: Verantwoordingsplicht, Transparantie, Ethisch Gedrag, Respect voor Belangen van Stakeholders, Respect voor de Rechtsstaat, Respect voor Internationaal geldende Gedragscodes, en Respect voor Mensenrechten.

Meer tonen
Minder tonen
Zielgruppe
Loading...

Waarom heb ik een managementsysteem voor sociale verantwoordelijkheid nodig?

Vandaag de dag letten klanten meer dan ooit niet alleen op de kwaliteit van een product of dienst, maar zijn ze zich ook steeds meer bewust van de omstandigheden waaronder het wordt geproduceerd. Sociale verantwoordelijkheid (Social Responsibility, SR) of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat voor het maatschappelijk verantwoord handelen van een bedrijf. Deze verantwoordelijkheid heeft betrekking op werknemers, aandeelhouders en zakenpartners, maar ook op het milieu en de maatschappij.

Mehrwert
Loading...

Waarom is certificering volgens IQNET SR 10 zinvol?

Met een IQNET SR 10-certificaat documenteert u uw sociale verantwoordelijkheid en genereert u een hoge mate van vertrouwen en loyaliteit bij alle betrokken partijen. U behaalt economisch succes met een verminderde impact op het milieu. En met het certificaat geeft u een zichtbaar signaal af aan het publiek, een signaal dat wereldwijd wordt erkend.

Anforderungen
Loading...

Wat is de inhoud van IQNET SR 10?

De norm is gebaseerd op de principes en kernthema's van ISO 26000. Om continue verbetering te garanderen, zijn de eisen ook gebaseerd op de PDCA-cyclus, waardoor het relatief eenvoudig is om het in te passen in bestaande managementsystemen, bijvoorbeeld volgens ISO 9001, ISO 14001 of SA8000. IQNET SR 10 is ook compatibel met internationale duurzaamheid rapportage tools, zoals de GRI-richtlijnen.

Auditplanung
Loading...

Wat is er speciaal aan auditeren door DQS?

IQNET SR 10 kan worden toegepast op alle soorten organisaties, ongeacht kenmerken zoals locatie of grootte. Voor certificering doorloopt u het klassieke DQS- certificeringsproces. Daarbij doen wij een beroep op auditors die niet alleen vertrouwd zijn met de vereisten van de internationale norm, maar ook met de nationale arbeidswetgeving en de respectieve landstaal van de te beoordelen locatie.

Business28.png
Loading...

Wat is het IQNET SR 10-certificatieproces?

Zodra alle eisen van IQ Net SR 10 zijn geïmplementeerd, kunt u uw managementsysteem laten certificeren. Daarbij doorloopt u bij DQS een certificatieproces in meerdere fasen. Als er al een gecertificeerd managementsysteem in het bedrijf bestaat, kan het proces worden verkort.

In de eerste stap bespreekt u met ons uw bedrijf, uw managementsysteem en de doelstellingen van de certificering. Op basis hiervan ontvangt u direct een gedetailleerde en transparante offerte, afgestemd op uw individuele behoeften.

Vooral bij grotere certificeringsprojecten is een planningsgesprek een waardevolle gelegenheid om uw auditor te leren kennen en een individueel auditprogramma voor alle betrokken gebieden en locaties op te stellen.

Een pre-audit biedt ook de mogelijkheid om het potentieel voor verbetering en de sterke punten van uw managementsysteem op voorhand te identificeren. Beide diensten zijn optioneel.

De certificatieaudit begint met een systeemanalyse (auditfase 1) en een evaluatie van uw documentatie, doelstellingen en de resultaten van uw managementbeoordeling en interne audits. In dit proces bepalen wij of uw managementsysteem voldoende ontwikkeld is en klaar is voor certificatie.

In de daaropvolgende systeemaudit (auditfase 2) beoordeelt uw auditor de doeltreffendheid van alle managementprocessen ter plaatse. In een afsluitend gesprek geeft uw auditor u een gedetailleerde presentatie van de resultaten en het mogelijke verbeteringspotentieel voor uw bedrijf. Indien nodig worden actieplannen overeengekomen.

Na de certificatieaudit worden de resultaten geëvalueerd door de onafhankelijke certificatiecommissie van DQS. U ontvangt een auditrapport met de auditresultaten. Als aan alle standaardvereisten is voldaan, ontvangt u een internationaal erkend certificaat.

Om er zeker van te zijn dat uw bedrijf ook na de certificeringsaudit aan alle belangrijke eisen van IQNET SR 10 blijft voldoen, voeren wij jaarlijks controle-audits uit. Dit biedt deskundige ondersteuning voor de voortdurende verbetering van uw managementsysteem en bedrijfsprocessen.

Het certificaat is maximaal drie jaar geldig. De hercertificering wordt tijdig vóór het verstrijken van de geldigheidsduur uitgevoerd om te garanderen dat aan de toepasselijke normvereisten wordt voldaan. Bij voldoening zal een nieuw certificaat worden uitgegeven.

Banking13.png
Loading...

Wat kost de certificatie van IQNET SR 10?

Afhankelijk van de complexiteit en omvang van de audit, berekenen wij de kosten. Neem contact met ons op - wij werken graag een betrouwbare offerte voor u uit.

Business2.png
Loading...

Wat u van ons kunt verwachten

  • Meer dan 35 jaar ervaring in de certificatie van managementsystemen en processen
  • Auditors met ervaring in uw branche en experts met een sterke technische kennis
  • Inzichten die toegevoegde waarde bieden voor uw bedrijf
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij maken graag een offerte op maat voor u.