Koncentracja na etycznym postępowaniu

Czy chcą Państwo włączyć do swojej ekonomicznie zorientowanej strategii zagadnienia społeczne, etyczne i ekologiczne, uwzględniając przy tym prawa konsumenta i człowieka? W takim razie zapoznajcie się Państwo z międzynarodowym standardem CSR IQNet SR 10. Standard ten, który bazuje na wytycznej ISO 26000, umożliwia wdrożenie w organizacji uznanych na całym świecie zasad CSR oraz ich certyfikację.

Zwiększenie konkurencyjności w długim okresie czasu

Zaufanie i lojalność wśród zainteresowanych stron

Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi

Ogólnoświatowa akceptacja certyfikatu

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Co to jest IQNet SR 10?

IQNet SR 10 to system zarządzania odpowiedzialnością społeczną, który przekłada treść wytycznej CSR ISO 26000 na konkretne wymagania. Uznany na całym świecie standard IQNet SR 10 wspiera organizacje każdej wielkości i z każdej branży w zakotwiczeniu podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w procesach pracy i ich zewnętrznym dokumentowaniu.

IQNet SR 10 wymaga zgodności z siedmioma podstawowymi zasadami, które charakteryzują społecznie odpowiedzialny system zarządzania: Odpowiedzialność, Przejrzystość, Etyczne Postępowanie, Poszanowanie Interesów Interesariuszy, Poszanowanie Praworządności, Poszanowanie Ważnych Międzynarodowo Kodeksów Postępowania oraz Poszanowanie Praw Człowieka.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Zielgruppe
Loading...

Dlaczego potrzebuję systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną?

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, klienci zwracają uwagę nie tylko na jakość produktu lub usługi, ale są również coraz bardziej świadomi warunków, w jakich są one wytwarzane. Social Responsibility (SR) lub Corporate Social Responsibility (CSR) oznacza społecznie odpowiedzialne działania firmy. Odpowiedzialność ta odnosi się do pracowników, udziałowców i partnerów handlowych, jak również do środowiska i społeczeństwa.

Mehrwert
Loading...

Dlaczego certyfikacja według IQNet SR 10 ma sens?

Z certyfikatem IQNEt SR 10 dokumentują Państwo swoją odpowiedzialność społeczną i generują wysoki poziom zaufania i lojalności wśród wszystkich zainteresowanych stron. Osiągają Państwo sukces ekonomiczny przy zredukowanym wpływie na środowisko. A dzięki certyfikatowi wysyłasz widoczny sygnał do opinii publicznej, który jest rozpoznawalny na całym świecie.

Anforderungen
Loading...

Co zawiera norma IQNet SR 10?

Norma opiera się na zasadach i głównych tematach ISO 26000. Aby zapewnić ciągłe doskonalenie, jej wymagania są również oparte na cyklu PDCA, co sprawia, że jest stosunkowo łatwa do wbudowania w istniejące systemy zarządzania, np. zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 lub SA8000. IQNet SR 10 jest również kompatybilny z międzynarodowymi narzędziami do raportowania zrównoważonego rozwoju, takimi jak wytyczne GRI.

Auditplanung
Loading...

Co jest szczególnego w audytowaniu przez DQS?

IQNet SR 10 może być stosowany we wszystkich typach organizacji, niezależnie od takich cech jak lokalizacja czy wielkość. W celu certyfikacji przechodzą Państwo przez klasyczny proces certyfikacji DQS. Stawiamy przy tym na audytorów, którzy znają nie tylko wymagania międzynarodowego standardu, ale także krajowe przepisy prawa pracy i język narodowy danego zakładu, który ma być oceniony.

Business28.png
Loading...

Jak wygląda proces certyfikacji IQNet SR 10?

Po wdrożeniu wszystkich wymagań IQ Net SR 10 można poddać system zarządzania certyfikacji. W tym celu należy przejść przez wieloetapowy proces certyfikacji w DQS. Jeśli w firmie istnieje już certyfikowany system zarządzania, proces ten może zostać skrócony.

W pierwszym etapie omawiają Państwo z nami swoją firmę, system zarządzania i cele certyfikacji. Na tej podstawie otrzymają Państwo niezwłocznie szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szczególnie w przypadku większych projektów certyfikacyjnych, spotkanie planistyczne jest cenną okazją do poznania Państwa audytora, jak również do opracowania indywidualnego programu audytów dla wszystkich zaangażowanych obszarów i zakładów.

Audyt wstępny daje również możliwość wcześniejszego zidentyfikowania potencjału do poprawy oraz mocnych stron systemu zarządzania. Obie usługi są opcjonalne.

Audyt certyfikacyjny rozpoczyna się od analizy systemu (etap 1 audytu) oraz oceny dokumentacji, celów, wyników przeglądu zarządzania i audytów wewnętrznych. W tym procesie określamy, czy Państwa system zarządzania jest wystarczająco rozwinięty i gotowy do certyfikacji.

Podczas kolejnego auditu systemu (etap auditu 2) auditor ocenia skuteczność wszystkich procesów zarządzania w zakładzie. W końcowej rozmowie auditor przedstawi Państwu szczegółową prezentację wyników i możliwości poprawy dla Państwa firmy. W razie potrzeby uzgadniane są plany działania.

Po zakończeniu audytu certyfikacyjnego, wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Otrzymują Państwo raport z audytu dokumentujący wyniki audytu. Jeśli wszystkie wymagania normy zostaną spełnione, otrzymają Państwo uznawany na całym świecie certyfikat.

Aby po zakończeniu audytu certyfikacyjnego Państwa firma nadal spełniała wszystkie ważne wymagania IQNet SR 10, przeprowadzamy corocznie audyty nadzorujące. Stanowi to kompetentne wsparcie dla ciągłego doskonalenia systemu zarządzania i procesów biznesowych.

Certyfikat jest ważny maksymalnie przez trzy lata. Recertyfikacja jest przeprowadzana odpowiednio wcześnie przed upływem terminu ważności, aby zapewnić ciągłą zgodność z obowiązującymi wymaganiami normy. Po spełnieniu wymagań zostanie wydany nowy certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja IQNet SR 10?

W zależności od złożoności i zakresu audytu kalkulujemy koszty. Prosimy o kontakt z nami - chętnie opracujemy dla Państwa rzetelną ofertę.

Business2.png
Loading...

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać

  • Ponad 35 lat doświadczenia w certyfikacji systemów zarządzania i procesów
  • Doświadczeni w branży audytorzy i eksperci z dużą wiedzą techniczną
  • Wartościowe spostrzeżenia na temat Państwa firmy
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę.