Zaměření na etické chování

Chcete do své ekonomicky orientované strategie začlenit sociální, etické a ekologické aspekty a zároveň zohlednit práva spotřebitelů a lidských práv? Pak se orientujte podle mezinárodního standardu CSR IQNet SR 10. Norma, která vychází ze směrnice ISO 26000, vám umožní implementovat celosvětově uznávané zásady CSR ve vaší organizaci a nechat si je certifikovat.

Zvyšte svou konkurenceschopnost v dlouhodobém horizontu

Důvěra a loajalita mezi zainteresovanými stranami

Zajištění souladu s právními předpisy

Celosvětové uznání certifikátu

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Co je IQNet SR 10?

IQNet SR 10 je systém řízení společenské odpovědnosti, který převádí obsah směrnice CSR ISO 26000 do konkrétních požadavků. Mezinárodně uznávaná norma IQNet SR 10 podporuje organizace všech velikostí a ve všech odvětvích v zakotvení základních principů společenské odpovědnosti do jejich pracovních procesů a jejich externí dokumentaci.

IQNet SR 10 vyžaduje dodržování sedmi základních principů, které charakterizují společensky odpovědný systém řízení: Odpovědnost, transparentnost, etické chování, respektování zájmů zainteresovaných stran, respektování právního státu, respektování mezinárodně platných kodexů chování a respektování lidských práv.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Zielgruppe
Loading...

Proč potřebuji systém řízení společenské odpovědnosti?

V současné době zákazníci více než kdy jindy věnují pozornost nejen kvalitě výrobku nebo služby, ale stále více se zajímají také o podmínky, za kterých jsou vyráběny. Společenská odpovědnost (SR) neboli Corporate Social Responsibility (CSR) označuje společensky odpovědné jednání podniku. Tato odpovědnost se týká jak zaměstnanců, akcionářů a obchodních partnerů, tak i životního prostředí a společnosti.

Mehrwert
Loading...

Proč má certifikace podle IQNet SR 10 smysl?

Certifikátem IQNEt SR 10 dokumentujete svou společenskou odpovědnost a vytváříte vysokou míru důvěry a loajality u všech zainteresovaných stran. Dosáhnete ekonomického úspěchu se sníženým dopadem na životní prostředí. A díky certifikátu vysíláte veřejnosti viditelný signál, který je uznáván po celém světě.

Anforderungen
Loading...

Co je obsahem certifikátu IQNet SR 10?

Norma vychází ze zásad a základních témat normy ISO 26000. Pro zajištění neustálého zlepšování jsou její požadavky rovněž založeny na cyklu PDCA , což umožňuje poměrně snadné začlenění do stávajících systémů řízení, např. podle ISO 9001, ISO 14001 nebo SA8000. IQNet SR 10 je rovněž kompatibilní s mezinárodními nástroji pro podávání zpráv o udržitelnosti, jako jsou např. směrnice GRI.

Auditplanung
Loading...

Co je na auditu od DQS výjimečného?

IQNet SR 10 lze použít pro všechny typy organizací bez ohledu na jejich charakteristiky, jako je umístění nebo velikost. Při certifikaci procházíte klasickým certifikačním procesem DQS. Přitom se spoléháme na auditory, kteří jsou obeznámeni nejen s požadavky mezinárodní normy, ale také s národními pracovněprávními předpisy a příslušným národním jazykem posuzovaného pracoviště.

Business28.png
Loading...

Jak probíhá certifikační proces IQNet SR 10?

Po zavedení všech požadavků normy IQ Net SR 10 si můžete nechat certifikovat svůj systém řízení. Přitom projdete vícestupňovým certifikačním procesem u DQS. Pokud ve společnosti již existuje certifikovaný systém řízení, může být proces zkrácen.

V prvním kroku s námi projednáte vaši společnost, váš systém řízení a cíle certifikace. Na základě toho obratem obdržíte podrobnou a transparentní nabídku, přizpůsobenou vašim individuálním potřebám.

Zejména u větších certifikačních projektů je plánovací schůzka cennou příležitostí k seznámení s vaším auditorem i k vypracování individuálního programu auditu pro všechny zúčastněné oblasti a pracoviště.

Předaudit také nabízí příležitost předem identifikovat potenciál ke zlepšení i silné stránky vašeho systému řízení. Obě služby jsou volitelné.

Certifikační audit začíná analýzou systému (etapa auditu 1) a vyhodnocením vaší dokumentace, cílů a výsledků přezkoumání managementu a interních auditů. V tomto procesu zjišťujeme, zda je váš systém řízení dostatečně propracovaný a připravený k certifikaci.

V následném auditu systému (fáze auditu 2) váš auditor posuzuje účinnost všech procesů řízení na místě. V závěrečné diskusi vám auditor poskytne podrobnou prezentaci výsledků a možného potenciálu zlepšení pro vaši společnost. V případě potřeby jsou dohodnuty akční plány.

Po certifikačním auditu jsou výsledky vyhodnoceny nezávislou certifikační komisí DQS. Obdržíte zprávu o auditu, která dokumentuje výsledky auditu. Pokud jsou splněny všechny požadavky normy, obdržíte mezinárodně uznávaný certifikát.

Abychom zajistili, že vaše společnost i po certifikačním auditu splňuje všechny důležité požadavky normy IQNet SR 10, provádíme každoročně dozorové audity. To poskytuje kompetentní podporu pro neustálé zlepšování vašeho systému řízení a obchodních procesů.

Certifikát je platný maximálně tři roky. Recertifikace se provádí v dostatečném předstihu před vypršením platnosti, aby se zajistila trvalá shoda s požadavky platné normy. Po splnění podmínek bude vydán nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí certifikace IQNet SR 10?

Náklady vyčíslujeme v závislosti na složitosti a rozsahu auditu. Kontaktujte nás - rádi pro vás vypracujeme spolehlivou nabídku.

Business2.png
Loading...

Co od nás můžete očekávat

  • Více než 35 let zkušeností s certifikací systémů řízení a procesů.
  • Zkušení auditoři a odborníci z oboru s rozsáhlými technickými znalostmi
  • Poznatky o vaší společnosti s přidanou hodnotou
Loading...

Vyžádejte si cenovou nabídku

Váš místní kontakt

Rádi vám poskytneme nabídku na míru.