Fokus na etičko ponašanje

Da li želite da integrišete društvene, etičke i okolinske probleme u svoju ekonomski orijentisanu strategiju, uzimajući u obzir prava potrošača i ljudska prava? Zatim se orijentišite na međunarodni CSR standard IQNET SR 10. Standard, koji se zasniva na smjernici ISO 26000, omogućava vam da implementirate globalno priznate principe društveno odgovornog poslovanja u vašoj organizaciji i da ih certifikujete.

Povećajte svoju konkurentnost na duži rok

Poverenje i lojalnost među zainteresovanim stranama

Osigurati usklađenost sa zakonodavstvom

Prihvatanje certifikata širom svijeta

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Šta je IQNET SR 10?

IQNET SR 10 je sistem upravljanja društvenom odgovornošću koji prevodi sadržaj CSR smjernice ISO 26000 u konkretne zahtjeve. Međunarodno priznati standard IQNET SR 10 podržava organizacije svih veličina i u svim industrijama u Bosni i Hercegovini u usidrenju osnovnih principa korporativne društvene odgovornosti u svoje radne procese i dokumentiranju istih izvana.

IQNET SR 10 zahtijeva usklađenost sa sedam osnovnih principa koji karakterišu društveno odgovoran sistem upravljanja: odgovornost, transparentnost, etičko ponašanje, poštovanje interesa zainteresovanih strana, poštovanje vladavine prava, poštovanje međunarodno važećih kodeksa ponašanja i poštovanje ljudskih prava.

Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Zašto mi treba sistem upravljanja društvenom odgovornošću?

Danas, više nego ikad, kupci ne samo da obraćaju pažnju na kvalitet proizvoda ili usluge, već su i sve svjesniji uslova pod kojima se proizvodi. Društvena odgovornost (SR) ili korporativna društvena odgovornost (CSR) označava društveno odgovorno djelovanje kompanije. Ova odgovornost se odnosi na zaposlene, akcionare i poslovne partnere, kao i na životnu sredinu i društvo.

Mehrwert
Loading...

Zašto certifikacija prema IQNET SR 10 u BiH ima smisla?

Sa IQNET SR 10 certifikatom dokumentujete svoju društvenu odgovornost i stvarate visok nivo povjerenja i lojalnosti među svim zainteresovanim stranama. Postižete ekonomski uspjeh sa smanjenim utjecajem na okoliš. A certifikatom šaljete vidljiv signal javnosti, onaj koji je priznat u cijelom svijetu.

Anforderungen
Loading...

Koji je sadržaj IQNET SR 10?

Standard se zasniva na principima i osnovnim temama ISO 26000. Da bi se osiguralo kontinuirano poboljšanje, njegovi zahtjevi su također zasnovani na PDCA ciklusu, što ga čini relativno lakim za ugradnju u postojeće sisteme upravljanja, npr. u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 ili SA8000. IQNET SR 10 je takođe kompatibilan sa međunarodnim alatima za izveštavanje o održivosti kao što su GRI smernice.

Auditplanung
Loading...

Šta je posebno kod audita od strane DQS-a?

IQNET SR 10 se može primijeniti na sve vrste organizacija u Bosni i Hercegovini, bez obzira na karakteristike kao što su lokacija ili veličina. Za certifikaciju, prolazite kroz klasični DQS proces certifikacije. Pri tome se oslanjamo na auditore koji ne samo da su upoznati sa zahtjevima međunarodnog standarda, već i sa nacionalnim zakonima o radu i odgovarajućim nacionalnim jezikom lokacije koja se ocjenjuje.

Business28.png
Loading...

Šta je proces certifikacije IQNET SR 10?

Nakon što se implementiraju svi zahtjevi IQ Net SR 10, vaš sistem upravljanja može biti certificiran. Pritom ćete proći kroz višestepeni proces certifikacije u DQS-u. Ako u kompaniji već postoji certificiran sistem upravljanja, proces se može skratiti.

U prvom koraku sa nama razgovarate o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja i ciljevima certifikacije. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Posebno za veće projekte certifikacije, sastanak planiranja je vrijedna prilika da upoznate svog auditora, kao i da razvijete individualni program audita za sva uključena područja i lokacije.

Predaudit također nudi mogućnost da se unaprijed identifikuju potencijali za poboljšanje, kao i prednosti vašeg sistema upravljanja. Obje usluge su opcionalne.

Certifikacijski audit počinje analizom sistema (faza 1 audita) i ocjenom vaše dokumentacije, ciljeva i rezultata pregleda menadžmenta i internih audita. U ovom procesu utvrđujemo da li je vaš sistem upravljanja dovoljno razvijen i spreman za certifikaciju.

U naknadnom auditu sistema (faza 2 audita), vaš auditor procjenjuje učinkovitost svih procesa upravljanja na licu mjesta. U završnoj diskusiji, vaš auditor će vam pružiti detaljnu prezentaciju rezultata i mogućih potencijala za poboljšanje vaše kompanije. Po potrebi se dogovaraju akcioni planovi.

Nakon certifikacijskog audita, rezultate ocjenjuje nezavisni certifikacijski odbor DQS-a. Primit ćete audit izvještaj koji dokumentuje rezultate audita. Ako su ispunjeni svi zahtjevi standarda, dobit ćete međunarodno priznati certifikat.

Kako bismo osigurali da vaša kompanija nastavlja ispunjavati sve važne zahtjeve IQNET SR 10 nakon certifikacijskog audita, vršimo nadzorne audite na godišnjem nivou. Ovo pruža kompetentnu podršku za kontinuirano unaprijeđenje vašeg sistema upravljanja i poslovnih procesa.

Certifikat važi najviše tri godine. Ponovna certifikacija se provodi blagovremeno prije isteka kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost sa primjenjivim zahtjevima standarda. Nakon ispunjenja, izdaje se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta certifikacija IQNET SR 10 u BiH?

U zavisnosti od složenosti i obima audita vršimo obračun troškova. Kontaktirajte nas - rado ćemo izraditi pouzdanu ponudu za vas.

Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od nas

  • Više od 35 godina iskustva globalno i 20 godina iskustva u Bosni i Hercegovini u certificiranju sistema upravljanja i procesa
  • Auditori i stručnjaci sa iskustvom u industriji sa jakim tehničkim znanjem
  • Uvidi koji dodaju vrijednost o vašoj kompaniji
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu u DQS BiH

Vaša lokalna kontakt osoba u BiH

Bit će nam drago da vam pružimo prilagođenu ponudu.