Eettiseen käyttäytymiseen keskittyminen

Haluatko sisällyttää sosiaaliset, eettiset ja ekologiset näkökohdat taloudellisesti suuntautuneeseen strategiaasi ja ottaa samalla huomioon kuluttaja- ja ihmisoikeudet? Orientoidu silloin kansainväliseen yritysten yhteiskuntavastuun standardiin IQNet SR 10. ISO 26000 -ohjeistoon perustuvan standardin avulla voit toteuttaa organisaatiossasi maailmanlaajuisesti tunnustettuja yritysten yhteiskuntavastuun periaatteita ja sertifioida ne.

Lisää kilpailukykyäsi pitkällä aikavälillä

Luottamus ja lojaalisuus sidosryhmien keskuudessa

Varmistaa lainsäädännön noudattamisen

Sertifikaatin maailmanlaajuinen hyväksyntä

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Mikä on IQNet SR 10?

IQNet SR 10 on yhteiskuntavastuun hallintajärjestelmä, joka muuntaa yhteiskuntavastuuohjeiston ISO 26000:n sisällön konkreettisiksi vaatimuksiksi. Kansainvälisesti tunnustettu IQNet SR 10 -standardi tukee kaikenkokoisia ja kaikilla toimialoilla toimivia organisaatioita ankkuroimaan yhteiskuntavastuun perusperiaatteet työprosesseihinsa ja dokumentoimaan ne ulkoisesti.

IQNet SR 10 edellyttää seitsemän perusperiaatteen noudattamista, jotka luonnehtivat sosiaalisesti vastuullista johtamisjärjestelmää: Vastuullisuus, avoimuus, eettinen toiminta, sidosryhmien etujen kunnioittaminen, oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, kansainvälisesti pätevien käytännesääntöjen kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Zielgruppe
Loading...

Miksi tarvitsen sosiaalisen vastuun johtamisjärjestelmän?

Nykyään asiakkaat kiinnittävät enemmän kuin koskaan huomiota tuotteen tai palvelun laatuun, mutta ovat myös yhä tietoisempia olosuhteista, joissa tuote tai palvelu on tuotettu. Sosiaalinen vastuu (SR) tai yritysten sosiaalinen vastuu (CSR) tarkoittaa yrityksen sosiaalisesti vastuullisia toimia. Tämä vastuu koskee työntekijöitä, osakkeenomistajia ja liikekumppaneita sekä ympäristöä ja yhteiskuntaa.

Mehrwert
Loading...

Miksi IQNet SR 10 -sertifiointi on järkevää?

IQNEt SR 10 -sertifikaatilla dokumentoit sosiaalista vastuullisuutta ja tuotat suurta luottamusta ja lojaalisuutta kaikkien asianosaisten keskuudessa. Saavutatte taloudellista menestystä vähentämällä ympäristövaikutuksia. Ja sertifikaatin avulla lähetät yleisölle näkyvän signaalin, joka tunnustetaan maailmanlaajuisesti.

Anforderungen
Loading...

Mikä on IQNet SR 10:n sisältö?

Standardi perustuu ISO 26000 -standardin periaatteisiin ja keskeisiin aiheisiin. Jatkuvan parantamisen varmistamiseksi sen vaatimukset perustuvat myös PDCA-sykliin, minkä ansiosta se on suhteellisen helppo sisällyttää olemassa oleviin johtamisjärjestelmiin, esimerkiksi ISO 9001-, ISO 14001- tai SA8000-standardien mukaisesti. IQNet SR 10 on myös yhteensopiva kansainvälisten kestävän kehityksen raportointivälineiden, kuten GRI-ohjeiden, kanssa.

Auditplanung
Loading...

Mitä erityistä DQS:n suorittamassa auditoinnissa on?

IQNet SR 10:tä voidaan soveltaa kaikentyyppisiin organisaatioihin riippumatta ominaisuuksista, kuten sijainnista tai koosta. Sertifiointia varten käydään läpi klassinen DQS:n sertifiointiprosessi. Tällöin luotamme auditoijiin, jotka tuntevat paitsi kansainvälisen standardin vaatimukset myös kansalliset työlait ja arvioitavan toimipaikan kulloisenkin kansallisen kielen.

Business28.png
Loading...

Mikä on IQNet SR 10 -sertifiointiprosessi?

Kun kaikki IQ Net SR 10:n vaatimukset on toteutettu, voit sertifioida johtamisjärjestelmäsi. Tällöin käytte läpi monivaiheisen sertifiointiprosessin DQS:ssä. Jos yrityksessä on jo sertifioitu johtamisjärjestelmä, prosessia voidaan lyhentää.

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelet kanssamme yrityksestäsi, johtamisjärjestelmästäsi ja sertifioinnin tavoitteista. Tältä pohjalta saat nopeasti yksityiskohtaisen ja avoimen tarjouksen, joka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiisi.

Erityisesti suuremmissa sertifiointihankkeissa suunnittelupalaveri on arvokas tilaisuus tutustua auditoijiinne sekä laatia yksilöllinen auditointiohjelma kaikille mukana oleville alueille ja toimipaikoille.

Esiauditointi tarjoaa myös mahdollisuuden tunnistaa etukäteen parannusmahdollisuudet ja johtamisjärjestelmänne vahvuudet. Molemmat palvelut ovat valinnaisia.

Sertifiointiauditointi alkaa järjestelmäanalyysillä (auditointivaihe 1) ja dokumentaation, tavoitteiden sekä johdon katselmuksen ja sisäisten auditointien tulosten arvioinnilla. Tässä prosessissa määritämme, onko johtamisjärjestelmäsi riittävän kehittynyt ja valmis sertifiointia varten.

Seuraavassa järjestelmäauditoinnissa (auditointivaihe 2) auditoijasi arvioi kaikkien johtamisprosessien tehokkuutta paikan päällä. Loppukeskustelussa auditoijasi antaa sinulle yksityiskohtaisen esityksen tuloksista ja mahdollisista parannusmahdollisuuksista yrityksesi osalta. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

Sertifiointiauditoinnin jälkeen DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi tulokset. Saat auditointiraportin, jossa dokumentoidaan auditoinnin tulokset. Jos kaikki standardivaatimukset täyttyvät, saat kansainvälisesti tunnustetun sertifikaatin.

Varmistaaksemme, että yrityksesi täyttää sertifiointiauditoinnin jälkeen edelleen kaikki IQNet SR 10 -standardin tärkeät vaatimukset, teemme vuosittain valvonta-auditointeja. Tämä tarjoaa asiantuntevaa tukea johtamisjärjestelmänne ja liiketoimintaprosessienne jatkuvaan parantamiseen.

Sertifikaatti on voimassa enintään kolme vuotta. Uudelleensertifiointi suoritetaan hyvissä ajoin ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä, jotta voidaan varmistaa, että sovellettavan standardin vaatimuksia noudatetaan jatkuvasti. Sertifikaatin täyttyessä myönnetään uusi sertifikaatti.

Banking13.png
Loading...

Mitä IQNet SR 10 -sertifiointi maksaa?

Laskemme kustannukset auditoinnin monimutkaisuudesta ja laajuudesta riippuen. Ota yhteyttä - laadimme mielellämme luotettavan tarjouksen sinulle.

Business2.png
Loading...

Mitä voit odottaa meiltä

  • Yli 35 vuoden kokemus johtamisjärjestelmien ja prosessien sertifioinnista
  • Alan kokeneita auditoijia ja asiantuntijoita, joilla on vahva tekninen tietämys
  • Lisäarvoa tuovat näkemykset yrityksestäsi

Pyydä tarjous

Markku Siivonen, Markkinointijohtaja, markku.siivonen@dqs.fi, puhelin 0400 455 292

Annamme mielellämme räätälöidyn tarjouksen.