Fokus na etičkom ponašanju

Želite li da integrišete socijalne, etičke i ekološke norme u svoju ekonomski orijentisanu strategiju, istovremeno uzimajući u obzir potrošačka i ljudska prava? Onda se orijentišite na međunarodni CSR standard IQNet SR 10. Standard, koji se zasniva na smernicama ISO 26000, omogućava vam da primenite globalno priznate CSR principe u vašoj organizaciji i da to potvrdite sertifikatom o usaglašenosti.

Dugoročno povećajte svoju konkurentnost

Poverenje i lojalnost među zainteresovanim stranama

Obezbeđivanje usaglašenosti sa zakonodavstvom

Prihvatanje sertifikata širom sveta

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Šta je IQNet SR 10?

IQNet SR 10 je sistem menadžmenta društvenom odgovornošću koji sadržaj CSR smernice ISO 26000 prevodi u konkretne zahteve. Međunarodno priznati IQNet SR 10 standard podržava organizacije svih veličina i u svim industrijama u primeni osnovnih principa korporativne društvene odgovornosti u njihovim radnim procesima i njihovom spoljnom dokumentovanju.

IQNet SR 10 zahteva poštovanje sedam osnovnih principa koji karakterišu društveno odgovoran sistem menadžmenta: odgovornost, transparentnost, etičko ponašanje, poštovanje interesa zainteresovanih strana, poštovanje vladavine prava, poštovanje međunarodno važećih kodeksa ponašanja i poštovanje ljudskih prava.

Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Zašto mi je potreban sistem upravljanja društvenom odgovornošću?

Danas, više nego ikada, kupci ne samo da obraćaju pažnju na kvalitet proizvoda ili usluge, već su i sve svesniji uslova pod kojima se proizvodi. Društvena odgovornost (SR) ili Korporativna društvena odgovornost (CSR) označavaju društveno odgovorno poslovanje preduzeća. Ova odgovornost se odnosi na zaposlene, akcionare i poslovne partnere, kao i na društvo i okruženje.

Mehrwert
Loading...

Zašto sertifikacija prema IQNet SR 10 ima smisla?

Pomoću IQNet SR 10 sertifikata dokumentujete svoju društvenu odgovornost i generišete visok nivo poverenja i lojalnosti među svim zainteresovanim stranama. Postižete ekonomski uspeh sa smanjenim uticajem na životnu sredinu. Sa sertifikatom šaljete vidljiv signal javnosti, onaj koji je prepoznat širom sveta.

Anforderungen
Loading...

Koji je sadržaj IQNet SR 10?

Standard je zasnovan na principima i osnovnim temama ISO 26000. Da bi se obezbedilo stalno usavršavanje, njegovi zahtevi se zasnivaju i na PDCA ciklusu , što komparativno olakšava ugrađuje postojeće sisteme upravljanja, npr. IQNet SR 10 je takođe kompatibilan sa međunarodnim alatkama za izveštavanje o održivosti kao što su smernice GRI.

Auditplanung
Loading...

Zašto su auditi od strane DQS-a posebni?

IQNet SR 10 se može primeniti na sve tipove organizacija, bez obzira na karakteristike kao što su lokacija ili veličina. Za sertifikaciju prolazite kroz dobro poznat DQS proces certifikacije. Pri tome se oslanjamo na auditore koji nisu upoznati samo sa zahtevima međunarodnog standarda, već i sa nacionalnim zakonima o radu i odgovarajućim nacionalnim jezikom lokacije koji treba da se proceni.

Business28.png
Loading...

Kakav je IQNet SR 10 proces sertifikacije?

Kada se svi zahtevi IQ Net SR 10 primene, možete da sertifikujete svoj sistem upravljanja. To znači da ćete proći kroz višestepeni proces sertifikacije u DQS-u. Ako sertifikovani sistem menadžmenta već postoji u preduzeću, proces se može skratiti.

U prvom koraku razgovarate o svojoj kompaniji, vašem sistemu menadžmenta i ciljevima sertifikacije kod nas. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Naročito kada u u pitanju veći projekti sertifikacije, sastanak planiranja je dragocena prilika da se upoznate sa auditorom, kao i da sa njim dogovorite individualni program audita za sve uključene oblasti i lokacije.

Pred-audit takođe nudi mogućnost da unapred identifikujete potencijal za poboljšanje, kao i snagu vašeg sistema upravljanja. Obe usluge su opcione.

Sertifikacioni audit počinje analizom sistema (faza 1) i pregledom vaše dokumentacije, ciljeva i rezultata pregleda upravljanja i internih audita. U ovom procesu određujemo da li je vaš sistem menadžmenta dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju.

U narednoj fazi (faza 2), vaš auditor procenjuje efektivnost svih procesa upravljanja na licu mesta. Na završnom sastanku, vaš auditor će vam pružiti detaljnu prezentaciju rezultata i mogući potencijal poboljšanja za vašu kompaniju. Ako je potrebno, dogovoriće se akcioni planovi.

Nakon sertifikacionog audita, rezultate ocenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a. Dobićete izveštaj koji dokumentuje rezultate provere. Ako su svi zahtevi standarda ispunjeni, dobićete međunarodno priznati sertifikat.

Da bismo bili sigurni da vaša kompanija nastavlja da ispunjava sve važne zahteve IQNet SR 10 nakon sertifikacionog audita, sprovodimo redovne nadzorne provere na godišnjem nivou. To pruža kompetentnu podršku za stalno unapređenje vašeg sistema menadžmenta i poslovnih procesa.

Sertifikat važi najviše tri godine. Resertifikacija se sprovodi pre isteka sertifikata kako bi se obezbedilo kontinuirano poštovanje važećih zahteva standarda, a takođe i kontinuitet sertifikacije.

Po uspešno završenoj resertifikaciji, biće izdat novi sertifikat sa trogodišnjim važenjem.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta sertifikacija IQNet SR 10?

U zavisnosti od složenosti i obima audita, izračunavamo troškove. Kontaktirajte nas - rado ćemo vam dati ponudu prilagođenu vašoj kompaniji.

Business2.png
Loading...

Šta možete da očekujete od nas?

  • Više od 35 godina iskustva u sertifikaciji sistema menadžmenta i procesa
  • Auditori sa bogatim industrijskim iskustvom i jakim tehničkim znanjem
  • Uvid u poslovanje vašeg preduzeća sa savetima naših kompenetnih auditora
Contact-middle-east-woman-shutterstock_1461128441.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da vam dostavimo prilagođenu ponudu.