Etik davranışa odaklanma

Tüketici ve insan haklarını göz önünde bulundurarak sosyal, etik ve ekolojik kaygıları ekonomik odaklı stratejinize entegre etmek ister misiniz? Uluslararası kurumsal sosyal sorumluluk standardı IQNet SR 10'la tanışın. ISO 26000 kılavuzunu temel alan standart, dünya çapında kabul gören KSS ilkelerini kuruluşunuzda uygulamanıza ve bunları belgelendirmenize olanak tanır.

Uzun vadede artan rekabet gücü

İlgili taraflar arasında güven ve sadakat

Mevzuata uygunluk

Dünya çapında kabul gören sertifikasyon

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

IQNet SR 10 Nedir?

IQNet SR 10, KSS kılavuzu ISO 26000'in içeriğini somut gerekliliklere çeviren bir sosyal sorumluluk yönetim sistemidir. Uluslararası kabul gören IQNet SR 10 standardı, kurumsal sosyal sorumluluğun temel ilkelerini iş süreçlerine yerleştirme ve bunları harici olarak belgeleme konusunda her büyüklükteki ve tüm sektörlerdeki kuruluşları destekler.

IQNet SR 10, sosyal olarak sorumlu bir yönetim sistemini karakterize eden yedi temel ilkeye uyulmasını gerektirir: Hesap Verebilirlik, Şeffaflık, Etik Davranış, Paydaş Çıkarlarına Saygı, Hukukun Üstünlüğüne Saygı, Uluslararası Geçerli Davranış Kurallarına Saygı ve İnsan Haklarına Saygı.

Daha fazla göster
Daha az göster
Zielgruppe
Loading...

Neden bir sosyal sorumluluk yönetim sistemine ihtiyacım var?

Günümüzde müşteriler yalnızca ürün veya hizmetin kalitesine dikkat etmekle kalmıyor, aynı zamanda üretildiği koşulların da giderek daha fazla farkına varıyor. Sosyal Sorumluluk (SR) veya Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR), bir şirketin sosyal olarak sorumlu eylemlerini ifade eder. Bu sorumluluk, çalışanları, hissedarları ve iş ortaklarını olduğu kadar çevre ve toplumu da ilgilendirmektedir.

Mehrwert
Loading...

Neden IQNet SR 10 sertifikası?

IQNET SR 10 sertifikası ile sosyal sorumluluğunuzu belgelendirir ve ilgili tüm taraflar arasında yüksek düzeyde güven ve sadakat oluşturursunuz. Çevre üzerinde azaltılmış etkiyle ekonomik başarıya ulaşırsınız. Ve dünya çapında tanınan bir sertifika ile, halka görünür bir sinyal gönderirsiniz.

Anforderungen
Loading...

IQNet SR 10'un içeriği nedir?

Standart, ISO 26000'in ilkelerine ve temel konularına dayanmaktadır. Sürekli iyileştirmeyi sağlamak için gereksinimleri aynı zamanda mevcut yönetim sistemlerine yerleştirmeyi nispeten kolaylaştıran PDCA döngüsüne dayanmaktadır, örneğin ISO 9001, ISO 14001 veya SA8000'e göre. IQNet SR 10, GRI yönergeleri gibi uluslararası sürdürülebilirlik raporlama araçlarıyla da uyumludur.

Auditplanung
Loading...

DQS denetimlerini özel yapan nedir?

IQNet SR 10, konum veya büyüklük gibi özelliklerden bağımsız olarak her tür kuruluşa uygulanabilir. Sertifikasyon için klasik DQS sertifikasyon sürecinden geçersiniz. Bunu yaparken, yalnızca uluslararası standardın gerekliliklerine değil, aynı zamanda ulusal iş kanunlarına ve değerlendirilecek lokasyonun ilgili ulusal diline de aşina olan denetçilerimize güveniyoruz.

Business28.png
Loading...

IQNet SR 10 belgelendirme süreci nasıldır?

IQ Net SR 10'un tüm gereksinimlerini uygulandıktan sonra, yönetim sisteminizi sertifikalandırabilirsiniz. Bunu yaparken DQS'te çok aşamalı bir sertifikasyon sürecinden geçeceksiniz. Şirkette halihazırda sertifikalı bir yönetim sistemi varsa süreç kısaltılabilir.

İlk adımda şirketiniz, yönetim sisteminiz ve belgelendirme hedefleriniz hakkında bilgi ediniriz. Bu temelde, bireysel ihtiyaçlarınıza göre hazırlanmış ayrıntılı ve şeffaf bir teklif tarafınıza sunulur.

Özellikle daha büyük sertifikasyon projeleri için gerçekleştirilebilecek bir planlama toplantısı; denetçinizi tanımak, ilgili tüm alanlar ve sahalar için özgün bir denetim programı geliştirmek için değerli bir fırsattır.

Ön denetim ise, yönetim sisteminizin iyileştirme potansiyelini ve güçlü yönlerini önceden belirleme fırsatı sunar. Her iki hizmet de isteğe bağlıdır.

Belgelendirme denetimi, sistem analizi (1. aşama denetimi) ve dökümanlarınızın, hedeflerinizin, yönetim incelemenizin ve iç denetimlerinizin sonuçlarının değerlendirilmesiyle başlar. Bunu yaparken yönetim sisteminizin yeterince gelişmiş ve belgelendirmeye hazır olup olmadığını belirleriz.

Bir sonraki adımda (2. aşama sistem denetimi), DQS denetçiniz sahadaki tüm yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirir. Son bir toplantıda, sonuçların ve şirketiniz için olası iyileştirme potansiyelinin ayrıntılı bir sunumunu size sağlayacaklardır. Gerekirse, aksiyon planları üzerinde anlaşmaya varılacaktır.

Sertifikasyon denetiminden sonra sonuçlar, DQS'in bağımsız sertifikasyon kurulu tarafından değerlendirilir. Denetim sonuçlarını belgeleyen bir denetim raporu tarafınıza sunulur. Tüm standart gereksinimleri karşılanırsa, uluslararası kabul gören sertifikanız düzenlenir.

Sertifikasyon denetiminden sonra şirketinizin IQNet SR 10'un tüm önemli gereksinimlerini karşılamaya devam etmesini sağlamak için yıllık olarak gözetim denetimleri gerçekleştiriyoruz. Böylece, yönetim sisteminizin ve iş süreçlerinizin sürekli iyileştirilmesi için yetkin destek sağlanır.

Sertifika en fazla üç yıl geçerlidir. Yeniden belgelendirme, geçerli standart gerekliliklerine sürekli uyumu sağlamak için sertifika geçerliliğiniz sona ermeden önce gerçekleştirilir. Tamamlandığında, yeni bir sertifika düzenlenecektir.

Banking13.png
Loading...

IQNet SR 10 sertifikasının ücreti nedir?

Denetimin karmaşıklığına ve kapsamına bağlı olarak maliyetleri hesaplıyoruz. Lütfen bizimle iletişime geçin, sizin için güvenilir bir teklif hazırlamaktan memnuniyet duyarız.

Business2.png
Loading...

DQS size neler sunabilir?

  • Yönetim sistemleri ve süreçlerinin belgelendirilmesinde 35 yılı aşkın deneyim
  • Güçlü teknik bilgiye sahip sektörel deneyimli denetçiler ve uzmanlar
  • Şirketiniz hakkında değer katan iç görüler
Contact-middle-east-woman-shutterstock_1461128441.jpg
Loading...

Teklif isteyin

Sueda Tuncal ile şimdi iletişime geçin.

Şirketinize özel bir fiyat teklifi hazırlamaktan memnuniyet duyarız.