Informacije o ISO 22301 certifikaciji

Požar, prirodne katastrofe, krađa, kvarovi informacijske tehnologije ili zdravstvena kriza: napredne strategije i čvrsti planovi za izvanredne situacije osiguravaju kontinuirano postojanje i poslovnu održivost vaše organizacije u slučaju krize. Uz holističko upravljanje neprekidnošću poslovanja temeljeno na ISO 22301 certifikaciji svoju organizaciju možete pripremiti za izvanredne situacije uz provjerene procedure.

Maksimalna otpornost kroz optimalnu pripremu

Sveobuhvatno razumijevanje egzistencijalnih ključnih procesa

Sposobnost brzog reagiranja na nepredviđene događaje

Priznati dokaz dubinske analize i usklađenosti

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Što je sustav upravljanja neprekidnošću poslovanja prema ISO 22301?

Sustav upravljanja neprekidnošću poslovanja (BCM - Business Continuity Management) temeljen na međunarodnoj normi ISO 22301 doprinosi smanjenju rizika od neuspjeha uslijed ozbiljnih događaja koji mogu ugroziti postojanje vaše organizacije. Za razliku od konvencionalnog upravljanja rizikom, upravljanje neprekidnošću poslovanja usredotočuje se na kritične ključne procese kako bi se osiguralo kontinuirano postojanje vaše organizacije u izvanrednim situacijama.

Sustav upravljanja neprekidnošću poslovanja prema definiciji norme ISO 22301 (trenutno revidirano izdanje objavljeno 2019. godine) holistički je pristup upravljanju. Uključuje planiranje, pregled i edukaciju kao i stalno poboljšavanje organizacijskih procesa. Cilj sustava upravljanja je čvrsto ugraditi upravljanje neprekidnošću poslovanja u vašu organizacijsku kulturu.

Utvrđeni procesi moraju se dosljedno prakticirati u vašoj organizaciji, a rezultati evaluirati. Stoga su zaposlenici spremni za slučaj nužde i mogu djelovati na svrsishodan i strukturiran način unatoč ogromnom emocionalnom stresu, kako bi što prije vratili uvjete u normalu.

Kao i svi suvremene ISO norme sustava upravljanja, ISO 22301 se temelji na PDCA krugu (Plan-Do-Check-Act - planirati-provesti-provjeriti-djelovati) i strukturi visoke razine. To olakšava integraciju u postojeći sustav upravljanja, na primjer ISO 9001 (kvaliteta).

Sustavom upravljanja neprekidnošću poslovanja prema ISO 22301 osiguravate učinkovito ispunjavanje svih potrebnih zahtjeva usklađenosti kao i međunarodnih standarda.

Više
Manje 
Zielgruppe
Loading...

Koje namijenjena certifikacija prema ISO 22301?

Krize i nepredviđeni događaji mogu utjecati na svakoga – zato je učinkovit sustav upravljanja prema ISO 22301 neophodan za svaku organizaciju. Jača otpornost, poboljšava stabilnost procesa, skraćuje vrijeme prekida rada i oporavka, smanjuje opseg štete i omogućuje holističko upravljanje rizikom.

Organizacije svih vrsta i veličina mogu imati koristi od norme ISO 22301. Međutim, učinkovit sustav upravljanja neprekidnošću poslovanja posebno je važan za poduzeća i organizacije koje pripadaju kritičnoj infrastrukturi. One snose odgovornost za osnovnu opskrbu stanovništva koja bi bila posebno pogođena kritičnim događajima.

U tom kontekstu, ISO norma je relevantna za sljedeće industrije, na primjer:

 • Energija
 • Financije
 • Hrana
 • Prijevoz
 • Telekomunikacije
Više
Manje 
Mehrwert
Loading...

Zašto je ISO 22301 certifikacija korisna za moju organizaciju?

Izvanredne situacije obično se javljaju iznenada i neočekivano. Stoga je bitno imati spreman sustav upravljanja neprekidnošću poslovanja kako bi vaša organizacija sigurno prebrodila krizu. Certificiranje upravljanja neprekidnošću poslovanja omogućuje vam otkrivanje mogućih rizika i prilika za poboljšanje, čime se osigurava održiv uspjeh.

Provođenjem analize utjecaja na poslovanje i ranim razvojem preventivnih planova moći ćete osigurati da relevantne prijetnje ne dovedu do zastoja pogođenih operativnih funkcija. Norma uspostavlja zahtjeve koji podržavaju takvo dokumentirano upravljanje neprekidnošću u smislu planiranja, implementacije, samonadzora i stalnog poboljšavanja. Spremni ste za certifikaciju kada su svi zahtjevi norme čvrsto ugrađeni u organizacijsku kulturu.

U sklopu certifikacije prema ISO 22301:2019 na licu mjesta procjenjujemo ispunjava li vaš sustav upravljanja neprekidnošću poslovanja sve zahtjeve norme. Pritom se usredotočujemo upravo na one aspekte koji su vitalni za opstanak vaše organizacije. Naši auditori identificiraju konkretne prilike za poboljšanje i daju vam izravne preporuke za djelovanje - na primjer, za smanjenje rizika i štete, poboljšanje preventivnih mjera i optimizaciju planova za hitne slučajeve.

Kao vanjski znak vašeg uspjeha dobivate certifikat, a s njim i sigurnost da ste svladali scenarije iz vaših planova za neprekidnost poslovanja.

Više
Manje 
Business28.png
Loading...

Kako izgleda certifikacija prema ISO 22301?

Najprije s nama razgovarate o svojoj organizaciji, svojim osobnim ciljevima i ciljevima certifikacije prema ISO 22301. Na temelju tih razgovora dobit ćete individualnu ponudu prilagođenu potrebama vaše organizacije.

Ovi koraci služe pripremi stvarnog audita. Planiranje projekta može biti korisno za veće projekte, na primjer, za planiranje rasporeda i provedbu audita na dodatnim lokacijama ili odjelima. Predaudit vam daje priliku da unaprijed identificirate snage i područja za poboljšanje vašeg sustava.

Certifikacijski audit počinje analizom vašeg sustava. To omogućuje vašem DQS auditoru da utvrdi je li vaš sustav upravljanja spreman za certifikaciju. U sljedećem koraku oni će procijeniti učinkovitost procesa upravljanja na licu mjesta. Rezultati se prezentiraju na završnom sastanku. Po potrebi se dogovaraju akcijski planovi.

Rezultate audita ocjenjuje neovisni certifikacijski odbor DQS-a. Ako su ispunjeni svi zahtjevi norme ISO 22301, dobit ćete međunarodno priznati DQS certifikat s rokom valjanosti od tri godine.

Kako biste zadržali ISO 22301 certifikat, ključne komponente vašeg sustava se godišnje provjeravaju na licu mjesta. To osigurava stalno poboljšavanje i stalnu učinkovitost vašeg sustava.

Certifikat ISO 22301 istječe najkasnije nakon tri godine. Recertifikacija se provodi pravovremeno prije isteka kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost sa zahtjevima. Nakon ispunjenja uvjeta izdaje se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO 22301 certifikacija?

Koliko sigurnost i zaštita u kriznim situacijama vrijede vašoj organizaciji? U usporedbi s potencijalnim štetama, uspostava i certificiranje učinkovitog sustava upravljanja neprekidnošću poslovanja prema normi ISO 22301 nužno je ulaganje u vaše poslovanje. Opseg audita ovisi o veličini vaše organizacije i broju lokacija i dobavljača. Ponekad vaš poslovni sektor ili proizvodi također mogu rezultirati posebnim zahtjevima.

Koliko će zapravo biti visoki troškovi certifikacije prema ISO 22301 ovisi i o drugim čimbenicima. Na primjer, važnu ulogu igra imate li već certificirani sustav upravljanja, kao što je ISO 9001 (kvaliteta). Osim toga, složenost vaših procesa ima utjecaj na trajanje audita i troškove. Iz tih razloga, troškovi certificiranja prema ISO 22301 ne mogu se općenito kvantificirati.

Razgovarajte s nama: Rado ćemo Vam dati individualnu ponudu za vaše poduzeće, organizaciju ili agenciju.

Više
Manje 
Business2.png
Loading...

Što možete očekivati od nas?

 • Vrijedne uvide u otpornost vaše organizacije
 • Više od 35 godina iskustva u certificiranju sustava upravljanja i procesa
 • Auditore s iskustvom u industriji koji kombiniraju stručno znanje s emocionalnom inteligencijom
 • Međunarodno priznate certifikate
 • Smislene izvještaje o auditu uključujući preporuke za djelovanje
 • Osobnu podršku naših stručnjaka - na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • Prilagođene ponude s fleksibilnim uvjetima ugovora bez skrivenih troškova

 

Više
Manje 
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za ISO 22301 certifikaciju.