Informacije o produženju prijelaznih razdoblja za sve nedavno revidirane ISO norme za sustave upravljanja.

U kontekstu utjecaja Covid-19 krize na održavanje audita na licu mjesta na lokaciji klijenta, IAF je produžio prijelazna razdoblja za šest mjeseci za sve nedavno revidirane norme za sustave upravljanja. Prilagođena prijelazna razdoblja odnose se na ISO norme uključujući ISO 45001:2018 za zaštitu zdravlja i sigurnosti pri radu (OHS) i ISO 50001:2018 za upravljanje energijom.

Ova informacija o promijenjenim prijelaznim razdobljima za ISO norme proizlazi iz odgovora na stranici IAF-a (Međunarodni akreditacijski forum) s često postavljenim pitanjima od 3. travnja 2020. godine (s ažuriranjem 11. travnja na temu upotrebe audita na daljinu). Mjera produženje prijelaznih razdoblja povezanih s revizijama ISO normi uvedena je prvenstveno zbog činjenice da redovite aktivnosti provođenja audita na licu mjesta neće biti moguće u doglednoj budućnosti, ili će biti moguće samo u znatno smanjenom opsegu, zbog trenutne situacije. Zahtjev za poštivanjem prethodno objavljenih rokova očito se smatrao neprikladnim u ovim okolnostima.

NOVI PRIJELAZNI ROKOVI ZA ISO NORME

1. S BS OHSAS 18001 NA ISO 45001

Originalni propisi za područje zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu propisivali su da će svi certifikati za normu BS OHSAS 18001 prestati vrijediti 11. ožujka 2021. godine, i da prijelaz na ISO 45001 mora biti završen do tada. Napomena: DAkkS je u međuvremenu odgodio ovaj datum za tri tjedna do 31. ožujka 2021. godine.

Novi datum isteka za stare certifikate za BS OHSAS sada je određen kao 30. rujna 2021. godine.

Nov je i rok koji određuje do kada se za sustave upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu još mogu provoditi auditi prema BS OHSAS 18001. Taj je datum pomaknut s 11. ožujka 2020. na 30. rujna 2020. godine.

2. S ISO 50001:2011 NA ISO 50001:2018.

Za normu ISO 50001 za upravljanje energijom rok za certifikate prema starom izdanju 2011 bio je 20. kolovoza 2021. godine.

Novi datum isteka za stare certifikate za ISO 50001 sada je 20. veljače 2022. godine.

Rok za provođenje audita prema starom izdanju je već prošao 20. veljače 2020. godine. Ovaj rok nije produživan. Od tog datuma mogući su auditi samo prema novom izdanju ISO 50001:2018.

Autor
Michael Bothe

Michael Bothe je voditelj odbora za donošenje odluka o certifikaciji aktivnih medicinskih proizvoda i lead auditor. Djeluje i na području normizacije u Njemačkom institutu za normiranje (DIN - Deutsches Institut für Normung) i Njemačkoj komisiji za elektrotehničku, elektroničku & informacijsku tehnologiju (DKE - Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) te koordinira aktivnosti stalne edukacije za klijente. Njegovi interesi uključuju integrirane audite kao i optimizaciju procesa postupaka ocjenjivanja sukladnosti.

Loading...