Tietoa kaikkien hiljattain tarkistettujen ISO-johtamisjärjestelmästandardien siirtymäaikojen pidentämisestä.

Ottaen huomioon Covid 19 -kriisin vaikutuksen paikan päällä tehtäviin auditointeihin IAF on pidentänyt kaikkien hiljattain tarkistettujen ISO-johtamisjärjestelmästandardien siirtymäaikoja kuudella kuukaudella. Muutetut siirtymäajat koskevat muun muassa työturvallisuutta ja työterveyttä (OHS) koskevia ISO-standardeja ISO 45001:2018 ja energianhallintaa koskevaa ISO 50001:2018.

Nämä tiedot ISO-standardien muuttuneista siirtymäajoista ovat peräisin IAF:n (International Accreditation Forum) FAQ-sivun vastauksesta, joka on päivätty 3.4.2020 (päivitys 11.4. koskien etäauditointien käyttöä). Toimenpide siirtymäaikojen pidentämiseksi asianomaisten ISO-standardien tarkistamisen yhteydessä johtuu ensisijaisesti siitä, että säännöllinen paikan päällä tapahtuva auditointitoiminta ei ole lähitulevaisuudessa mahdollista tai se on nykytilanteen vuoksi mahdollista vain huomattavasti suppeammalla tasolla. Vaatimus aiemmin julkaistujen määräaikojen noudattamisesta katsottiin ilmeisesti sopimattomaksi näissä olosuhteissa.

UUDET SIIRTYMÄKAUDEN MÄÄRÄAJAT ISO-STANDARDEILLE

1. BS OHSAS 18001:STÄ ISO 45001:EEN.

Alkuperäisessä työterveys- ja työturvallisuusalan asetuksessa säädettiin, että kaikkien BS OHSAS 18001 -sertifikaattien voimassaolo päättyy 11. maaliskuuta 2021 ja että siirtyminen standardiin ISO 45001 on saatettava päätökseen. Huomautus: DAkkS oli tällä välin lykännyt tätä päivämäärää kolmella viikolla 31. maaliskuuta 2021.

Vanhojen BS-OHSAS-sertifikaattien uudeksi päättymispäiväksi on nyt asetettu 30. syyskuuta 2021.

Uutta on myös määräaika, johon asti työterveys- jatyöturvallisuusjohtamisjärjestelmiä voidaan edelleen auditoida BS OHSAS 18001 -standardia vastaan. Tämä päivämäärä on siirretty 11. maaliskuuta 2020:sta 30. syyskuuta 2020:een.

Tämä päivämäärä on muutettu 11. maaliskuuta 2020:sta 30. syyskuuta 2020:een.

2. ISO 50001:2011:STÄ ISO 50001:2018:EEN.

ISO 50001 -energianhallintastandardin osalta vanhan vuoden 2011 version mukaisten sertifikaattien määräaika oli 20. elokuuta 2021.

Vanhojen ISO 50001 -sertifikaattien uusi päättymispäivä on nyt 20. helmikuuta 2022.

Määräaika tämän vanhan version auditoinnille on jo päättynyt 20. helmikuuta 2020. Myöskään tätä määräaikaa ei jatkettu myöhemmin. Tämän päivämäärän jälkeen vain uuden version mukaiset tarkastukset, ISO 50001:2018, on mahdollista.

Kirjoittaja
Michael Bothe

Michael Bothe is Head of the Notified Body for Active Medical Devices and is also a lead auditor. He is also involved in standardization at the German Institute for Standardization (DIN) and the German Commission for Electrotechnical, Electronic & Information Technologies (DKE) and coordinates continuing education activities for customers. His interests include integrated audits as well as process optimization of conformity assessment procedures.

Loading...