Informatie over de verlenging van de overgangsperioden voor alle onlangs herziene ISO-managementsysteemnormen.

In het licht van de impact van de Covid 19-crisis op de uitvoering van audits ter plaatse, heeft de IAF de overgangsperioden voor alle recent herziene ISO-managementsysteemnormen met telkens zes maanden verlengd. De gewijzigde overgangsperioden hebben gevolgen voor ISO-normen waaronder ISO 45001:2018 voor veiligheid en gezondheid op het werk (OHS) en ISO 50001:2018 voor energiemanagement.

Deze informatie over de gewijzigde overgangsperioden van ISO-normen komt uit een reactie op de FAQ-pagina van het IAF (International Accreditation Forum) van 3 april 2020 (met update op 11 april over het gebruik van audits op afstand). De maatregel om de overgangsperioden in verband met de herziening van de betrokken ISO-normen te verlengen, is in de eerste plaats ingegeven door het feit dat regelmatige auditactiviteiten ter plaatse door de huidige situatie binnen afzienbare tijd niet of slechts in sterk verminderde mate mogelijk zullen zijn. De eis dat de eerder bekendgemaakte termijnen moeten worden nageleefd, werd onder deze omstandigheden uiteraard ongepast geacht.

NIEUWE OVERGANGSTERMIJNEN VOOR ISO-NORMEN

1. VAN BS OHSAS 18001 NAAR ISO 45001

De oorspronkelijke verordening op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk bepaalde dat alle BS OHSAS 18001-certificaten hun geldigheid zouden verliezen op 11 maart 2021, en dat de overgang naar ISO 45001 moet worden voltooid. Noot: DAkkS had deze datum inmiddels met drie weken verschoven naar 31 maart 2021.

De nieuwe vervaldatum voor de oude BS-OHSAS-certificaten is nu vastgesteld op 30 september 2021.

Ook nieuw is de uiterste datum die aangeeft tot wanneer OHS managementsystemen nog geaudit kunnen worden tegen BS OHSAS 18001. Deze datum is verschoven van 11 maart 2020 naar 30 september 2020.

Deze datum is gewijzigd van 11 maart 2020 naar 30 september 2020.

2. VAN ISO 50001:2011 NAAR ISO 50001:2018.

Voor de ISO 50001-norm voor energiemanagement was de uiterste datum voor certificaten onder de oude versie van 2011 20 augustus 2021.

De nieuwe vervaldatum voor de oude ISO 50001-certificaten valt nu op 20 februari 2022.

De termijn voor controle aan de hand van deze oude versie is reeds verstreken op 20 februari 2020. Ook deze termijn werd nadien niet verlengd. Sinds deze datum zijn alleen nog audits volgens de nieuwe versie ISO 50001:2018 nog mogelijk.

Auteur
Michael Bothe

Michael Bothe staat aan het hoofd van de beslissingscommissie voor certificering van Actieve Medische Hulpmiddelen en is tevens lead auditor. Hij is ook betrokken bij standaardisatie bij het Duitse Instituut voor Standaardisatie (DIN) en de Duitse Commissie voor Elektrotechnische, Elektronische & Informatietechnologieën (DKE) en coördineert nascholingsactiviteiten voor klanten. Zijn interesses omvatten zowel geïntegreerde audits als procesoptimalisatie van conformiteitsbeoordelingsprocedures.

Loading...