DQS je u Njemačkoj prvi certifikat prema normi ISO 9001 izdao još 1986. godine, tada još na temelju nacrta norme, kada je upravljanje kvalitetom bilo tek u povojima. Niz normi "ISO 9000" prvi je put objavljen tek 1987. godine kao model za sustave osiguranja kvalitete. To je bio početak neprekinute priče o uspjehu za sustave upravljanja. Razvoj ove uspješne norme za kvalitetu usko je povezan s poviješću DQS-a.

Loading...

Koncept pokazivanja sposobnosti kvalitete putem sustava upravljanja koji se može certificirati teško se može dovesti u pitanje s obzirom na oko milijun certifikata prema ISO 9001 koji su danas na snazi. Organizacije danas sustave upravljanja kvalitetom prepoznaju kao djelotvoran alat za upravu. Oni doprinose transparentnosti, smanjuju složenost i daju sigurnost djelovanja. Međutim, sustavi upravljanja postižu i mnogo više kada ih ocjenjuje i certificira neutralna i neovisna treća strana poput DQS-a. Jer tada  - kako to ističe povijest ISO 9001 - stvaraju potrebno povjerenje u proizvode ili usluge, a time i u učinak organizacije.

DQS: Prvo njemačko certifikacijsko tijelo za sustave upravljanja

Njemački institut za normiranje (Deutsches Institut für Normung - DIN) i Njemačko društvo za kvalitetu (Deutsche Gesellschaft für Qualität - DGQ) odlučili su se pozabaviti pitanjem koje je 1983./84. u Njemačkoj bilo prilično kontroverzno. Radilo se o osnivanju certifikacijskog tijela za sustave upravljanja. U tu su svrhu održali brojne rasprave s najvažnijim industrijskim  udrugama. Unatoč značajnim početnim zadrškama, konačno su dali znak podrške. 

Dana 1. veljače, 1985. godine, pet mjeseci prije objavljivanja prvih nacrta "obitelji ISO 9000", DQS je započeo s radom kao Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen GmbH. Time je postao prvo certifikacijsko tijelo za sustave upravljanja u Njemačkoj, i treće u svijetu. Danas, nakon 35 godina povijesti ISO 9001 i DQS-a, još smo uvijek predani kvaliteti i imamo "Q" u našem imenu - iako su sustavi osiguranja kvalitete već odavno postali sustavi upravljanja.

Kada je DQS osnovan, Njemačka je bila jedna od prvih zemalja koja je nudila certifikaciju onoga što se tada nazivalo sustavima osiguranja kvalitete. Godine 1990. DQS je bio jedan od osnivača današnje međunarodne mreže certifikacijskih tijela IQNet. Namjera je bila uzeti u obzir sve veću internacionalnost industrije.

"Danas milijun organizacija u 191 zemlji govori istim jezikom kada je u pitanju certificirano upravljanje kvalitetom. U 139 zemalja, tim jezikom razgovaraju s DQS-om.

Godine 1991. DQS je postalo prvo certifikacijsko tijelo u Njemačkoj koje je tadašnje TGA GmbH (danas: Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, DAkkS) akreditiralo za ISO 9001/2/3. Danas, opseg naših usluga pokriva oko 100 međunarodnih propisa i nacionalnih normi. Otprilike dvije trećine svih organizacija uvrštenih na DAX su dugogodišnji klijenti DQS-a. 

Norma ISO 9001 i njezina povijest

Povijest norme ISO 9001 počinje osnivanjem ISO/TC 176 1979. godine. Tehnički odbor Međunarodne organizacije za normizaciju (International Organization for Standardization - ISO) trebao je razviti univerzalnu, globalno primjenjivu normu za upravljanje kvalitetom. Temelj je bio već postojeći britanski standard BS 5750, koji je BSI razvijao počevši od 1975. godine.  Britanski standard vuče korijene iz vojno-političkog okruženja poslijeratnih godina u Velikoj Britaniji. Međutim, trebalo je proći još šest godina prije nego je objavljen prvi nacrt norme. Godina 1985. označava "stvarno" rođenje ISO 9001, iako je službena objava bila tek 1987. godine. Prekretnice u razvoju norme  ISO 9001:

1985

Objava prvog nacrta niza normi "ISO 9001" (ISO 9000/1/2/3/4).

1986

Dana 28. kolovoza, 1986. godine DQS izdaje prvi certifikat prema ISO 9001 u Njemačkoj za Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH iz Darmstadta - na temelju nacrta DIN ISO 9001. To označava važnu prekretnicu u povijesti ISO 9001.

1987

Niz normi ISO 9001/2/3 objavljen je kao model za pokazivanje sustava osiguranja kvalitete u 20 elemenata, u Njemačkoj kao norme DIN ISO: 

  • DIN ISO 9001 kao model za pokazivanje osiguranja kvalitete u svim područjima organizacije: dizajn, razvoj, proizvodnja, montaža i korisnička usluga.
  • DIN ISO 9002 kao model za pokazivanje osiguranja kvalitete u proizvodnji i montaži.
  • DIN ISO 9003 kao model za pokazivanje osiguranja kvalitete u završnoj inspekciji.

Brojne nacionalne (industrijske) norme povučene su u korist ovog novog niza međunarodnih normi. Planirano usklađivanje je stoga bilo uspješno. U mnogim su zemljama norme dobile i državno priznanje kao važan element zakonski propisanih postupaka ocjenjivanja sukladnosti. Neka industrijska udruženja, koja su se dugo opirala, sada su pažljivije razmotrila norme. Čak su uvela i strože verzije, na primjer za automobilski, zrakoplovni, prehrambeni i sektor medicinskih proizvoda. Niz normi ISO 9000ff je stoga još uvijek model za cijeli niz normi za sustave upravljanja specifičnih za sektore, poput IATF 16949 (automobilska industrija). 

1994

ISO norme se revidiraju u redovitim intervalima, obično svakih pet do šest godina. Tijekom takve revizije utvrđuje se odgovara li dotična norma još uvijek trenutnom stanju tehnike, treba li biti revidirana ili čak povučena. Svrha povremenih pregleda je osigurati da zahtjevi norme ispunjavaju trenutne uvjete u kojima organizacija djeluje. Povijest ISO 9001 stoga karakterizira kontinuitet i pouzdanost.
Prva revizija ISO 9001 provedena je 1994. godine. Međutim, tada je napravljeno samo par manjih prilagodbi, većinom uredničke ili konceptualne prirode.

2000

ISO 9001:2000 - S druge strane, revizija iz 2000. godine, je donijela temeljnu reviziju u spajanje ISO 9001, ISO 9002 i ISO 9003 u jednu normu.

Promjena QA = quality assurance - osiguranje kvalitete u QM = quality management - upravljanje kvalitetom i uvođenje procesne orijentacije bile su dvije daljnje prekretnice u povijesti ISO 9001. Konceptualni pomak s osiguranja na upravljanje odgovarao je njegovoj važnosti za korporativnu praksu. Stoga je ISO 9001 konačno stavljen u upravu, tj. tamo gdje zapravo leži odgovornost za "pravo korporativno upravljanje". DQS je s takvom vrstom audita započeo puno prije nego je procesna orijentacija usidrena u ISO 9001, otvarajući time vrata upravljanju kvalitetom za mnoge uslužne organizacije.

Tražite certifikaciju prema ISO 9001?

Više od 35 godina iskustva u certifikaciji sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 - DQS. Simply leveraging Quality.

Saznajte više o ISO 9001

Revidirana norma je sada bila napisana razumljivijim jezikom. To je olakšalo korištenje svim industrijama, posebno organizacijama u uslužnom sektoru. Što se sadržaja tiče, procesno orijentirana struktura zamijenila je prijašnjih 20 elemenata. Još jedna nova značajka bila je snažniji fokus na zadovoljstvo kupaca i orijentacija na temeljne procese. Dopušteno je isključiti neprimjenjive zahtjeve (npr. razvoj ) - prema definiciji "dopuštenih isključenja" u poglavlju 7 norme. Suvremeno shvaćanje upravljanja kvalitetom i njegovog značaja za poslovne prakse sadržano je u "Osam načela upravljanja kvalitetom".

2008

ISO 9001:2008 - Četvrto izdanje norme ISO 9001 objavljeno je 2008. godine. Veliki dio izmjena uglavnom je bio usmjeren na jednostavniju primjenu kroz pojašnjenja u izjavama. Osnovna struktura i strateška orijentacija norme nije se mijenjala. I zahtjevi su u osnovi ostali isti.

2015

ISO 9001:2015 - S izdanjem iz rujna 2015. godine nastavlja se pisati povijest ISO 9001. Norma je prilagođena tzv. strukturi visoke razine, osnovnoj strukturi s jedinstvenim temeljnim tekstovima za središnje zahtjeve za sustave upravljanja kao i sa zajedničkim oznakama i definicijama, koje su temelj za sve ISO norme za sustave upravljanja od 2012. godine. Ključne inovacije su:

Loading...

DQS Vodič za audite prema ISO 9001:2015

Više od samog provjernog popisa!

Najčešća pitanja s audita i mogući dokazi:

  • Važnost zahtjeva
  • Dobra pitanja s audita
  • Dokazi, primjeri implementacije i ključne brojke

 

Kompatibilnost s drugim normama za sustave upravljanja 
Kako bi se olakšala kompatibilnost s različitim normama za sustave upravljanja u njihovoj primjeni, ISO organizacija je nakon višegodišnjih priprema 2012. godine usvojila tzv. strukturu visoke razine (High Level Structure - HLS) i ugradila je u ISO dodatak ISO/IEC direktiva Dio 1. Glavni tekstovi odnose se na osnovne zahtjeve koji su isti za sve poznate norme za sustave upravljanja. Ovisno o ISO normi, nadopunjuju se zahtjevima specifičnima za temu, poput ISO 14001 (okoliš), ISO 45001 (zaštita zdravlja i sigurnosti pri radu) i ISO 27001 (informacijska sigurnost).  Osim toga, ujednačena terminologija olakšava primjenu različitih normi. Na taj se način različiti sustavi upravljanja lakše spajaju ili integriraju u postojeći sustav upravljanja.

35 godina u službi poslovanja: DQS i ISO 9001

Povijest DQS-a je usko povezana s poviješću i razvojem ISO 9001. Godine 2020. DQS je proslavio svoju 35. godišnjicu - a ako objavljivanje prvog nacrta norme 1985. godine računamo kao godinu rođenja, to se onda u određenoj mjeri odnosi i na ISO 9001. Norma je napravila svoj put: do danas uspješne organizacije koriste sustave upravljanja kvalitetom kako bi osigurale svoj uspjeh na tržištu. Tome značajno doprinose pronalasci s naših godišnjih audita, koji kontinuirano poboljšavaju organizacijsku i procesnu strukturu društava.

Zašto certifikacija s DQS-om?

DQS je izdao prvi certifikat prema ISO 9001 u Njemačkoj u kolovozu 1986. godine. DQS je stoga usko povezan s poviješću ISO 9001. Od tada zajedno s našim klijentima stremimo djelotvornim sustavima upravljanja i održivom poslovnom uspjehu - s i za ljude. U tu svrhu nastavljamo koristiti iskusne stručnjake i menadžere iz poslovnog i znanstvenog svijeta kao auditore.

gerber-hermsdorf-werner-korall-audit dqs
Loading...

Certifikacija prema ISO 9001

Rado ćemo vas kroz razgovor informirati o detaljima i troškovima certifikacije.
Obratite nam se. Bez obaveze i besplatno.

Autor
Nadja Goetz

Voditelj proizvoda ISO 9001, DQS stručnjak za sustave upravljanja zdravstvom i BSI-KRITIS audite, auditor i voditelj proizvoda za različite norme kvalitete u rehabilitaciji, kao i bolničkoj i izvanbolničkoj skrbi.

Loading...