Al in 1986, toen kwaliteitsmanagement nog in de kinderschoenen stond, gaf DQS het eerste ISO 9001-certificaat in Duitsland af - toen nog op basis van de conceptversie. De eerste publicatie van de normenserie "ISO 9000" vond pas in 1987 plaats als model voor kwaliteitszorgsystemen. Dit was het begin van een ononderbroken succesverhaal voor managementsystemen. De ontwikkeling van deze succesvolle kwaliteitsnorm is nauw verbonden met de geschiedenis van DQS.

Loading...

Het concept van het aantonen van kwaliteitscapaciteit door middel van een certificeerbaar managementsysteem kan nauwelijks in twijfel worden getrokken, gezien de ongeveer 1 miljoen ISO 9001-certificaten die vandaag de dag van kracht zijn. Bedrijven kennen kwaliteitsmanagementsystemen tegenwoordig als een effectief instrument voor het topmanagement. Het zorgt voor transparantie, vermindert de complexiteit en biedt zekerheid van handelen. Managementsystemen bereiken echter veel meer wanneer zij worden beoordeeld en gecertificeerd door een neutrale en onafhankelijke derde partij zoals DQS. Want dan creëren ze - zoals de geschiedenis van ISO 9001 onderstreept - ook het nodige vertrouwen in producten of diensten en dus in de prestaties van een bedrijf.

DQS: Duitslands eerste certificatie-instelling voor managementsystemen

Het Duitse instituut voor normalisatie e.V. (DIN) en de Duitse vereniging voor kwaliteit e.V. (DGQ) namen in 1983/84 een kwestie aan die in Duitsland nogal omstreden was. Het ging om de oprichting van een certificatie-instelling voor managementsystemen. Daartoe voerden zij talrijke besprekingen met de belangrijkste brancheorganisaties. Ondanks aanvankelijke bedenkingen hebben zij uiteindelijk hun steun toegezegd.

Op 1 februari 1985, vijf maanden voordat de eerste ontwerpen van de "IS0 9000-familie" werden gepubliceerd, begon DQS zijn werkzaamheden als Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen mbH. Daarmee werd het de eerste Duitse en 's werelds derde certificeringsinstantie voor managementsystemen. Vandaag, na 35 jaar geschiedenis van ISO 9001 en DQS, zetten wij ons nog steeds in voor kwaliteit en dragen wij de "Q" in onze naam - ook al zijn kwaliteitsborgingssystemen al lang managementsystemen geworden.

Toen DQS werd opgericht, was Duitsland een van de eerste landen die certificering aanbood van wat toen nog kwaliteitsborgingssystemen werden genoemd. In 1990 was DQS een stichtend lid van de huidige IQNet Association. De bedoeling was om rekening te houden met de toenemende internationaliteit van de industrie.

"Vandaag de dag spreken 1 miljoen bedrijven in 191 landen dezelfde taal als het gaat om gecertificeerd kwaliteitsmanagement. In 139 landen spreken zij met DQS."

In 1991 was DQS de eerste certificatie-instelling in Duitsland die door de toenmalige TGA GmbH (tegenwoordig: Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, DAkkS) werd geaccrediteerd voor ISO 9001/2/3. Tegenwoordig bestrijkt het spectrum van onze diensten ongeveer 100 internationale voorschriften en nationale normen. Ongeveer tweederde van alle Dakks-genoteerde ondernemingen zijn reeds lang klant bij DQS.

De ISO 9001-norm en zijn geschiedenis

De geschiedenis van DIN EN ISO 9001 begint, zo u wilt, met de oprichting van ISO/TC 176 in 1979. Het Technisch Comité van de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) moest een universele, wereldwijd toepasbare norm voor kwaliteitsbeheer ontwikkelen. De basis werd gevormd door de reeds bestaande Britse norm BS 5750, die vanaf 1975 door het BSI was ontwikkeld. De Britse norm heeft zijn wortels in de militair-politieke omgeving van de naoorlogse jaren in Groot-Brittannië. Het zou echter nog zes jaar duren voordat een eerste ontwerp van de norm werd gepubliceerd. Het jaar 1985 markeert dus de "eigenlijke" geboorte van ISO 9001, ook al vond de officiële publicatie pas plaats in 1987. De mijlpalen van ISO 9001 in een stroomversnelling:

1985

Het eerste ontwerp van de "ISO 9000"-normenserie (ISO 9000/1/2/3/4) wordt uitgegeven.

1986

Op 28 augustus 1986 geeft DQS het eerste ISO 9001-certificaat in Duitsland af voor Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH in Darmstadt - gebaseerd op de conceptversie van DIN ISO 9001. Dit is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van ISO 9001.

1987

De normenreeks ISO 9001/2/3 wordt als demonstratiemodel voor kwaliteitszorgsystemen in 20 elementen gepubliceerd, in Duitsland als DIN ISO-normen:

  • DIN ISO 9001 als model voor het aantonen van kwaliteitsborging op alle gebieden van de onderneming: ontwerp, ontwikkeling, productie, assemblage en klantenservice.
  • DIN ISO 9002 als model voor de presentatie van kwaliteitsborging in productie en assemblage.
  • DIN ISO 9003 als model voor de presentatie van kwaliteitsborging in eindinspectie.

Talrijke nationale (industrie-)normen werden ingetrokken ten gunste van deze nieuwe internationale normenreeks. De beoogde harmonisatie was dus succesvol. In veel landen kregen de normen ook erkenning van de overheid als een belangrijk element van wettelijk voorgeschreven conformiteitsbeoordelingsprocedures. Sommige industrieverenigingen, die zich lange tijd hadden verzet, namen de normen nu onder de loep. Zij introduceerden zelfs strengere versies, bijvoorbeeld in de automobielsector, de sector medische hulpmiddelen, de luchtvaart en de levensmiddelenindustrie. De ISO 9000ff-normenreeks staat dus nog steeds model voor een hele reeks sectorspecifieke managementsysteemnormen, zoals IATF 16949 (automobielsector).

1994

De ISO-normen worden met regelmatige tussenpozen herzien, meestal om de vijf à zes jaar. Tijdens een dergelijke evaluatie wordt bepaald of de desbetreffende norm nog steeds overeenstemt met de huidige stand van de techniek, of hij moet worden herzien of zelfs ingetrokken. Het doel van de periodieke herziening is ervoor te zorgen dat de normeisen voldoen aan de huidige omstandigheden waarin een organisatie opereert. De geschiedenis van ISO 9001 wordt dus ook gekenmerkt door continuïteit en betrouwbaarheid.

De eerste herziening van ISO 9001 vond plaats in 1994. Toen werden echter slechts enkele kleine aanpassingen aangebracht, hoofdzakelijk van redactionele of conceptuele aard.

2000

ISO 9001:2000 - De herziening van 2000 bracht daarentegen een fundamentele herziening en de samenvoeging van ISO 9001, ISO 9002 en ISO 9003 tot één norm.

De overgang van QA = kwaliteitsborging naar QM = kwaliteitsbeheer in de jaren negentig en de invoering van procesoriëntatie waren twee andere belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van ISO 9001. De conceptuele verschuiving van kwaliteitsborging naar management kwam overeen met het belang ervan voor de bedrijfspraktijk. Zo werd ISO 9001 uiteindelijk ondergebracht bij het topmanagement, d.w.z. daar waar "deugdelijk bedrijfsmanagement" feitelijk verantwoordelijk is. DQS van zijn kant was al met dit soort audits begonnen lang voordat procesoriëntatie in ISO 9001 werd verankerd, en opende daarmee voor veel dienstverlenende bedrijven de deur naar kwaliteitsmanagement.

Op zoek naar ISO 9001 certificering?

Meer dan 35 jaar ervaring in de certificering van kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001 - DQS. Eenvoudig gebruik maken van kwaliteit.

Meer informatie over ISO 9001

De herziene norm is nu in een begrijpelijker taal geschreven. Daardoor is hij gemakkelijker te gebruiken door alle bedrijfstakken, maar vooral door dienstverlenende bedrijven. Wat de inhoud betreft, verving een procesgerichte structuur de vorige 20 elementen. Een ander nieuw kenmerk was de sterkere nadruk op klantentevredenheid en de oriëntatie op kernprocessen. Niet-toepasbare eisen (bijvoorbeeld ontwikkeling) mochten worden uitgesloten - volgens de definitie van "toelaatbare uitsluitingen" in hoofdstuk 7 van de norm. Het moderne begrip van kwaliteitsmanagement en de betekenis ervan voor de bedrijfspraktijk werd vervat in de "Acht beginselen van kwaliteitsmanagement".

2008

ISO 9001:2008 - De publicatie van de vierde editie van ISO 9001 vond plaats in 2008. Een groot deel van de wijzigingen was vooral bedoeld om de toepassing te vergemakkelijken door verduidelijkingen in de verklaringen. De basisstructuur en de strategische oriëntatie van de norm bleven ongewijzigd. Ook de eisen bleven in essentie hetzelfde.

2015

ISO 9001:2015 - Met de herziening van september 2015 wordt de geschiedenis van ISO 9001 verder geschreven. De norm werd aangepast aan de zogenaamde High Level Structure, een basisstructuur met uniforme kernteksten voor de centrale eisen voor managementsystemen, alsmede de gemeenschappelijke benamingen en definities, die sinds 2012 de basis vormt voor alle ISO-managementsysteemnormen. Belangrijke vernieuwingen zijn:

  • De "context van de organisatie", d.w.z. de interne en externe omgeving van een bedrijf
  • De overweging van relevante belanghebbende partijen
  • De focus op de verantwoordelijkheid van het topmanagement
  • De risicogebaseerde aanpak, die onder meer de zogenaamde preventieve maatregelen vervangt
  • De "kennis van de organisatie", die voor het eerst als hulpbron wordt genoemd

Excursus

Compatibiliteit met andere managementsysteemnormen
Om de compatibiliteit van verschillende managementsysteemnormen in hun toepassing te vergemakkelijken, heeft ISO in 2012 na lang voorbereidend werk de zogenaamde High Level Structure (HLS) aangenomen en opgenomen in het ISO-supplement van ISO/IEC-richtlijnen deel 1. De kernteksten verwijzen naar basiseisen die voor alle bekende managementsysteemnormen hetzelfde zijn. Afhankelijk van de ISO-norm worden ze aangevuld met onderwerpspecifieke eisen, zoals in ISO 14001 (milieu), ISO 45001 (veiligheid en gezondheid op het werk) en ISO 27001 (informatiebeveiliging). Bovendien maakt een uniforme terminologie het veel gemakkelijker om verschillende normen toe te passen. Op die manier kunnen verschillende managementsystemen gemakkelijker worden samengevoegd of geïntegreerd in een bestaand managementsysteem.

35 jaar in dienst van het bedrijfsleven: DQS en ISO 9001

De geschiedenis van DQS is nauw verbonden met de geschiedenis en ontwikkeling van ISO 9001. In 2020 vierde DQS zijn 35-jarig bestaan - en als je de publicatie van het eerste ontwerp van de norm in 1985 tot het geboortejaar rekent, geldt dat tot op zekere hoogte ook voor ISO 9001. De norm heeft zijn weg gevonden: tot op de dag van vandaag gebruiken succesvolle ondernemingen moderne kwaliteitsmanagementsystemen om hun succes op de markt veilig te stellen. Ook de bevindingen van onze jaarlijkse audits, die de organisatie- en processtructuur van een onderneming voortdurend verbeteren, leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Waarom certificering door DQS?

DQS heeft in augustus 1986 het eerste ISO 9001-certificaat in Duitsland uitgereikt. DQS is daarom nauw verbonden met de geschiedenis van ISO 9001. Sindsdien streven wij samen met onze klanten naar effectieve managementsystemen en duurzaam zakelijk succes - door en voor mensen. Daartoe zetten wij ook in de toekomst uitsluitend ervaren specialisten en managers uit het bedrijfsleven en de wetenschap in als auditoren.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Certificering volgens ISO 9001

Graag informeren wij u in een persoonlijk gesprek over de inzet en de kosten van een certificering.

Neemt u daarvoor contact met ons op. Geheel vrijblijvend en kosteloos.

Auteur
Frank Graichen

Normenexpert en reeds lang DQS-auditor voor ISO 9001 met diverse activiteiten als gepassioneerd keynote speaker, veelgevraagd trainer, moderator en auteur van publicaties over normen en managementsystemen.

Loading...

Relevante artikelen en gebeurtenissen

Misschien bent u ook hierin geïnteresseerd 
Event

Opleiding tot interne auditor op ISO 9001:2015

Undated
Online | Engels