U mnogim su slučajevima međunarodne norme organizacijama omogućile da izgrade učinkovite sustave upravljanja i razmišljaju proaktivno. No, kada je ISO 9001:2015 prije pet godina konačno uvrstio temu „znanja organizacije“ u svoj katalog zahtjeva, o njoj se u relevantnim krugovima raspravljalo već 20 godina – pregled.

Loading...

Već su 1995. godine Hirotaka Takeuchi i Ikujirō Nonaka objavili knjigu pod naslovom "The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation". Time su, možda po prvi put, skrenuli pozornost vodećih poslovnih ljudi na znanje u njihovim organizacijama. U godinama koje su uslijedile pojavili su se drugi pristupi, svaki s drugačijim fokusom i svojim teorijskim i praktičnim ciljevima. Područje upravljanja znanjem pojavilo se krajem 1990-ih.

Ono što ujedinjuje ove pristupe je premisa da se znanje organizacije podrazumijeva za uspjeh organizacije. Umjesto toga, mora se poticati odgovarajućim strukturama i mjerama u skladu sa strateškim poslovnim ciljevima.

 

Znanja organizacije u ISO 9001

Na vrlo sličan način, norma za sustave upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 ponovno razmatra ovu temu nakon dva desetljeća. Međutim, u njoj se ne odražavaju opsežnije ideje iz nekih pristupa upravljanja znanjem. Umjesto toga, norma daje opći zahtjev da se tema ne treba izgubiti iz vida i da treba upravljati povezanim rizicima i prilikama.

Za svakodnevnu upotrebu, poglavlje 7.1.6 "Znanja organizacije" norme ISO 9001 traži da se upravo na to znanje gleda kao na nezamjenjivi resurs za održivi korporativni uspjeh, te da se kao rezultat toga poduzmu odgovarajuće mjere.

Loading...

DQS Vodič za audite ISO 9001:2015 u praksi

Najčešće pitanja s audita i mogući dokazi. 

Više od provjernog popisa!

Od stručnjaka na tom području.

Koji su pojedinačni zahtjevi norme ISO 9001?

Poznata ISO norma prvenstveno se bavi onim znanjem koje je organizaciji potrebno "za provedbu svojih procesa i postizanje sukladnosti proizvoda i usluga". Organizacija mora osigurati da se to znanje održava i da je dostupno. I, uzimajući u obzir moguće promjene, mora naći način stjecanje i osiguravanje dostupnosti znanja koje bi moglo biti potrebno u budućnosti, uz znanje koje već postoji.

Znanje je nezamjenjiv resurs za održivi korporativni uspjeh!

Izvor: ISO 9001:2015-11 - Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi

U dvije sljedeće napomene, koje u načelu nemaju karakter zahtjeva u ISO normama sustava upravljanja, uz (prilično trivijalnu) tvrdnju da je znanje organizacije specifično znanje organizacije, slijedi i više kratkih objašnjenja i nabrajanja, koja, međutim, sadrže samo općepoznate podatke.

 

Neka razmatranja o znanju organizacije

U dvije napomene u poglavlju 7.1.6, osim što se navodi da je organizacijsko znanje znanje specifično za organizaciju, slijede još i neka kratka objašnjenja i nabrajanja, koja, međutim, sadrže samo opće poznate informacije. 

Alli i bez predubokog ulaženja u pitanje što se u ISO 9001 misli pod pojmom znanje organizacije, s njim se može povezati cijeli niz zadataka i izazova: 

 • Otpuštanje frustriranih zaposlenika
 • Odlazak visoko motiviranih zaposlenika u mirovinu
 • Nenamjerno brisanje rezultata razvoja
 • Tehnološki napredak
 • Digitalni rad
 • itd.

Većina zadataka s kojima se susreću uprava, voditelji odjela i menadžeri kvalitete, imaju veze sa znanjem – znanjem koje

 • Jednostavno imate
 • Znate da nemate
 • Ne znate da imate
 • Ne znate da nemate
 • Upravo odlazi u mirovinu 

 

Implicitna i eksplicitna znanja organizacije

Korisno je napraviti razliku između implicitnog i eksplicitnog znanja. Kada je riječ o upravljanju smjenom generacija i s tim povezanim prijenosom znanja unutar tvrtke, ove dvije vrste znanja imaju svoje zahtjeve, od kojih su neki prilično različiti.

Budući da je 30 godina iskustva u rješavanju pritužbi kupaca pretočiti u riječi i prenijeti dalje, potrebni su dugoročno planirani postupci. Ako je, s druge strane, zadatak napraviti ispravne postavke stroja, možda će biti dovoljno da konačno odvojite vrijeme da sve temeljito dokumentirate i porazgovarate s novim zaposlenicima.

 

Demografska promjena - učenje za buduće generacije

Organizacijama bi bilo dobro da saznaju koje znanje žele zadržati - i kako ga mogu zadržati. Otkopavanje prašnjavog starog Wiki sustava rijetko je najbolje rješenje. U većini slučajeva vrijedi koristiti alate koji su već u upotrebi. Čak i sažete proceduralne upute sprječavaju mlađe kolege da ponove pogreške starijih.

U načelu, sustavi upravljanja također utjelovljuju znanje svojih organizacija. To se može koristiti za osiguranje implicitnog i eksplicitnog znanja i njegovo ažuriranje kroz vrijeme. Vjerojatno je nemoguće dokumentirati 30 godina iskustva. Nasuprot tome, nije loš podvig poboljšati proces rješavanja pritužbi kupaca. Ovo je svakodnevni rad u upravljanju procesima.

 

Inovacija kroz prijenos znanja

Kada mlađi i stariji kolege zajedno rade, spajaju se različite perspektive, iskustva i ideje: eksplicitno, znanstveno utemeljeno znanje s jedne strane, implicitno, kontekstualno specifično znanje s druge strane. Uz točnije opise procesa i bolje postupke, to rezultira novim pristupima i idejama – a time i preduvjetom za inovaciju.

U tom kontekstu, sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 prvenstveno je odgovoran za stvaranje organizacijskih preduvjeta i postavljanje početnih impulsa. Moraju se definirati najrelevantnija područja znanja koja treba osigurati. Moraju se odrediti prioriteti i osloboditi resursi. Ključna je sposobnost ispunjavanja zahtjeva kupaca i zakonskih zahtjeva. Znanje koje je za to potrebno je u osnovi prioritet. Kako zadatak napreduje, entuzijazam, znatiželja i motivacija će ga gurati naprijed i dovesti do uspjeha.

 

Digitalizacija olakšava korištenje znanja

Čak i najambiciozniji pokušaji korištenja raspoloživog znanja u organizaciji propadaju zbog trivijalnog problema prekidanja stvarnih zadataka. Velikodušno opskrbljene knjižnice se ne koriste. Uspješne mjere uzimaju u obzir sklonost starim navikama i stalni pritisak rokova. Digitalizacija nudi mogućnost olakšavanja pristupa znanju – ne u zasebnim IT sustavima, već u istim alatima koji kontroliraju (djelomično) automatizirane procese. Za autorizaciju ponude pripremaju se i prikazuju samo najvažnije informacije.

U složenijim slučajevima, dodatni dokumenti se automatski sažimaju i prikazuju prema potrebi. U budućnosti će AI odlučiti koje informacije uopće trebaju biti prikazane zaposleniku. Koje informacije AI koristi i zašto donosi određene odluke, ostaje skriveno. Organizacije koje primjenjuju ili će primjenjivati ​​slične metode i koristiti AI kao nositelja znanja stoga bi trebale odmah na početku razmotriti kako će osigurati implicitno znanje umjetne inteligencije i nastaviti ga koristiti kada dođe sljedeće ažuriranje. 

 

Rano osiguravanje znanja - prepoznavanje rizika i prilika

Isti savjet vrijedi i za ljude kao nositelje znanja. Organizacije već razmatraju povezane rizike i prilike u područjima planiranja radne snage, zapošljavanja i dizajna radnog mjesta. Na kritične se funkcije zapošljava više zaposlenika, s malo drugačijim radnim ulogama. Uredi su dizajnirani na način da su novi kolege uključeni od samog početka kada se radi o zajedničkim zadacima. Naizmjenična podjela zadataka, interna obuka i odgovarajuće dokumentirane radne metode čine ostalo. U takvim detaljima kriju se mnogi rizici i mnoge očite prilike za korištenje znanja organizacije.

Loading...

DQS Vodič za audite ISO 9001:2015 u praksi

Najčešća pitanja s audita i mogući dokazi.

Više od provjernog popisa!

Od stručnjaka na tom području.

Implementacija zahtjeva za znanja organizacije 

Razumijevanje zahtjeva u poglavlju 7.1.6 kao poziva na akciju znači identificirati ove i druge rizike i prilike te pronaći jednostavna, pametna rješenja na svim različitim mjestima gdje je znanje problem. A to znači korištenje znanja za sve sveobuhvatne zadatke upravljanja kvalitetom.

Znanja organizacije u ISO 9001 - Zaključak

ISO 9001 je dugo ostavljao "znanja organizacije" po strani, iako se o toj temi među znanstvenicima raspravlja još od sredine 1990-ih godina. Pa čak i novi zahtjevi u poglavlju 7.1.6, koji su uključeni u veliku reviziju ISO norme iz 2015. godine, samo dotiču tu temu.

Od korisnika norme se stoga zahtijeva da sami odluče koja su znanja potrebna u pojedinim dijelovima organizacije danas i sutra kako bi pouzdano postigli zadane ciljeve ili željene rezultate sustava upravljanja kvalitetom. Fokus treba biti na sljedećim razmatranjima:

 • Kako se potrebno znanje zadržati u organizaciji?
 • Kako se može steći nova znanja?
 • Koje je stručno znanje ključno za budućnost?
 • Kakav utjecaj imaju demografske promjene na organizaciju?
 • Kakav utjecaj imaju teme poput inovacija i digitalizacije?

Naposljetku je pametno - s obzirom na "rizike i prilike" - dopustiti da se tema znanja organizacije uzima u obzir već i kod samog kadrovskog planiranja, a sveobuhvatno je treba uzeti u obzir pri donošenju odluka.

 

DQS - Simply leveraging Quality.

Smatramo se pionirima i inovatorima s ciljem održavanja, stvaranja i poboljšanja međunarodno usporedivih mjerila. Tako proizvodi, procesi ili usluge postaju sigurniji i kvalitetniji u cijelom svijetu. Naši certifikati pojednostavljuju globalnu razmjenu između poduzeća, regulatornih agencija ili organizacija, a ujedno jačaju povjerenje kupaca i potrošača u proizvode, usluge i organizacije. Stoga smatramo da našim radom znatno doprinosimo društvu.

 

audits-dqs-audit wuerfel nebeneinander auf tisch
Loading...

DQS. Jer nisu svi auditi isti.

Imate li pitanja o certifikaciji svog sustava upravljanaj kvalitetom prema ISO 9001? Saznajte više. bez obveze i besplatno.

Stručnost i povjerenje

Napomena: Naše članke, vodiče za auditiranje i drugi sadržaj pišu isključivo naši interni stručnjaci za sustave upravljanja i auditori s dugogodišnjim iskustvom. Ako imate bilo kakvih pitanja za naše autore o sadržaju, kontaktirajte nas. Veselimo se razgovoru s vama.

Autor
Nadja Goetz

Voditelj proizvoda ISO 9001, DQS stručnjak za sustave upravljanja zdravstvom i BSI-KRITIS audite, auditor i voditelj proizvoda za različite norme kvalitete u rehabilitaciji, kao i bolničkoj i izvanbolničkoj skrbi.

Loading...