Informacje o certyfikacji ISO 28000

Certyfikacja ISO 28000 jest odpowiednia dla wszystkich firm, które chcą poprawić bezpieczeństwo w swoim łańcuchu dostaw. Certyfikat ISO 28000 stanowi dowód, że nie tylko zidentyfikowali Państwo zagrożenia bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw, ale także wdrożyli odpowiednie środki w zakresie produkcji, magazynowania, dystrybucji i transportu towarów.

Redukcja zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak kradzież, wandalizm czy incydenty kryminalne

Dalszy rozwój efektywności systemu bezpieczeństwa

Porównywalność systemu bezpieczeństwa z międzynarodowymi standardami

Zapewnienie, że firma jest świadoma ryzyka i wykazuje się odpowiedzialnością

Ecology11.png
Loading...

Czym jest bezpieczeństwo łańcucha dostaw według ISO 28000?

ISO 28000 jest standardem bezpieczeństwa dla wszystkich firm uczestniczących w łańcuchu dostaw. Uwzględnia on produkcję, magazynowanie, dystrybucję, transport towarów (drogowy, kolejowy, morski i lotniczy) do odbiorcy. Norma pomaga wdrożyć cykl ciągłego doskonalenia w celu zmniejszenia strat bezpieczeństwa, zminimalizowania ryzyka i jednocześnie zwiększenia efektywności procesów operacyjnych.

Business11.png
Loading...

Dla kogo przeznaczona jest certyfikacja ISO 28000?

Jest ona skierowana do firm, które chcą poprawić swoje działania w zakresie bezpieczeństwa pod względem zapobiegania, wdrażania, identyfikowalności i dokumentacji w ramach zarządzania. Ponadto, system zarządzania bezpieczeństwem w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia świadomości zagrożeń na wszystkich poziomach organizacji.

Istniejące standardy bezpieczeństwa (np. TAPA - Transported Asset Protection Association, ale także AEO, C-TPAT) mogą być połączone w całościowy system zgodny z ISO 28000 . W ten sposób przedsiębiorstwa działające na arenie międzynarodowej osiągają w swojej codziennej działalności szybsze, bardziej opłacalne i bezpieczne pod względem dokumentacji przetwarzanie danych.

Norma ta może być stosowana przez firmy każdej wielkości i na wszystkich etapach łańcucha produkcji i dostaw.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Loading...

Dlaczego certyfikacja ISO 28000 ma sens dla mojej firmy?

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem zgodnego z normą ISO 28000 pomoże Twojej firmie zwiększyć niezawodność i bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Dzięki certyfikacji zgodnie z normą ISO 28000 można przedstawić wiarygodny dowód na to, że łańcuch dostaw jest bezpieczny i że bezpieczeństwo to jest stale doskonalone.

Ponadto, można odkryć dalsze możliwości optymalizacji. Zostaną one szczegółowo omówione i ocenione podczas audytu.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak przebiega proces certyfikacji ISO 28000?

W pierwszym kroku omawiają Państwo z nami swoją firmę i cele certyfikacji ISO 28000. Na tej podstawie otrzymają Państwo indywidualną wycenę dostosowaną do potrzeb Państwa firmy lub organizacji.

Te kroki są elementarne. Spotkanie dotyczące planowania projektu może być przydatne w przypadku większych projektów, na przykład w celu lepszego dopasowania harmonogramów i realizacji audytów do lokalizacji lub działów. Audyt wstępny daje możliwość wcześniejszego zidentyfikowania mocnych stron systemu i obszarów wymagających poprawy.

Audyt certyfikacyjny rozpoczyna się od analizy i oceny systemu i określa, czy system zarządzania jest gotowy do certyfikacji. W kolejnym kroku, auditor DQS na miejscu ocenia skuteczność procesów zarządzania przy użyciu standardu. Wyniki są omawiane z Państwem na spotkaniu końcowym i w razie potrzeby uzgadniane są plany dalszych działań.

Po zakończeniu audytu, wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione, otrzymają Państwo certyfikat ISO 28000.

Co pół roku lub co rok kluczowe elementy systemu są ponownie audytowane na miejscu w celu wprowadzenia dalszych ulepszeń. Certyfikat traci ważność najpóźniej po trzech latach. Przed jego wygaśnięciem przeprowadzana jest recertyfikacja, aby zapewnić ciągłość zgodności w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja ISO 28001?

Koszt certyfikacji ISO 28000 zależy od wielu czynników. Na przykład, istotną rolę odgrywa fakt, czy firma posiada już certyfikowany system zarządzania, taki jak ISO 9001, ISO 14001 lub TAPA. Ponadto wielkość firmy i złożoność systemu mają wpływ na czas trwania audytu i cenę.

Z tych powodów koszty certyfikacji zgodnie z normą ISO 28000 nie mogą być określane w sposób ogólny. Chętnie jednak przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy, organizacji lub urzędu.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business2.png
Loading...

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać

  • Ponad trzydziestopięcioletnie doświadczenie w certyfikacji systemów zarządzania i procesów
  • Najwyższej klasy audytorzy łączą wiedzę ekspercką z inteligencją emocjonalną
  • Certyfikaty z międzynarodową akceptacją
  • Wartościowy wgląd w Państwa działalność dzięki audytom ISO 28000
  • Osobiste, bezproblemowe wsparcie naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
  • Indywidualne oferty z elastycznymi warunkami umowy bez ukrytych kosztów
  • Istotne raporty z audytów zawierają zalecenia dotyczące działań
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytanie ofertowe

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację ISO 28000.