Πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση ISO 28000

Η πιστοποίηση ISO 28000 είναι κατάλληλη για όλες τις εταιρείες που θέλουν να βελτιώσουν τις λειτουργίες ασφαλείας στην εφοδιαστική τους αλυσίδα. Με το πιστοποιητικό ISO 28000 αποδεικνύετε ότι όχι μόνο έχετε εντοπίσει τους κινδύνους ασφαλείας στην αλυσίδα εφοδιασμού σας, αλλά και ότι έχετε εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή και τη μεταφορά των αγαθών.

Μείωση των κινδύνων ασφαλείας, όπως κλοπή, βανδαλισμός ή εγκληματικά περιστατικά

Περαιτέρω ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας του συστήματος ασφαλείας

Συγκρισιμότητα του συστήματος ασφαλείας με τα διεθνή πρότυπα

Εξασφαλίζει ότι η εταιρεία σας έχει επίγνωση των κινδύνων και επιδεικνύει υπευθυνότητα

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Τι είναι η ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού σύμφωνα με το ISO 28000;

Το ISO 28000 είναι ένα πρότυπο ασφαλείας για όλες τις εταιρείες που εμπλέκονται σε μια αλυσίδα εφοδιασμού. Λαμβάνει υπόψη την παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή, τη μεταφορά αγαθών (οδικώς, σιδηροδρομικώς, δια θαλάσσης και αεροπορικώς) στον παραλήπτη. Το πρότυπο σας βοηθά να εφαρμόσετε έναν κύκλο συνεχούς βελτίωσης για τη μείωση των απωλειών ασφαλείας, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και ταυτόχρονα την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Zielgruppe
Loading...

Για ποιους είναι κατάλληλη η πιστοποίηση ISO 28000;

Απευθύνεται σε εταιρείες που θέλουν να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους στον τομέα της ασφάλειας όσον αφορά την πρόληψη, την εφαρμογή, την ιχνηλασιμότητα και την τεκμηρίωση στο πλαίσιο της διαχείρισης. Επιπλέον, ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας συμβάλλει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Τα υφιστάμενα πρότυπα ασφαλείας (π.χ. TAPA της Ένωσης Προστασίας Μεταφερόμενων Αγαθών, αλλά και AEO, C-TPAT) μπορούν να συνδυαστούν σε ένα ολιστικό σύστημα σύμφωνα με το ISO 28000 . Με αυτόν τον τρόπο, οι διεθνώς δραστηριοποιούμενες εταιρείες επιτυγχάνουν ταχύτερη, οικονομικότερη και ασφαλέστερη επεξεργασία εγγράφων στην καθημερινή τους δραστηριότητα.

Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από εταιρείες οποιουδήποτε μεγέθους και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Mehrwert
Loading...

Γιατί η πιστοποίηση κατά ISO 28000 έχει νόημα για την εταιρεία μου;

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας σύμφωνα με το ISO 28000 θα βοηθήσει την εταιρεία σας να βελτιώσει την αξιοπιστία και την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Με την πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 28000, μπορείτε να παρέχετε αξιόπιστες αποδείξεις ότι η αλυσίδα εφοδιασμού σας είναι ασφαλής και ότι η ασφάλεια αυτή βελτιώνεται συνεχώς.

Επιπλέον, μπορούν να ανακαλυφθούν περαιτέρω ευκαιρίες βελτιστοποίησης. Αυτές θα συζητηθούν και θα αξιολογηθούν λεπτομερώς κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Πώς λειτουργεί η πιστοποίηση κατά ISO 28000;

Στο πρώτο βήμα, συζητάτε μαζί μας σχετικά με την εταιρεία σας και τους στόχους μιας πιστοποίησης ISO 28000. Σε αυτή τη βάση, θα λάβετε μια εξατομικευμένη προσφορά προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εταιρείας ή του οργανισμού σας.

Τα βήματα αυτά είναι στοιχειώδη. Μια συνάντηση σχεδιασμού έργου μπορεί να είναι χρήσιμη για μεγαλύτερα έργα, για παράδειγμα, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν καλύτερα τα χρονοδιαγράμματα και η εκτέλεση του ελέγχου με τις τοποθεσίες ή τα τμήματα. Ο προ-έλεγχος παρέχει την ευκαιρία να εντοπιστούν εκ των προτέρων τα δυνατά σημεία του συστήματος και οι τομείς που χρήζουν βελτίωσης.

Ο έλεγχος πιστοποίησης ξεκινά με μια ανάλυση και αξιολόγηση του συστήματός σας και καθορίζει αν το σύστημα διαχείρισης είναι έτοιμο για πιστοποίηση. Στο επόμενο στάδιο, ο επιτόπιος ελεγκτής της DQS αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης με τη χρήση του προτύπου. Τα αποτελέσματα συζητούνται μαζί σας σε μια τελική συνάντηση και, εάν είναι απαραίτητο, συμφωνούνται σχέδια για περαιτέρω ενέργειες.

Μετά τον έλεγχο, τα αποτελέσματα αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις, θα λάβετε το πιστοποιητικό ISO 28000.

Είτε ανά εξάμηνο είτε ετησίως, τα βασικά στοιχεία του συστήματος ελέγχονται εκ νέου επιτόπου για περαιτέρω βελτιώσεις. Το πιστοποιητικό λήγει το αργότερο μετά από τρία χρόνια. Πριν από τη λήξη, πραγματοποιείται επαναπιστοποίηση για να διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωση στην ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού σας.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση κατά ISO 28001;

Το κόστος της πιστοποίησης ISO 28000 εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα, σημαντικό ρόλο παίζει το αν έχετε ήδη εφαρμόσει ένα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης, όπως το ISO 9001, το ISO 14001 ή το TAPA. Επιπλέον, το μέγεθος της εταιρείας σας και η πολυπλοκότητα του συστήματος επηρεάζουν τη διάρκεια του ελέγχου και την τιμή.

Για τους λόγους αυτούς, το κόστος για την πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 28000 δεν μπορεί να υπολογιστεί συνολικά.  Ωστόσο, θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την εταιρεία, τον οργανισμό ή την αρχή σας.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business2.png
Loading...

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

  • Περισσότερα από τριάντα πέντε χρόνια εμπειρίας στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών
  • Οι ελεγκτές κορυφαίας κλάσης συνδυάζουν τις εξειδικευμένες γνώσεις με τη συναισθηματική νοημοσύνη
  • Πιστοποιητικά με διεθνή αποδοχή
  • Εισαγωγικές γνώσεις προστιθέμενης αξίας για την επιχείρησή σας μέσω των ελέγχων ISO 28000
  • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Εξατομικευμένες προσφορές με ευέλικτους όρους σύμβασης χωρίς κρυφό κόστος
  • Οι ουσιαστικές εκθέσεις ελέγχου περιλαμβάνουν συστάσεις για δράση
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Contact-us23.png
Loading...

Αίτηση για προσφορά

Βρείτε την τοπική σας επαφή

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια ατομική προσφορά για την πιστοποίηση ISO 28000.