Informace o certifikaci ISO 28000

Certifikace ISO 28000 je vhodná pro všechny společnosti, které chtějí zlepšit bezpečnostní operace ve svém dodavatelském řetězci. Certifikátem ISO 28000 prokážete, že jste nejen identifikovali bezpečnostní rizika ve svém dodavatelském řetězci, ale také zavedli příslušná opatření ve výrobě, skladování, distribuci a přepravě zboží.

Snížení bezpečnostních rizik, jako jsou krádeže, vandalismus nebo kriminální incidenty.

Další rozvoj účinnosti bezpečnostního systému

Srovnatelnost bezpečnostního systému s mezinárodními standardy

Zajištění, že si je vaše společnost vědoma rizik a projevuje odpovědnost

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Co je bezpečnost dodavatelského řetězce podle normy ISO 28000?

ISO 28000 je bezpečnostní norma pro všechny společnosti zapojené do dodavatelského řetězce. Bere v úvahu výrobu, skladování, distribuci, přepravu zboží (silniční, železniční, námořní a leteckou) k příjemci. Norma vám pomůže zavést cyklus neustálého zlepšování, abyste snížili bezpečnostní ztráty, minimalizovali rizika a zároveň zefektivnili provozní procesy.

Zielgruppe
Loading...

Pro koho je certifikace ISO 28000 vhodná?

Je určena společnostem, které chtějí zlepšit své bezpečnostní operace z hlediska prevence, implementace, sledovatelnosti a dokumentace v rámci řízení. Systém řízení bezpečnosti navíc významně přispívá ke zvýšení povědomí o rizicích na všech úrovních organizace.

Stávající bezpečnostní standardy (např. TAPA Asociace pro ochranu přepravovaného majetku, ale také AEO, C-TPAT) lze spojit do uceleného systému podle ISO 28000 . Tímto způsobem dosahují mezinárodně působící společnosti rychlejšího, nákladově efektivnějšího a dokumentačně bezpečnějšího zpracování v každodenní činnosti.

Normu mohou používat společnosti jakékoli velikosti a ve všech fázích výrobního a dodavatelského řetězce.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Mehrwert
Loading...

Proč má certifikace ISO 28000 pro mou společnost smysl?

Zavedení systému řízení bezpečnosti podle normy ISO 28000 pomůže vaší společnosti zvýšit spolehlivost a bezpečnost dodavatelského řetězce. Certifikací podle normy ISO 28000 můžete poskytnout spolehlivý důkaz, že váš dodavatelský řetězec je bezpečný a že se tato bezpečnost neustále zlepšuje.

Kromě toho lze objevit další možnosti optimalizace. Ty budou během auditu podrobně projednány a vyhodnoceny.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Business28.png
Loading...

Jak probíhá certifikace podle normy ISO 28000?

V prvním kroku s námi prodiskutujete vaši společnost a cíle certifikace ISO 28000. Na tomto základě obdržíte individuální nabídku přizpůsobenou potřebám vaší společnosti nebo organizace.

Tyto kroky jsou elementární. Schůzka k plánování projektu může být užitečná například u větších projektů, aby bylo možné lépe sladit harmonogramy a provedení auditu s pracovišti nebo odděleními. Předaudit poskytuje příležitost předem identifikovat silné stránky systému a oblasti ke zlepšení.

Certifikační audit začíná analýzou a hodnocením vašeho systému a určuje, zda je váš systém řízení připraven k certifikaci. V dalším kroku auditor DQS na místě hodnotí účinnost procesů řízení s využitím normy. Výsledky jsou s vámi projednány na závěrečné schůzce a v případě potřeby jsou dohodnuty plány dalších opatření.

Po ukončení auditu jsou výsledky vyhodnoceny nezávislou certifikační komisí DQS. Pokud jsou splněny všechny požadavky, obdržíte certifikát ISO 28000.

Pololetně nebo každoročně jsou na místě znovu auditovány klíčové součásti systému za účelem dalšího zlepšování. Platnost certifikátu končí nejpozději po třech letech. Před vypršením platnosti je provedena recertifikace, aby bylo zajištěno trvalé dodržování bezpečnosti vašeho dodavatelského řetězce.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí certifikace ISO 28001?

Náklady na certifikaci ISO 28000 závisí na řadě faktorů. Důležitou roli hraje například to, zda již máte zavedený certifikovaný systém řízení, například ISO 9001, ISO 14001 nebo TAPA. Kromě toho má na délku trvání auditu a cenu vliv velikost vaší společnosti a složitost systému.

Z těchto důvodů nelze náklady na certifikaci podle normy ISO 28000 vyčíslit plošně. Rádi vám však vypracujeme individuální nabídku pro vaši společnost, organizaci nebo úřad.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Business2.png
Loading...

Co od nás můžete očekávat

  • Více než pětatřicetileté zkušenosti s certifikací systémů řízení a procesů.
  • Špičkoví auditoři kombinující odborné znalosti s emoční inteligencí
  • Certifikáty s mezinárodním uznáním
  • Vhled do vašeho podnikání s přidanou hodnotou prostřednictvím auditů ISO 28000
  • Osobní a bezproblémovou podporu našich specialistů - na regionální, národní i mezinárodní úrovni
  • Individuální nabídky s flexibilními smluvními podmínkami bez skrytých nákladů
  • Smysluplné zprávy z auditů obsahují doporučení k opatřením
Zobrazit více
Zobrazit méně
Loading...

Žádost o cenovou nabídku

Váš místní kontakt

Rádi vám poskytneme individuální nabídku na certifikaci ISO 28000.