Informacije o certifikaciji prema ISO 28000

Certifikacija prema normi ISO 28000 prikladna je za sve organizacije koje žele poboljšati sigurnosne operacije u svom opskrbnom lancu. Certifikatom ISO 28000 pokazujete da ste identificirali sigurnosne rizike unutar svog opskrbnog lanca, i implementirali odgovarajuće mjere u proizvodnji, skladištenju, distribuciji i transportu robe.

Smanjenje sigurnosnih rizika kao što su krađa, vandalizam ili kriminalne aktivnosti

Daljnji razvoj učinkovitosti sigurnosnog sustava

Usporedivost sigurnosnog sustava s međunarodnim standardima

Osiguranje da je vaše poduzeće svjesno rizika i pokazuje odgovornost

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Što je sigurnost opskrbnog lanca prema ISO 28000?

ISO 28000 je norma sa zahtjevima za sigurnost za sva poduzeća uključena u opskrbni lanac. Uzima u obzir proizvodnju, skladištenje, distribuciju, prijevoz robe (cestovni, željeznički, morski i zračni) do primatelja. Norma vam pomaže u implementaciji kontinuiranog ciklusa poboljšanja kako biste smanjili sigurnosne gubitke, smanjili rizike i istovremeno učinili operativne procese učinkovitijima.

Zielgruppe
Loading...

Kome je namijenjena certifikacija prema ISO 28000?

Namijenjena je organizacijama koje žele unaprijediti svoje sigurnosne operacije u smislu prevencije, implementacije, sljedivosti i dokumentacije u sklopu upravljanja. Nadalje, sustav upravljanja sigurnošću značajno doprinosi podizanju svijesti o opasnostima na svim razinama organizacije.

Postojeći sigurnosni standardi (npr. TAPA Udruženja za zaštitu imovine u transportu, ali i AEO, C-TPAT) mogu se povezati u holistički sustav prema ISO 28000. Na taj način međunarodno aktivne organizacije postižu bržu, isplativiju i dokumentacijski sigurniju obradu u svom svakodnevnom poslovanju.

Normu mogu primijeniti poduzeća bilo koje veličine i na svim razinama proizvodnog i opskrbnog lanca.

Više
Manje 
Mehrwert
Loading...

Zašto je ISO 28000 certifikacija korisna za moju organizaciju?

Implementacija sustava upravljanja sigurnošću prema ISO 28000 pomoći će vašoj organizaciji da poboljša pouzdanost i sigurnost opskrbnog lanca. Certifikacijom prema standardu ISO 28000 možete pružiti pouzdan dokaz da je vaš opskrbni lanac siguran i da se ta sigurnost kontinuirano poboljšava.

Osim toga, mogu se otkriti daljnje mogućnosti optimizacije. O njima će se raspravljati i te će ih se detaljno ocjenjivati tijekom audita.

Više
Manje 
Business28.png
Loading...

Kako izgleda ISO 28000 certifikacija?

U prvom koraku s nama razgovarate o svojoj organizaciji i ciljevima certifikacije prema ISO 28000. Na temelju toga dobit ćete individualnu ponudu prilagođenu potrebama vaše organizacije.

Sastanak za planiranje projekta može biti koristan za veće projekte, kako bi se na primjer bolje uskladili rasporedi i izvođenje audita po lokacijama ili odjelima. Predaudit pruža priliku da se unaprijed identificiraju snage sustava i područja za poboljšanje.

Certifikacijski audit počinje analizom i evaluacijom vašeg sustava i utvrđuje je li vaš sustav upravljanja spreman za certifikaciju. U sljedećem koraku, vaš auditor DQS-a na licu mjesta ocjenjuje učinkovitost procesa upravljanja korištenjem norme. O rezultatima se s vama razgovara na završnom sastanku i po potrebi se dogovaraju planovi za daljnje djelovanje.

Nakon audita rezultate ocjenjuje neovisni certifikacijski odbor DQS-a. Ako su svi zahtjevi ispunjeni, dobit ćete ISO 28000 certifikat.

Bilo polugodišnje ili godišnje, ponovno se provodi audit ključnih komponenti sustava na licu mjesta radi daljnjih poboljšanja. Certifikat istječe najkasnije nakon tri godine. Prije isteka, provodi se recertifikacija kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost u sigurnosti vašeg opskrbnog lanca.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO 28001 certifikacija?

Cijena ISO 28000 certifikata ovisi o nizu čimbenika. Na primjer, važnu ulogu igra imate li već certificirani sustav upravljanja, kao što su ISO 9001, ISO 14001 ili TAPA. Osim toga, veličina vaše organizacije i složenost sustava utječu na trajanje audita i cijenu.

Iz tih razloga, troškovi certificiranja prema normi ISO 28000 ne mogu se izraziti kao paušalni iznos. Rado ćemo vam dati individualnu ponudu za vaše poduzeće ili organizaciju.

Više
Manje 
Business2.png
Loading...

Što možete očekivati od nas

  • Više od trideset i pet godina iskustva u certificiranju sustava upravljanja i procesa
  • Vrhunske auditore koji kombiniraju stručno znanje s emocionalnom inteligencijom
  • Međunarodno priznate certifikate
  • Vrijedne uvide u vaše poslovanje kroz ISO 28000 audite
  • Osobnu podršku naših stručnjaka - na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
  • Prilagođene ponude s fleksibilnim uvjetima ugovora bez skrivenih troškova
  • Korisne izvještaje o auditu koji uključuju preporuke za daljnje aktivnosti
Više
Manje 
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za certifikaciju prema ISO 28000.