Information om ISO 28000-certifiering

ISO 28000-certifiering är lämplig för alla företag som vill förbättra säkerhetsverksamheten i sin leveranskedja. Med ett ISO 28000-certifikat visar du att du inte bara har identifierat säkerhetsriskerna i din leveranskedja, utan också genomfört lämpliga åtgärder i produktion, lagring, distribution och transport av varor.

Minskning av säkerhetsrisker som stöld, vandalism eller brottsliga incidenter.

Ytterligare utveckling av säkerhetssystemets effektivitet.

Säkerhetssystemets jämförbarhet med internationella standarder.

Säkerställer att ditt företag är medvetet om riskerna och visar ansvar.

Vad är säkerhet i försörjningskedjan enligt ISO 28000?

ISO 28000 är en säkerhetsstandard för alla företag som är involverade i en leveranskedja. Den tar hänsyn till produktion, lagring, distribution, transport av varor (väg, järnväg, sjö och flyg) till mottagaren. Standarden hjälper dig att genomföra en kontinuerlig förbättringscykel för att minska säkerhetsförlusterna, minimera riskerna och samtidigt effektivisera de operativa processerna.

Loading...

Vem är ISO 28000-certifiering lämplig för?

Den riktar sig till företag som vill förbättra sin säkerhetsverksamhet när det gäller förebyggande, genomförande, spårbarhet och dokumentation inom förvaltningen. Dessutom bidrar ett säkerhetsledningssystem avsevärt till att öka medvetenheten om risker på alla nivåer i organisationen.

Befintliga säkerhetsstandarder (t.ex. TAPA från Transported Asset Protection Association, men även AEO, C-TPAT) kan kombineras i ett holistiskt system enligt ISO 28000 . På så sätt uppnår internationellt verksamma företag snabbare, mer kostnadseffektiv och dokumentationsskyddad hantering i sin dagliga verksamhet.

Standarden kan tillämpas av företag av alla storlekar och i alla led av tillverknings- och leveranskedjan.

Show more
Show less
Loading...

Varför är en ISO 28000-certifiering meningsfull för mitt företag?

Genom att införa ett säkerhetsledningssystem enligt ISO 28000 kan ditt företag förbättra tillförlitligheten och säkerheten i leveranskedjan. Genom att certifiera dig enligt ISO 28000-standarden kan du ge tillförlitliga bevis på att din leveranskedja är säker och att denna säkerhet ständigt förbättras.

Dessutom kan ytterligare optimeringsmöjligheter upptäckas. Dessa kommer att diskuteras och utvärderas i detalj under revisionen.

Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Hur fungerar ISO 28000-certifiering?

I det första steget diskuterar du ditt företag och målen för en ISO 28000-certifiering med oss. På grundval av detta får du en individuell offert som är skräddarsydd för ditt företags eller din organisations behov.

Dessa steg är elementära. Ett projektplaneringsmöte kan vara användbart för större projekt, till exempel för att bättre anpassa tidsplaner och revisionsutförande till platser eller avdelningar. Förrevisionen ger en möjlighet att i förväg identifiera systemets styrkor och förbättringsområden.

Certifieringsrevisionen börjar med en analys och utvärdering av ditt system och fastställer om ditt ledningssystem är redo för certifiering. I nästa steg utvärderar din DQS-revisor på plats effektiviteten hos ledningsprocesserna med hjälp av standarden. Resultaten diskuteras med er vid ett slutmöte och vid behov kommer man överens om planer för ytterligare åtgärder.

Efter revisionen utvärderas resultaten av DQS:s oberoende certifieringsnämnd. Om alla krav är uppfyllda får ni ISO 28000-certifikatet.

Antingen halvårsvis eller årligen revideras systemets nyckelkomponenter på nytt på plats för ytterligare förbättringar. Certifikatet löper ut senast efter tre år. Innan det löper ut utförs en omcertifiering för att säkerställa fortsatt efterlevnad i din leveranskedjesäkerhet.

Banking13.png
Loading...

Hur mycket kostar en ISO 28001-certifiering?

Kostnaden för ISO 28000-certifiering beror på en mängd olika faktorer. Till exempel spelar det en viktig roll om du redan har ett certifierat ledningssystem, till exempel ISO 9001, ISO 14001 eller TAPA. Dessutom har ditt företags storlek och systemets komplexitet en inverkan på revisionens längd och priset.

Av dessa skäl kan kostnaderna för certifiering enligt ISO 28000-standarden inte kvantifieras generellt. Vi gör dock gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag, din organisation eller myndighet.

Show more
Show less
Business2.png
Loading...

Vad du kan förvänta dig av oss

  • Mer än trettiofem års erfarenhet av certifiering av ledningssystem och processer.
  • Högklassiga revisorer kombinerar expertkunskap med emotionell intelligens.
  • Certifikat med internationell acceptans
  • Värdeskapande insikter i din verksamhet genom ISO 28000-revisioner.
  • Personligt, smidigt stöd från våra specialister - regionalt, nationellt och internationellt.
  • Individuella erbjudanden med flexibla avtalsvillkor utan dolda kostnader
  • Betydelsefulla revisionsrapporter med rekommendationer för åtgärder
Show more
Show less
Contact-Asia-man-shutterstock_770429164.jpg
Loading...

Begär offert

Din lokala kontakt

Vi ger dig gärna en individuell offert för ISO 28000-certifiering.