Informatie over ISO 28000-certificering

ISO 28000-certificering is geschikt voor alle bedrijven die de beveiligingsactiviteiten in hun toeleveringsketen willen verbeteren. Met een ISO 28000-certificaat toont u aan dat u niet alleen de veiligheidsrisico's binnen uw toeleveringsketen hebt geïdentificeerd, maar ook de juiste maatregelen hebt geïmplementeerd bij de productie, de opslag, de distributie en het vervoer van goederen.

Vermindering van veiligheidsrisico's zoals diefstal, vandalisme of criminele incidenten

Verdere ontwikkeling van de efficiëntie van het beveiligingssysteem

Vergelijkbaarheid van het beveiligingssysteem met internationale normen

Zorgt ervoor dat uw bedrijf zich bewust is van risico's en verantwoordelijkheid toont

Wat is beveiliging van de toeleveringsketen volgens ISO 28000?

ISO 28000 is een beveiligingsnorm voor alle bedrijven die betrokken zijn bij een toeleveringsketen. Het houdt rekening met productie, opslag, distributie, vervoer van goederen (over de weg, per spoor, over zee en door de lucht) naar de ontvanger. De norm helpt u een continue verbeteringscyclus te implementeren om veiligheidsverliezen te beperken, risico's te minimaliseren en tegelijkertijd operationele processen efficiënter te maken.

Loading...

Voor wie is ISO 28000-certificering geschikt?

De norm is bedoeld voor bedrijven die hun veiligheidsactiviteiten willen verbeteren op het gebied van preventie, implementatie, traceerbaarheid en documentatie binnen het management. Bovendien draagt een veiligheidsmanagementsysteem aanzienlijk bij aan de bewustwording van gevaren op alle niveaus van de organisatie.

Bestaande veiligheidsnormen (bv. TAPA van de Transported Asset Protection Association, maar ook AEO, C-TPAT) kunnen worden gebundeld in een holistisch systeem volgens ISO 28000. Op die manier bereiken internationaal actieve bedrijven een snellere, kosten-effectievere en documentveiligere verwerking in hun dagelijkse werkzaamheden.

De norm kan worden toegepast door bedrijven van elke omvang en in alle stadia van de productie- en toeleveringsketen.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Waarom is een ISO 28000-certificering zinvol voor mijn bedrijf?

De implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem volgens ISO 28000 zal uw bedrijf helpen de betrouwbaarheid en veiligheid van de toeleveringsketen te verbeteren. Door te certificeren volgens de ISO 28000-norm kunt u op betrouwbare wijze aantonen dat uw toeleveringsketen veilig is en dat deze veiligheid voortdurend wordt verbeterd.

Bovendien kunnen verdere optimalisatiemogelijkheden worden ontdekt. Deze zullen tijdens de audit in detail worden besproken en geëvalueerd.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Hoe werkt ISO 28000-certificering?

In de eerste stap bespreekt u met ons uw bedrijf en de doelstellingen van een ISO 28000-certificering. Op basis hiervan ontvangt u een individuele offerte die is afgestemd op de behoeften van uw bedrijf of organisatie.

Deze stappen zijn elementair. Een projectplanningsvergadering kan nuttig zijn voor grotere projecten, bijvoorbeeld om de planning en de uitvoering van de audit beter af te stemmen op sites of afdelingen. De pre-audit biedt de mogelijkheid om de sterke punten van het systeem en de gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, van tevoren te identificeren.

De certificatie audit begint met een analyse en evaluatie van uw systeem en bepaalt of uw managemen systeem klaar is voor certificatie. In de volgende stap evalueert uw on-site DQS auditor de doeltreffendheid van de managementprocessen aan de hand van de norm. De resultaten worden met u besproken tijdens een slotvergadering en, indien nodig, worden plannen voor verdere actie overeengekomen.

Na de audit worden de resultaten geëvalueerd door de onafhankelijke certificatiecommissie van DQS. Als aan alle eisen is voldaan, ontvangt u het ISO 28000-certificaat.

Halfjaarlijks of jaarlijks worden de belangrijkste onderdelen van het systeem ter plaatse opnieuw geauditeerd op verdere verbeteringen. Het certificaat vervalt uiterlijk na drie jaar. Voordat het verloopt, wordt een hercertificering uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de beveiliging van uw toeleveringsketen aan de eisen blijft voldoen.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost een ISO 28001-certificering?

De kosten van een ISO 28000-certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren. Zo speelt het bijvoorbeeld een belangrijke rol of u al over een gecertificeerd beheersysteem beschikt, zoals ISO 9001, ISO 14001 of TAPA. Daarnaast zijn de grootte van uw bedrijf en de complexiteit van het systeem van invloed op de duur van de audit en de prijs.

Om deze redenen zijn de kosten voor certificering volgens de ISO 28000-norm niet over de hele linie te kwantificeren. Wij maken u echter graag een individuele offerte voor uw bedrijf, organisatie of instantie.

Meer tonen
Minder tonen
Business2.png
Loading...

Wat u van ons kunt verwachten

  • Meer dan 35 jaar ervaring in de certificering van managementsystemen en -processen
  • Topklasse auditoren combineren vakkennis met emotionele intelligentie
  • Certificaten met internationale erkenning
  • Inzichten die toegevoegde waarde bieden voor uw bedrijf door middel van ISO 28000-audits
  • Persoonlijke, vlotte ondersteuning door onze specialisten - regionaal, nationaal en internationaal
  • Individuele aanbiedingen met flexibele contractvoorwaarden zonder verborgen kosten
  • Betekenisvolle auditrapporten met aanbevelingen voor actie
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Offerteaanvraag

Uw lokale contactpersoon

Wij geven u graag een individuele offerte voor ISO 28000-certificering.