Vrachtbeveiliging voor transport en logistiek

Voor producenten van hoogwaardige, diefstalgevoelige producten is vrachtbeveiliging een van de grootste uitdagingen binnen de supply chain. Wilt u als bedrijf in de transport- en logistieke sector de veiligheid van goederen en grondstoffen waarborgen? Dan is TAPA-certificering de juiste standaard voor u!

Betere bescherming van diefstalgevoelige goederen met een hoge waarde

Vermindering van veiligheidsrisico's en aansprakelijkheidsrisico's

Verhoogd bewustzijn van mogelijke gevaren

Concurrentievoordelen door transparantie en vertrouwen

TAPA-certificering - informatie over de voorschriften

De Transported Asset Protection Association (TAPA) heeft drie internationaal geldende beveiligingsnormen ontwikkeld, specifiek voor de transport- en logistieke sector: TAPA FSR (Facility Security Requirements), TAPA TSR (Trucking Security Requirements) en TAPA PSR (Parking Security Requirements).

Alle drie de normen staan voor meer transparantie en veiligheid in de industrie en zijn certificeerbaar. De belangrijkste focus van TAPA ligt op diefstalpreventie door het gebruik van real-time informatie en de nieuwste preventiemaatregelen.

TAPA is een coalitie van meer dan 600 van 's werelds grootste fabrikanten, logistieke dienstverleners, vrachtvervoerders, rechtshandhavingsinstanties en andere belanghebbenden. Het gemeenschappelijke belang van allen: het verminderen van ladingverlies en -diefstal binnen de wereldwijde toeleveringsketen.

Tot de TAPA-leden behoren internationale bedrijven uit de technologie- en hightech-, farmaceutische, automobiel-, kleding-, schoenen-, cosmetica-, hygiëne-, levensmiddelen-, dranken-, meubel-, apparaten- en metaalindustrie, evenals hun logistieke partners.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

TAPA FSR - Beveiligingseisen voor faciliteiten

TAPA FSR omvat minimumvereisten met betrekking tot veilige, beveiligde opslag en transportgerelateerde tijdelijke opslag van activa. Met de TAPA FSR-beveiligingsnorm identificeert en beoordeelt u potentiële risico's binnen het gehele opslagproces.

De risicobeoordeling creëert transparantie en maakt een vroegtijdige implementatie van passende en effectieve controlemaatregelen mogelijk. De Facility Security Requirements zijn van toepassing

 • Afhankelijk van de behoefte, het risico en de eisen van de afnemer of logistieke dienstverlener op alle locaties die deel uitmaken van de wereldwijde toeleveringsketen
 • op locaties die eigendom zijn van of geëxploiteerd worden door de logistieke dienstverlener
 • op locaties die eigendom zijn van de afnemer of waar de afnemer zaken doet

De certificering wordt uitgevoerd op drie beveiligingsniveaus: A, B en C. De bijbehorende audits volgens de internationale beveiligingseisen voor bedrijfspanden kunnen plaatsvinden op alle locaties in de internationale toeleveringsketen.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

TAPA TSR - Beveiligingseisen voor vrachtwagens

TAPA TSR specificeert eisen voor het veilige vervoer van goederen met een hoge waarde binnen de toeleveringsketen. Met de TAPA TSR-beveiligingsnorm identificeert en beoordeelt u potentiële risico's in de hele transportketen.

Deze holistische en systematische risicobeoordeling creëert transparantie en maakt de vroegtijdige implementatie van passende beveiligingsmaatregelen mogelijk. De norm definieert minimumeisen voor de volgende gebieden:

 • De uitrusting van trekkers en aanhangwagens
 • De processen en de controle daarop binnen het bedrijf
 • Een speciale communicatie-infrastructuur

Naast de drie beveiligingsniveaus (niveau 1-3) onderscheidt TAPA TSR de drie categorieën Large, Medium en Small op basis van het aantal vrachtwagens in een transportbedrijf.

 • Categorie Groot = meer dan 100 vrachtwagens
 • Categorie Middelgroot = 31 tot 100 vrachtwagens
 • Categorie Klein = 3 tot 30 vrachtwagens
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

TAPA PSR - Veiligheidseisen voor parkeren

De TAPA PSR specificeert minimumeisen voor parkeerterreinen en vrachtterreinen, aangezien deze vaak een groot gevaar vormen wanneer ze onbeveiligd zijn. De TAPA PSR-beveiligingsnorm is bedoeld om de toenemende ladingdiefstallen op onbeveiligde parkeerterreinen tegen te gaan.

TAPA PSR heeft tot doel het aantal beveiligde parkeerterreinen uit te breiden. Dit is de enige manier om goederen, voertuigen en mensen te beschermen. Met behulp van de Secure Parking Online Tool kunnen leden veilige en gecertificeerde locaties identificeren en op basis daarvan transportroutes bepalen langs de dichtstbijzijnde PSR-parkeerterreinen.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Waarom is TAPA-certificering zinvol voor uw organisatie?

De verschillende TAPA-normen bieden een aantal voordelen en kunnen zeer nuttig worden geïntegreerd in uw bedrijf in de logistieke en transportsector. Met een TAPA-certificering verbetert u de bescherming van goederen met een hoge waarde die het risico lopen te worden gestolen in de hele toeleveringsketen. Aansprakelijkheidsrisico's en veiligheidsrisico's worden systematisch verminderd.

U behaalt concurrentievoordelen en versterkt het imago van uw bedrijf door transparantie en het opbouwen van vertrouwen. Bovendien kunt u profiteren van synergie-effecten met de gelijktijdige toepassing van andere normen, bijvoorbeeld: ISO 9001 of EU GDP. Intensieve training stelt u en uw medewerkers in staat mogelijke gevaren in een vroeg stadium te herkennen en dienovereenkomstig te handelen.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Wie mag een TAPA-certificering uitvoeren?

TAPA-certificering wordt uitsluitend uitgevoerd door geaccrediteerde certificeringsbedrijven, zoals DQS. Bovendien moeten zij door de Transported Asset Protection Association zijn goedgekeurd voor certificering volgens de drie beveiligingsnormen TAPA FSR, TAPA TSR, en TAPA PSR.

DQS beschikt over de vereiste accreditatie volgens ISO/IEC 17021 door de Duitse accreditatie-instantie DAkkS. Dit maakt een normconforme, internationale vergelijkbaarheid en erkenning van certificaten mogelijk. De accreditatie door TAPA is sinds 2016 van kracht.

Als geaccrediteerde certificatie-instelling beschikken wij over gedegen, branchespecifieke expertise. We kennen de huidige uitdagingen en bieden duurzame oplossingen voor alle gebieden binnen de toeleveringsketen.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Wat is het proces van een TAPA-certificering?

In de eerste stap bespreekt u met ons uw bedrijf, uw huidige uitdagingen en de doelstellingen van een TAPA-certificering. Op basis van deze gesprekken ontvangt u een individuele offerte die is afgestemd op de behoeften van uw bedrijf.

Projectplanning kan nuttig zijn voor grotere projecten om schema's en individuele auditprogramma's voor sites of divisies te plannen. Bovendien biedt een pre-audit de mogelijkheid om sterke punten en mogelijkheden voor verbetering vooraf te identificeren.

In de TAPA-audit, worden alle veiligheidsrelevante gebieden geëvalueerd volgens een speciaal door TAPA ontwikkelde checklist. Als aan alle toepasselijke eisen volgens de TAPA-regels is voldaan, geeft DQS een certificaat af dat drie jaar geldig is.

Het certificaat documenteert de implementatie van alle TAPA-eisen en staat voor gecertificeerde vrachtbeveiliging. Alle certificaten worden bij TAPA geregistreerd met een trackingnummer om de traceerbaarheid en transparantie te waarborgen.

Nadat u een certificaat hebt ontvangen, bent u verplicht jaarlijks een self-assessment uit te voeren tot de hercertificering in het derde jaar. De resultaten van de zelfevaluaties kunnen bij TAPA worden opgevraagd.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost een TAPA-certificering?

Ons aanbod op maat voor u

De kosten van TAPA-certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren. De omvang en complexiteit van uw bedrijf spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol en zijn van invloed op de prijs. Om deze redenen kunnen de kosten van TAPA certificering niet als een forfaitair bedrag worden gegeven. Wij maken graag een individuele offerte voor uw bedrijf.

Business2.png
Loading...

Wat u van ons kunt verwachten

 • Meer dan 35 jaar ervaring in de certificering van managementsystemen en -processen
 • Auditors met ervaring in de industrie en goedgekeurd door TAPA
 • Wereldwijde certificeringen en evaluaties op een plaats
 • Certificaten met internationale aanvaarding
 • Inzicht in uw bedrijf met toegevoegde waarde door TAPA-audits
 • Persoonlijke, vlotte ondersteuning door onze specialisten - regionaal, nationaal en internationaal
 • Individuele aanbiedingen met flexibele contractperiodes zonder verborgen kosten
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij maken graag een offerte op maat voor TAPA-certificering.