Kuljetus- ja logistiikka-alan rahtiturvallisuus

Arvokkaiden ja varkauksille alttiiden tuotteiden valmistajille rahtiturvallisuus on yksi toimitusketjun suurimmista haasteista. Haluatko rahti- ja logistiikka-alan yrityksenä varmistaa tavaroiden ja hyödykkeiden turvallisuuden? Silloin TAPA-sertifiointi on oikea standardi sinulle!

Parempi suojaus arvokkaille, varkaudelle alttiille tavaroille

Turvallisuusuhkien ja vastuuriskien vähentäminen

Lisääntynyt tietoisuus mahdollisista vaaroista

Avoimuuden ja luottamuksen tuomat kilpailuedut

TAPA-sertifiointi - tietoa säädöksistä

Transported Asset Protection Association (TAPA) on kehittänyt kolme kansainvälisesti pätevää turvallisuusstandardia erityisesti kuljetus- ja logistiikka-alaa varten: TAPA FSR (Facility Security Requirements), TAPA TSR (Trucking Security Requirements) ja TAPA PSR (Parking Security Requirements).

Kaikki kolme standardia edistävät alan avoimuutta ja turvallisuutta, ja ne ovat sertifioitavissa. TAPA:n pääpaino on varkauksien estämisessä reaaliaikaisen tiedon ja uusimpien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden avulla.

TAPA on yli 600 maailman johtavan valmistajan, logistiikkapalvelujen tarjoajan, rahdinkuljettajan, lainvalvontaviranomaisten ja muiden sidosryhmien yhteenliittymä. Kaikkien yhteinen etu: vähentää rahtikatkoja ja varkauksia maailmanlaajuisessa toimitusketjussa.

TAPA:n jäseniä ovat kansainväliset yritykset teknologia- ja huipputeknologia-, lääke-, auto-, vaatetus-, kenkä-, kosmetiikka-, hygienia-, elintarvike-, juoma-, huonekalu-, kodinkone- ja metalliteollisuudessa sekä niiden logistiikkakumppanit.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

TAPA FSR - laitosten turvallisuusvaatimukset

TAPA FSR sisältää vähimmäisvaatimukset, jotka liittyvät turvalliseen ja turvalliseen varastointiin ja kuljetukseen liittyvään omaisuuden väliaikaiseen varastointiin. TAPA FSR -turvallisuusstandardin avulla tunnistat ja arvioit mahdolliset riskit koko varastointiprosessin aikana.

Riskinarviointi luo avoimuutta ja mahdollistaa asianmukaisten ja tehokkaiden valvontatoimenpiteiden varhaisen toteuttamisen. Laitoksen turvallisuusvaatimuksia sovelletaan

 • Ostajan tai logistiikkapalvelujen tarjoajan tarpeiden, riskien ja vaatimusten mukaan kaikissa toimipaikoissa, jotka ovat osa maailmanlaajuista toimitusketjua.
 • logistiikkapalvelujen tarjoajan omistamissa tai ylläpitämissä tiloissa.
 • ostajan omistamissa tiloissa tai tiloissa, joissa ostaja harjoittaa liiketoimintaa.

Sertifiointi suoritetaan kolmella turvallisuustasolla: Toimitilojen kansainvälisten turvallisuusvaatimusten mukaiset auditoinnit voidaan tehdä kaikissa kansainvälisen toimitusketjun toimipisteissä.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

TAPA TSR - kuorma-autoliikenteen turvallisuusvaatimukset

TAPA TSR määrittelee vaatimukset arvokkaiden tavaroiden turvalliselle kuljetukselle toimitusketjussa. TAPA TSR -turvallisuusstandardin avulla tunnistat ja arvioit mahdolliset riskit koko kuljetusketjussa.

Tämä kokonaisvaltainen ja järjestelmällinen riskinarviointi luo avoimuutta ja mahdollistaa asianmukaisten turvatoimien varhaisen toteuttamisen. Standardissa määritellään vähimmäisvaatimukset seuraaville aloille:

 • vetoautojen ja perävaunujen varusteet
 • prosessit ja niiden valvonta yrityksessä
 • erityinen viestintäinfrastruktuuri

Kolmen turvatason (taso 1-3) lisäksi TAPA TSR:ssä erotetaan kolme luokkaa: suuri, keskisuuri ja pieni kuljetusyrityksen kuorma-autojen lukumäärän mukaan.

 • Luokka Suuri = yli 100 kuorma-autoa
 • Keskikokoinen luokka = 31-100 kuorma-autoa
 • Pieni luokka = 3-30 kuorma-autoa
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

TAPA PSR - Pysäköinnin turvallisuusvaatimukset

TAPA PSR määrittelee vähimmäisvaatimukset pysäköintialueille ja lastipihoille, koska ne ovat usein suuri vaara, jos niitä ei ole turvattu. TAPA PSR:n turvavaatimusten tarkoituksena on torjua lisääntyviä rahtivarkauksia turvaamattomilla pysäköintialueilla.

TAPA PSR:n tavoitteena on lisätä turvallisten pysäköintialueiden määrää. Tämä on ainoa tapa suojella tavaroita, ajoneuvoja ja ihmisiä. Secure Parking Online Tool -työkalun avulla jäsenet voivat tunnistaa turvalliset ja sertifioidut pysäköintipaikat ja määrittää niiden perusteella kuljetusreitit lähimpiä PSR-pysäköintipaikkoja pitkin.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Miksi TAPA-sertifiointi on järkevää organisaatiosi kannalta?

Eri TAPA-standardit tarjoavat useita etuja, ja ne voidaan integroida erittäin hyödyllisesti logistiikka- ja kuljetusalalla toimivaan yritykseesi. TAPA-sertifioinnin avulla ne parantavat varkausvaarassa olevien arvokkaiden tavaroiden suojausta koko toimitusketjussa. Vastuullisuusriskejä ja turvallisuusuhkia vähennetään järjestelmällisesti.

Saat kilpailuetua ja vahvistat yrityksesi imagoa avoimuuden ja luottamuksen rakentamisen kautta. Lisäksi voit hyötyä synergiavaikutuksista esimerkiksi muiden standardien samanaikaisen soveltamisen myötä: ISO 9001 tai EU GDP . Intensiivisen koulutuksen ansiosta sinä ja työntekijäsi voitte tunnistaa mahdolliset vaarat jo varhaisessa vaiheessa ja toimia niiden mukaisesti.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Kuka saa suorittaa TAPA-sertifioinnin?

TAPA-sertifioinnin suorittavat yksinomaan akkreditoidut sertifiointiyritykset, kuten DQS. Lisäksi niiden on oltava Transported Asset Protection Associationin hyväksymiä kolmen turvallisuusstandardin TAPA FSR, TAPA TSR ja TAPA PSR mukaista sertifiointia varten.

DQS:llä on Saksan akkreditointielimen DAkkS:n myöntämä ISO/IEC 17021 -standardin mukainen akkreditointi. Tämä mahdollistaa standardien mukaisen, kansainvälisen vertailtavuuden ja sertifikaattien tunnustamisen. TAPA:n akkreditointi on ollut voimassa vuodesta 2016.

Akkreditoituna sertifiointielimenä meillä on vankka, alakohtainen asiantuntemus. Tunnemme nykyiset haasteet ja tarjoamme kestäviä ratkaisuja kaikille toimitusketjun osa-alueille.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Mikä on TAPA-sertifioinnin prosessi?

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelet kanssamme yrityksestäsi, nykyisistä haasteistasi ja TAPA-sertifioinnin tavoitteista. Näiden keskustelujen perusteella saat yksilöllisen, yrityksesi tarpeisiin räätälöidyn tarjouksen.

Projektisuunnittelusta voi olla hyötyä suuremmissa hankkeissa aikataulujen ja toimipaikkojen tai osastojen yksittäisten auditointiohjelmien suunnittelussa. Lisäksi ennakkoauditointi tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa vahvuudet ja parannusmahdollisuudet etukäteen.

TAPA-auditoinnissa kaikki turvallisuuden kannalta merkitykselliset osa-alueet arvioidaan TAPA:n erityisesti kehittämän tarkistuslistan mukaisesti. Jos kaikki TAPA:n sääntöjen mukaiset vaatimukset on täytetty, DQS myöntää sertifikaatin, joka on voimassa kolme vuotta.

Sertifikaatti dokumentoi kaikkien TAPA:n vaatimusten noudattamisen ja tarkoittaa sertifioitua rahtiturvallisuutta. Kaikki sertifikaatit rekisteröidään TAPA:ssa seurantanumerolla jäljitettävyyden ja avoimuuden varmistamiseksi.

Kun sinulle on myönnetty todistus, sinun on suoritettava itsearviointi vuosittain, kunnes kolmannen vuoden aikana suoritetaan uudelleensertifiointi. Itsearvioinnin tulokset voi pyytää TAPA:lta.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon TAPA-sertifiointi maksaa?

Räätälöity tarjous sinulle

TAPA-sertifioinnin kustannukset riippuvat useista tekijöistä. Esimerkiksi yrityksesi koolla ja monimutkaisuudella on tärkeä rooli ja se vaikuttaa hintaan. Näistä syistä TAPA-sertifioinnin kustannuksia ei voida antaa kertasummana. Teemme mielellämme yrityksellesi yksilöllisen tarjouksen.

Business2.png
Loading...

Mitä voit odottaa meiltä

 • Yli 35 vuoden kokemus johtamisjärjestelmien ja prosessien sertifioinnista
 • Auditoijat, joilla on kokemusta alalta ja jotka ovat TAPA:n hyväksymiä
 • Maailmanlaajuiset sertifioinnit ja arvioinnit yhdestä lähteestä
 • Sertifikaatit, joilla on kansainvälinen hyväksyntä
 • TAPA:n auditointien kautta saat lisäarvoa yrityksellesi tarjottavaa näkemystä
 • Asiantuntijoidemme henkilökohtainen, sujuva tuki - alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Yksilölliset tarjoukset joustavilla sopimuskausilla ilman piilokustannuksia
Näytä lisää
Näytä vähemmän

Pyydä tarjous

Markku Siivonen, Markkinointijohtaja, markku.siivonen@dqs.fi, puhelin 0400 455 292

Laadimme mielellämme sinulle räätälöidyn tarjouksen TAPA-sertifioinnista.