Obezbeđenje tereta za transport i logistiku

Za proizvođače proizvoda visoke vrednosti, koji su podložni krađama, bezbednost tereta je jedan od najvećih izazova u lancu snabdevanja. Da li kao kompanija u industriji tereta i logistike želite da osigurate bezbednost robe? Onda je TAPA sertifikacija pravi standard za vas!

Poboljšana zaštita robe podložne krađama

Smanjenje bezbednosnih pretnji i rizika odgovornosti

Povećana svest o mogućim opasnostima

Konkurentne prednosti transparentnosti i poverenja

TAPA sertifikacija - informacije o propisima

Udruženje za zaštitu prevezenih sredstava (TAPA =  Transported Asset Protection Association) razvilo je tri međunarodno važeća bezbednosna standarda specijalno za transportnu i logističku industriju: TAPA FSR (Zahtevi za bezbednost objekata), TAPA TSR (Zahtevi za bezbednost kamiona) i TAPA PSR (Zahtevi za bezbednost parkiranja).

Sva tri standarda se tiču transparentnosti i bezbednosti u industriji i sertifikovani su. Glavni fokus TAPA je na prevenciji krađe korišćenjem informacija u realnom vremenu i najnovijim merama prevencije.

TAPA je udruženje više od 600 vodećih svetskih proizvođača, pružalaca logističkih usluga, teretnih prevoznika, kriminalističkih službi i drugih zainteresovanih strana. Zajednički interes svih: smanjiti gubitak tereta i krađu unutar globalnog lanca snabdevanja.

Među članovima TAPA (Transported Asset Protection Association) su međunarodne kompanije u oblasti tehnologije i visoke tehnologije, farmaceutske industrije, auto-industrije, odeće, obuće, kozmetike, higijene, hrane, pića, nameštaja, aparata i metalske industrije, kao i njihovih logističkih partnera.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

TAPA FSR - FaaTAPA FSR - Bezbednosni zahtevi objekta - Facility Security Requirements

TAPA FSR uključuje minimalne zahteve vezane za bezbedan transport, bezbedno skladištenje i privremeno skladištenje sredstava vezanih za transport. Pomoću TAPA FSR bezbednosnog standarda identifikujete i procenjujete potencijalne rizike u okviru celog procesa.

Procena rizika stvara transparentnost i omogućava ranu primenu odgovarajućih i efikasnih kontrolnih mera. Zahtevi za bezbednost objekata su primenljivi na:

 • Podložno potrebi, riziku i zahtevima kupca ili pružaoca logističkih usluga na svim lokacijama koje čine deo globalnog lanca snabdevanja,
 • U prostorijama koje su u vlasništvu ili kojima upravlja pružalac logističkih usluga,
 • U prostorijama u vlasništvu kupca ili u kojima kupac posluje.

Sertifikacija se sprovodi na tri nivoa bezbednosti: A, B i C. Odgovarajuće revizije u skladu sa međunarodnim bezbednosnim zahtevima za poslovni prostor mogu da se odvijaju na svim lokacijama u međunarodnom lancu snabdevanja.
 

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

TAPA TSR - Zahtevi za bezbednost prevoznika

TAPA TSR navodi zahteve za bezbedan transport robe visoke vrednosti u okviru lanca snabdevanja. Pomoću TAPA TSR bezbednosnog standarda identifikujete i procenjujete potencijalne rizike duž celog transportnog lanca.

Ova sveobuhvatna i sistematska procena rizika stvara transparentnost i omogućava ranu primenu odgovarajućih bezbednosnih mera. Standard definiše minimalne zahteve za sledeće oblasti:

 • Oprema prevoznih jedinica (teretnih vozila) i prikolica
 • Procesi i njihova kontrola unutar kompanije
 • Posebna komunikaciona infrastruktura

Pored tri nivoa bezbednosti (nivo 1-3), TAPA TSR pravi razliku između tri kategorije veliki, srednji i mali prema broju kamiona u transportnoj kompaniji.

 • Veliki prevoznik = više od 100 kamiona
 • Srednji prevoznik = 31 do 100 kamiona
 • Mali prevoznik = 3 do 30 kamiona
Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

TAPA PSR - Zahtevi za obezbeđenje parkinga

TAPA PSR precizira minimalne zahteve za parkirališta i teretna dvorišta, jer često predstavljaju veliku opasnost kada nisu obezbeđena. Cilj TAPA PSR bezbednosnog standarda je da se suprotstavi sve većim krađama tereta na neobezbeđenim parkinzima.

TAPA PSR ima za cilj povećanje broja bezbednih parkirališta. Ovo je jedini način da se zaštite roba, vozila i ljudi. Koristeći alat za bezbedno parkiranje na mreži, članovi mogu da identifikuju bezbedne i sertifikovane lokacije i na osnovu toga odrede saobraćajne pravce duž najbližih PSR parkirališta.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Zašto TAPA sertifikacija ima smisla za vašu organizaciju?

Različiti TAPA standardi nude brojne pogodnosti i mogu biti veoma korisno integrisani u vaše poslovanje u logističkoj i transportnoj industriji. Uz TAPA sertifikaciju, oni poboljšavaju zaštitu robe visoke vrednosti koja je u opasnosti od krađe u celom lancu snabdevanja. Rizici odgovornosti i bezbednosne pretnje se sistematski smanjuju.

Stičete konkurentske prednosti i jačate imidž svoje kompanije kroz transparentnost i izgradnju poverenja. Pored toga, možete imati koristi od sinergističkih efekata sa istovremenom primenom drugih standarda, na primer: ISO 9001 ili GDP EU. Intenzivna obuka omogućava vama i vašim zaposlenima da prepoznate moguće opasnosti u ranoj fazi i da proaktivno postupate.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Kome je dozvoljeno da izvrši TAPA sertifikaciju?

TAPA sertifikaciju vrše isključivo akreditovana sertifikaciona tela kao što je DQS. Pored toga, njih mora da odobri Udruženje za zaštitu prevezenih sredstava radi sertifikacije u skladu sa tri bezbednosna standarda TAPA FSR, TAPA TSR i TAPA PSR.

DQS ima potrebnu akreditaciju prema ISO/IEC 17021 od strane Nemačkog tela za akreditaciju DAkkS. Ovo omogućava usaglašenost standarda, međunarodno poređenje i priznavanje sertifikata. Akreditacija TAPA je na snazi od 2016.

Kao akreditovano sertifikaciono telo, imamo čvrstu stručnost specifičnu za industriju. Poznajemo trenutne izazove i nudimo održiva rešenja za sve oblasti u okviru lanca snabdevanja.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kakav je proces TAPA sertifikacije?

U prvom koraku razgovaraćemo o Vašoj kompaniji, trenutnim izazovima i ciljevima TAPA sertifikacije kod DQS. Na osnovu ovih diskusija, dobićete pojedinačnu ponudu prilagođenu specifičnim potrebama Vaše kompanije.

Planiranje projekta može biti korisno za veće projekte radi planiranja rasporeda i pojedinačnih programa audita na svim lokacijama. Pored toga, pre-audit nudi mogućnost da se unapred identifikuju snage i potencijal za poboljšanje.

Obe usluge su značajne, posebno za pripremu za prvu sertifikaciju, ali i opcione.

Tokom TAPA audita, sve oblasti relevantne za bezbednost ocenjuju se prema kontrolnoj listi koju je specijalno razvila TAPA.

Ako su svi važeći zahtevi u skladu sa pravilima TAPA ispunjeni, DQS izdaje sertifikat koji važi tri godine.

Sertifikate dokumentuje implementaciju svih TAPA zahteva i označava sertifikovanu bezbednost tereta. Svi sertifikati su registrovani na TAPA sa jedinstvenim brojem za praćenje, da bi se obezbedili praćenje i transparentnost.

Kada dobijete sertifikat, od vas se zahteva da godišnje izvršite samo-ocenjivanje do resertifikacije u trećoj godini. Rezultati samo-ocene mogu biti zatraženi od strane TAPA na uvid.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta TAPA sertifikacija?

Naša prilagođena ponuda za Vas

Troškovi TAPA sertifikacije zavise od više faktora. Na primer, veličina i složenost vašeg preduzeća igraju važnu ulogu i utiču na cenu. Iz tih razloga, troškovi TAPA sertifikacije ne mogu da se daju kao paušalna suma. Biće nam drago da vam damo individualnu ponudu za vašu kompaniju.

Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od nas

 • Više od 35 godina iskustva u sertifikaciji sistema menadžmenta i procesa
 • Auditori sa iskustvom u industriji i odobreni od strane TAPA
 • Sertifikati i auditi širom sveta
 • Međunarodno priznati sertifikati
 • Dodatna vrednost je provera preduzeća putem TAPA audita
 • Vrhunska korisnička podrška na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
 • Pojedinačne ponude sa fleksibilnim uslovima ugovora i bez skrivenih troškova
Prikaži više
Prikaži manje
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da vam pružimo prilagođenu ponudu za TAPA sertifikaciju. Nazovite tim DQS Srbija bez oklevanja!