Informacije o sertifikaciji ISO 28000

ISO 28000 sertifikacija je pogodna za sve kompanije koje žele da unaprede bezbednosne operacije u svom lancu snabdevanja. Pomoću ISO 28000 sertifikata pokazujete da niste samo identifikovali bezbednosne rizike unutar lanca snabdevanja, već ste primenili i odgovarajuće mere u proizvodnji, skladištenju, distribuciji i transportu robe.

Smanjenje bezbednosnih rizika kao što su krađa, vandalizam ili kriminalni incidenti

Dalji razvoj efikasnosti sistema bezbednosti

Uporedivost bezbednosnog sistema sa međunarodnim standardima

Osigurava da vaša kompanija bude svesna rizika i pokazuje odgovornost

Šta je bezbednost lanca snabdevanja prema ISO 28000?

ISO 28000 je bezbednosni standard za sve kompanije koje učestvuju u lancu snabdevanja. Uzima se u obzir proizvodnja, skladištenje, distribucija, transport robe (put, železnica, more i vazduh) do primaoca. Standard vam pomaže da sprovedete ciklus stalnog poboljšanja kako biste smanjili bezbednosne gubitke, smanjili rizike i istovremeno operativne procese učiniti efikasnijim.

Loading...

Za koga je pogodna sertifikacija prema ISO 28000?

Cilj je kompanija koje žele da unaprede svoje bezbednosno poslovanje u smislu prevencije, implementacije, praćenja i dokumentacije u okviru menadžmenta. Pored toga, sistem menadžmenta bezbednošću značajno doprinosi podizanju svesti o opasnostima na svim nivoima organizacije.

Postojeći bezbednosni standardi (npr. TAPA Udruženja za zaštitu prevezenih sredstava, ali i AEO, C-TPAT) mogu se uvezati u holistički sistem prema ISO 28000. Na taj način, međunarodno aktivne kompanije postižu bržu, isplativiju i sigurniju obradu informacija u svom dnevnom poslovanju.

Standard mogu da primene preduzeća bilo koje veličine i u svim fazama lanca proizvodnje i snabdevanja.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Zašto ISO 28000 sertifikacija ima smisla za moju kompaniju?

Implementacija sistema menadžmenta bezbednošću u skladu sa ISO 28000 pomoći će vašoj kompaniji da poboljša pouzdanost i bezbednost lanca snabdevanja. Potvrdom standarda ISO 28000 možete pružiti pouzdane dokaze da je vaš lanac snabdevanja bezbedan i da se ta bezbednost neprekidno unapređuje.

Pored toga, mogu se otkriti i dodatne mogućnosti optimizacije. O njima će se detaljno razgovarati tokom audita.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše ISO 28000 sertifikacija?

U prvom koraku razgovarate o svojoj kompaniji i ciljevima ISO 28000 sertifikacije kod nas. Na osnovu toga, dobićete pojedinačnu ponudu prilagođenu potrebama preduzeća ili organizacije.

Ovi koraci su opcioni. Sastanak planiranja projekta može biti koristan za veće projekte, dok pred-audit pruža mogućnost da se unapred identifikuju postojeći kvaliteti vašeg sistema i mogućnosti za poboljšanje.

Sertifikacioni audit počinje analizom i procenom vašeg sistema i utvrđuje da li je vaš sistem upravljanja spreman za sertifikaciju. U sledećem koraku, vaš DQS auditor na licu mesta procenjuje efikasnost procesa upravljanja korišćenjem standarda. Rezultati se razmatraju sa vama na završnom sastanku i, ako je potrebno, dogovoreni su planovi za dalje delovanje.

Nakon audita, rezultate procenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a. Ako su svi zahtevi ispunjeni, dobićete sertifikat ISO 28000.

Polugodišnje ili godišnje, ključne komponente sistema se ponovo nadgledaju na licu mesta radi daljih poboljšanja. Sertifikat ističe najkasnije posle tri godine. Pre isteka roka važenja vrši se resertifikacija kako bi se obezbedila kontinuirana usaglašenost u vašoj bezbednosti lanca snabdevanja.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta sertifikacija prema ISO 28001?

Troškovi sertifikacije ISO 28000 zavise od različitih faktora. Na primer, da li već imate sertifikovani sistem upravljanja, kao što su ISO 9001, ISO 14001 ili TAPA? Pored toga, veličina vaše kompanije i složenost sistema utiču na trajanje audita i cenu.

Iz tih razloga, troškovi sertifikacije prema standardu ISO 28000 ne mogu se dati kao paušalna suma. Međutim, rado ćemo vam dati individualnu ponudu za Vašu kompaniju ili organizaciju.

Prikaži više
Prikaži manje
Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od nas?

  • Više od trideset pet godina iskustva u sertifikaciji sistema menadžmenta i procesa
  • Vrhunski auditori koji kombinuju stručno znanje sa emocionalnom inteligencijom
  • Međunarodno priznati sertifikati
  • Uvidi u vaše poslovanje kroz ISO 28000 audita
  • Vrhunska podrška naših specijalista - na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
  • Pojedinačne ponude sa fleksibilnim uslovima ugovora bez skrivenih troškova
  • Smisleni izveštaji o auditima koji uključuju preporuke za akciju
Prikaži više
Prikaži manje
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da Vam dostavimo pojedinačnu ponudu za ISO 28000 sertifikat.