Bảo mật thông tin

Chủ đề “Bảo mật thông tin” ngày càng trở nên cấp thiết đối với các công ty trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Nếu không có các biện pháp phòng ngừa bảo mật đầy đủ, sẽ có nguy cơ mất dữ liệu và đánh cắp dữ liệu bởi tin tặc, đổ vỡ kinh doanh do các cuộc tấn công qua web hoặc sử dụng sai dữ liệu. Một lựa chọn cho cách tiếp cận có cấu trúc là Hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) theo ISO 27001.

Dữ liệu có thể chứng minh và bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin như một phần của văn hóa doanh nghiệp

Thực hiện hiệu quả quy trình quản lý rủi ro

Liên tục cải thiện mức độ bảo mật của bạn

Business10.png
Loading...

Tiêu chuẩn ISO 27001 là gì?

ISO / IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu để triển khai hệ thống quản lý toàn diện về an toàn thông tin. Nó tập trung vào việc xác định, đánh giá và quản lý rủi ro đối với các quá trình xử lý thông tin. An toàn thông tin được nhấn mạnh như một yếu tố chiến lược quan trọng.

Thông tin bao quanh chúng ta ở khắp mọi nơi và là một phần của mọi quá trình. Đôi khi nó có thể không quan trọng, nhưng thường thì nó rất quan trọng và bí mật. Để tạo ra sự khác biệt quan trọng này cho tổ chức của bạn, cần phải phân loại thông tin. Điều này là có được là do các biện pháp bảo vệ của Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo ISO / IEC 27001 dựa trên phân loại này.

ISMS tạo ra khuôn khổ để bảo vệ dữ liệu hoạt động và tính bảo mật của nó. Đồng thời, tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu đảm bảo tính khả dụng của các hệ thống CNTT tham gia vào các quy trình của công ty. Trong bối cảnh này, chứng nhận ISO 27001 gửi đến thị trường một tín hiệu mạnh mẽ: đó là đánh giá độc lập từ bên ngoài và xác nhận tính hiệu quả của hệ thống ISMS của bạn.

Phiên bản thứ hai của ISO / IEC 27001 có từ năm 2013. Hiện nay, tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho ISMS đã được cập nhật và tái xuất bản trong phiên bản thứ ba với tên gọi ISO / IEC 27001: 2022 vào ngày 25 tháng 10 năm 2022. Việc sửa đổi là một hệ quả tất yếu sau ISO / IEC 27002, với tư cách là hướng dẫn thực hiện điều chỉnh Phụ lục A của ISO 27001, đã được sửa đổi toàn diện và xuất bản vào tháng 2 năm 2022.

Thời gian chuyển đổi đối với các chứng chỉ ISO 27001 hiện có là ba năm kể từ ngày cuối cùng của tháng công bố ISO / IEC 27001: 2022 mới, có nghĩa là tất cả các chứng chỉ theo ISO / IEC 27001: 2013 phải được chuyển đổi sang phiên bản 2022 của ISO 27001 trước ngày 31 tháng 10 năm 2025, Bạn có thể đọc về các tính năng mới của bản cập nhật ISO 27001 trong bài viết của chúng tôi "Những thay đổi chính trong phiên bản ISO / IEC 27001: 2022 mới".

Xem thêm
Hiện ít hơn
SEO19.png
Loading...

Chứng nhận ISO 27001 phù hợp với Công ty nào ?

Tiêu chuẩn ISMS ISO 27001 được áp dụng trên toàn thế giới. Nó cung cấp cho các công ty thuộc mọi quy mô và ngành công nghiệp một khuôn khổ để lập kế hoạch, thực hiện và giám sát bảo mật thông tin của họ. Các yêu cầu này có thể áp dụng và áp dụng cho các công ty tư nhân cũng như các tổ chức phi lợi nhuận.

Ví dụ: ở Đức, các công ty thuộc Khu vực cơ sở hạ tầng quan trọng (KRITIS) và vượt quá ngưỡng phải cung cấp bằng chứng về cách họ đảm bảo an toàn thông tin của mình. Các lĩnh vực của KRITIS bao gồm năng lượng, nước, y tế, tài chính và bảo hiểm, thực phẩm, vận tải và giao thông, công nghệ thông tin và viễn thông. Bằng chứng thực hiện tương ứng có thể được cung cấp bởi các cuộc đánh giá, thử nghiệm hoặc chứng nhận an ninh. Vì mục đích này, có thể sử dụng các tiêu chuẩn được công nhận như ISO 27001 hoặc các tiêu chuẩn bảo mật theo ngành cụ thể được Văn phòng Bảo mật Thông tin Liên bang Đức (BSI) công nhận làm cơ sở để đánh giá.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business11.png
Loading...

Chứng nhận ISO 27001 có ý nghĩa gì với công ty bạn?

Việc áp dụng ISMS theo ISO / IEC 27001 là một quyết định chiến lược cho công ty của bạn. Việc đáp ứng các yêu cầu chung có chủ ý của tiêu chuẩn phải phản ánh tình hình cụ thể của công ty. Việc thực hiện trong công ty của bạn phụ thuộc vào nhu cầu và mục tiêu, yêu cầu bảo mật và quy trình tổ chức, cũng như quy mô và cấu trúc của công ty.

Phụ lục A của ISO 27001, được sử dụng liên quan đến mục 6.1.3 trên cơ sở phân tích rủi ro cụ thể của từng công ty, đặc biệt có giá trị trong thực tế. Các biện pháp kiểm soát an toàn thông tin được liệt kê trong Phụ lục A có nguồn gốc trực tiếp và phù hợp với các biện pháp được liệt kê trong ISO 27002, Mục 5 đến 8 hiện hành.

Trước đây, Phụ lục A của ISO / IEC 27001:2013 bao gồm tổng số 114 biện pháp kiểm soát để giải quyết các rủi ro an toàn thông tin, được chia thành 14 phần và 35 mục tiêu kiểm soát. Trong tiêu chuẩn ISO / IEC 27001: 2022-10 mới, Phụ lục A hiện có 93 biện pháp kiểm soát về các khía cạnh an ninh liên quan, được gán cho 4 lĩnh vực chủ đề.

Sự liên kết nhất quán của các quy trình của công ty với ISO 27001 đã được chứng minh là dẫn đến một số lợi ích:

 • Liên tục cải thiện mức độ bảo mật
 • Giảm thiểu rủi ro hiện có
 • Tuân thủ các yêu cầu tuân thủ
 • Nhân viên nhận thức rõ hơn
 • Tăng sự hài lòng của khách hàng

Đánh giá nội bộ và đánh giá quản lý với sự tham gia của lãnh đạo cao nhất là đòn bẩy nội bộ để đạt được điều này.

Các khía cạnh tích cực khác là các bên quan tâm như cơ quan giám sát, công ty bảo hiểm, ngân hàng, công ty đối tác xây dựng mức độ tin cậy cao hơn đối với công ty của bạn. Điều này là do hệ thống quản lý được chứng nhận báo hiệu rằng tổ chức của bạn đối phó với rủi ro theo cách có cấu trúc và đăng ký cải tiến liên tục (CIP), giúp tổ chức của bạn có khả năng chống lại những ảnh hưởng không mong muốn tốt hơn.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO / IEC 27001 cũng có thể được thực hiện, vận hành và chứng nhận độc lập với các hệ thống quản lý khác như ISO 9001 (quản lý chất lượng) hoặc ISO 14001 (quản lý môi trường).

 

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business36.png
Loading...

Tổ chức nào được phép thực hiện đánh giá chứng nhận ISO 27001?

Để chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin, bản thân tổ chức chứng nhận tương ứng phải được công nhận theo tiêu chuẩn ISO / IEC 17021 và ISO / IEC 27006. ISO / IEC 17021 quy định các chủ đề liên quan đến đánh giá sự phù hợp, cụ thể là các yêu cầu đối với cơ quan kiểm tra đánh giá và chứng nhận việc quản lý các hệ thống.

Ngoài ra, ISO / IEC 27006 xác định các yêu cầu nghiêm ngặt mà các tổ chức chứng nhận phải tuân thủ để chứng nhận ISMS theo ISO 27001.

Bao gồm:

 • Bằng chứng về nỗ lực đánh giá cụ thể
 • Yêu cầu về trình độ của đánh giá viên.

DQS được công nhận bởi cơ quan công nhận quốc gia Đức DakkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) và do đó được phép thực hiện đánh giá và chứng nhận theo ISO 27001.

Bất kể ngành công nghiệp mà công ty của bạn hoạt động, bạn có thể dựa vào chuyên môn đặc biệt của các chuyên gia đánh giá DQS. Họ có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đánh giá các hệ thống quản lý an toàn thông tin trong các ngành khác nhau.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Quy trình đánh giá chứng nhận ISO 27001 như thế nào?

Trong bước đầu tiên, bạn thảo luận về công ty của bạn và các mục tiêu của chứng nhận ISO 27001 với chúng tôi. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhận được một báo giá chi tiết phù hợp với nhu cầu cá nhân của công ty bạn.

Khi tất cả các yêu cầu của ISO 27001 đã được thực hiện, bạn có thể được chứng nhận hệ thống quản lý của mình. Bạn sẽ trải qua một quy trình chứng nhận nhiều giai đoạn tại DQS. Nếu một hệ thống quản lý được chứng nhận đã được thiết lập trong công ty, thì quá trình này có thể được rút ngắn.

Một cuộc họp lập kế hoạch dự án có thể hữu ích cho các dự án lớn hơn, chẳng hạn, để điều phối tốt hơn lịch trình và việc thực hiện các cuộc đánh giá với nhiều địa điểm hoặc bộ phận. Đánh giá trước cung cấp cho bạn cơ hội để xác định trước các điểm mạnh và tiềm năng cải tiến hệ thống quản lý của bạn. Cả hai dịch vụ đều là tùy chọn.

Đánh giá chứng nhận bắt đầu với việc phân tích và đánh giá hệ thống ISMS của bạn (giai đoạn đánh giá 1). Tại đây, chuyên gia đánh giá của bạn xác định xem liệu hệ thống quản lý của bạn có được phát triển đầy đủ và sẵn sàng để được chứng nhận hay không.

Trong bước tiếp theo (giai đoạn 2 - đánh giá hệ thống), đánh giá viên  đánh giá hiệu quả của tất cả các quy trình quản lý tại chỗ, áp dụng tiêu chuẩn ISO 27001. Kết quả đánh giá được trình bày tại cuộc họp bế mạc. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Sau khi đánh giá chứng nhận, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Nếu tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ ISO 27001.

Sau khi chứng nhận thành công, các thành phần chính của ISMS của bạn được đánh giá lại tại hiện trường ít nhất mỗi năm một lần để đảm bảo cải tiến liên tục.

Chứng chỉ ISO 27001 có hiệu lực tối đa là ba năm. Việc tái chứng nhận nên được thực hiện sớm trước khi hết hạn trên chứng chỉ để đảm bảo tuân thủ liên tục các yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng. Sau khi hòa thành đánh giá tái chứng nhận, một chứng chỉ mới sẽ được cấp.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận ISO 27001 là bao nhiêu?

Bốn tiêu chí đánh giá

Mặc dù đánh giá ISO 27001 phải được thực hiện theo các thông số kỹ thuật có cấu trúc, nhưng chi phí phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như mức độ phức tạp của tổ chức của bạn... Do đó, không thể có một báo giá chung nào cho tất cả các công ty.

Chi phí cho chứng nhận theo ISO 27001 được thiết lập theo bốn tiêu chí sau, trong số các tiêu chí khác:

1. Sự phức tạp của hệ thống quản lý bảo mật thông tin của bạn.

Các giá trị quan trọng (ví dụ: bằng sáng chế, dữ liệu cá nhân, cơ sở vật chất, quy trình) của công ty bạn được tính đến. Chi phí chứng nhận chủ yếu dựa trên các yêu cầu về bảo mật thông tin và mức độ ảnh hưởng đến tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng (VIV) của thông tin.

2. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty bạn trong phạm vi của ISMS

Tại thời điểm này, các rủi ro liên quan đến các quy trình kinh doanh của bạn nói riêng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định nỗ lực đánh giá cần thiết. Các yêu cầu pháp lý được tính đến cũng như các yêu cầu phức tạp, riêng lẻ của khách hàng.

3. Các công nghệ và thành phần chính được sử dụng trong ISMS của bạn

Trong quá trình đánh giá, công nghệ cũng như các thành phần riêng lẻ của ISMS của bạn sẽ được kiểm tra. Chúng bao gồm nền tảng CNTT, máy chủ, cơ sở dữ liệu, ứng dụng cũng như các phân đoạn mạng. Quy tắc cơ bản ở đây là: Tỷ lệ hệ thống tiêu chuẩn càng cao và độ phức tạp của CNTT càng thấp thì nỗ lực càng thấp. Chi phí của chứng nhận ISO 27001 cũng phụ thuộc vào điều này.

4. Tỷ lệ phát triển nội bộ trong hệ thống ISMS của bạn

Nếu không có sự phát triển nội bộ và bạn chủ yếu sử dụng các nền tảng phần mềm được tiêu chuẩn hóa, thì nỗ lực đánh giá sẽ thấp hơn. Nếu ISMS của bạn có đặc điểm là sử dụng nhiều phần mềm tự phát triển và nếu phần mềm này được sử dụng cho các khu vực kinh doanh trung tâm, thì nỗ lực để được cấp chứng chỉ sẽ cao hơn.

Để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về chi phí cho một chứng chỉ ISMS, chúng tôi cần thông tin chính xác về mô hình kinh doanh của bạn và lĩnh vực ứng dụng. Bằng cách này, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một báo giá được thiết kế riêng.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business2.png
Loading...

Tại sao bạn nên lựa chọn DQS ?

 • Hơn 35 năm kinh nghiệm trong đánh giá và chứng nhận 
 • Đánh giá cung cấp thông tin chi tiết gia tăng giá trị về tổ chức của bạn
 • Các đánh giá viên có kinh nghiệm thực tế và năng lực chuyên môn cao trong ngành
 • Chứng chỉ được công nhận quốc tế
 • Hỗ trợ cá nhân, nhiệt tình từ các chuyên gia của chúng tôi - trong khu vực, quốc gia và quốc tế
 • Ưu đãi cá nhân với thời gian hợp đồng linh hoạt, công khai và minh bạch các điều khoản thỏa thuận
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi luôn sẵn lòng cung cấp cho bạn thông tin hữu ích về chứng nhận ISO 27001