GFSI, Kıyaslama Gereksinimlerinin 2020 versiyonu yayınladı ve bu önemli bir değişiklik getiriyor: GFSI tarafından tanınan standartlar için habersiz denetimler zorunlu hale geldi. Bu gereksinime daha yakından baktık ve aşağıda sizin için tüm önemli bilgileri özetledik.

Küresel Gıda Güvenliği Girişimi, toplu gıda güvenliği sorunlarına ortak çözümler bulmak amacıyla 2000 yılında başlatıldı. GFSI'ın hedeflerinden biri sertifikasyon sistemlerini uyumlu hale getirmektir. Bu amaçla GFSI, farklı standartlar arasında karşılaştırılabilirliği sağlamak için kullanılan Kıyaslama Gereksinimlerini geliştirmiştir.

IFS, BRCGS ve FSSC 22000 gibi standart belirleyiciler bu gereklilikleri uygulamıştır ve GFSI tarafından tanınmaktadır. Tanınmayı sürdürmeye devam etmek için, standart belirleyicilerin yeni/değişen GFSI gerekliliklerini kendi standartlarında zamanında uygulaması gerekir.

Yeni GFSI 2020 versiyonuyla, IFS & BRCGS sertifikalı sahalar artık önemli bir değişiklikle karşı karşıya: habersiz denetimler zorunlu hale geldi.

Habersiz IFS denetimleri

IFS, bu yeni gereksinimin uygulandığı çeşitli standartlar için doktrinler yayınlamıştır. Doktrin, standarttaki gerekliliklere ek olarak uyulması gereken normatif bir belgedir. Aşağıdaki standartlar için, her üç yılda bir habersiz denetim seçeneğinin zorunlu kullanımını gerektiren bir doktrin yayınlanmıştır:

IFS Food, IFS Logistics & IFS PACsecure.

1 Ocak 2021 itibarıyla, bu standartlar için en az her üç belgelendirme denetiminden biri habersiz olmalıdır. Bu seçenek, yeniden belgelendirme denetimleri için tercih edilir, ancak ilk belgelendirmeler için de kullanılabilir.

Habersiz bir denetime kaydolmak için şirket, belgelendirme kuruluşunu en azından denetim döngüsünün başlangıcından önce bilgilendirmelidir (aşağıya bakınız). Bu hem aynı belgelendirme kuruluşuna sahip şirketler hem de belgelendirme kuruluşlarını değiştiren şirketler için geçerlidir. Firma denetim döngüsü başlamadan önce belgelendirme kuruluşuna bildirimde bulunmaz ise “Habersiz” seçeneği seçilemez.

IFS Food ve IFS PACsecure için denetim süresi istisnai durumlarda ve belgelendirme kuruluşuna danışılarak ertelenebilir. Ancak burada sertifikanın geçerlilik süresinin daha kısa olabileceği unutulmamalıdır. Kayıttan önce tesis ile belgelendirme kuruluşu arasındaki olası belgelendirme boşlukları giderilir.

Habersiz bir denetimin yapılması gereken bir zamanda belgelendirme döngüsü kesintiye uğrarsa, bir sonraki belgelendirme denetimi (= ilk denetim) habersiz olmalıdır.

BRCGS'de habersiz denetimler

BRCGS ayrıca, BRCGS Food Safety Versiyon 8, BRCGS Packaging Materials Versiyon 6 ve BRCGS Storage and Distribütion Versiyon 4 standartları için habersiz denetimlerin başlatılmasını zorunlu kılan bir pozisyon bildirimi yayınlamıştır. Artık üç yıl içinde en az bir habersiz denetim yapılmalıdır.

Revizyon Takvimi

Gıda Güvenliği ve Ambalaj Malzemeleri denetimleri için bu düzenleme 1 Şubat 2021'den, Depolama ve Dağıtım 4. Sayı için ise 1 Mayıs 2021'den itibaren geçerlidir.

Kural yalnızca haberli bir denetim programı kullanan sahaları etkiler; önceden habersiz bir denetim programı kullanan sahalar yeni kuraldan etkilenmez.

Bir sonraki denetimin duyurulup duyurulmayacağı, belge verildikten sonra belgelendirme kuruluşu tarafından bildirilecektir. Belgelendirme kuruluşu ile tesis arasındaki görüşme, son denetimden sonraki üç ay içinde gerçekleşmelidir.

Habersiz denetim, denetimin bitiş tarihinden önceki dört ay içinde yapılabilir. Buna denetim son tarihinden önceki 28 gün dahildir. Vade tarihinden sonra, istisnai durumlar olmadıkça denetim yapılmayacaktır. Saha ile önceden başka düzenlemeler yapılmadığı sürece, denetimler yalnızca normal saha operasyonları sırasında hafta içi gerçekleştirilecektir.

Saha, denetimlerin yapılamadığı durumlarda en fazla 10 günü bloke edebilir. Altı ayda bir denetlenen sahalar en fazla 5 günü bloke edebilir. Bir günü denetim yapılamaması adına engellemek için, teknik personel ve yöneticileri içeren planlanmış bir ilk üretim için, müşteri ziyareti gibi meşru bir neden olmalıdır. Belirli bir çalışanın yokluğu, denetimi engellemek için bir neden değildir. Tarihler ve nedenler belgelendirme kuruluşuna en az 4 hafta önceden bildirilmelidir.

Habersiz denetimler FSSC 22000

FSSC 22000 için her üç yılda bir habersiz denetimler zaten zorunluydu. Versiyon 4'ten bu yana, iki gözetim denetiminden en az biri habersiz olmalıdır. Bu nedenle, bu standart için herhangi bir değişiklik beklenmemektedir.

Yazar
Constanze Illner

Constanze Illner sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği alanında Araştırma ve İletişim Sorumlusudur. Pozisyonu gereği, bu bağlamdaki tüm önemli gelişmeleri takip eder ve aylık bir bültenle bilgilendirme yapar. Ayrıca, her yıl gerçekleşen küresel Sustainability Heroes (Sürdürülebilirlik Kahramanları) konferansının moderatörlüğünü de üstlenmektedir.

Loading...