GFSI on julkaissut vertailuvaatimusten version 2020, ja se tuo mukanaan merkittävän muutoksen: ennalta ilmoittamattomista auditoinneista on tullut pakollisia GFSI:n tunnustamissa standardeissa. Tutustuimme tarkemmin tähän vaatimukseen ja tiivistämme kaikki tärkeät tiedot sinulle alla.

Globaali elintarviketurvallisuusaloite käynnistettiin vuonna 2000, ja sen tavoitteena oli löytää yhteisiä ratkaisuja yhteisiin elintarviketurvallisuusongelmiin. Yksi GFSI:n tavoitteista on sertifiointijärjestelmien yhdenmukaistaminen. Tätä tarkoitusta varten GFSI on kehittänyt niin sanotut vertailuarvovaatimukset, joiden avulla varmistetaan eri standardien vertailukelpoisuus.

IFS:n, BRCGS:n ja FSSC 22000: n kaltaiset standardien laatijat ovat panneet nämä vaatimukset täytäntöön, ja GFSI tunnustaa ne. Jotta tunnustaminen säilyisi, standardien laatijoiden on pantava uudet/muutetut GFSI:n vaatimukset ajoissa täytäntöön omissa standardeissaan.

Uuden GFSI-version 2020 myötä IFS- ja BRCGS-sertifioiduilla laitoksilla on nyt edessään merkittävä muutos: ennalta ilmoittamattomista auditoinneista on tullut pakollisia.

Ennakoimattomat IFS-auditoinnit

IFS on jo julkaissut oppaita useista standardeista, joissa tämä uusi vaatimus on pantu täytäntöön. Oppi on normatiivinen asiakirja, jota on noudatettava standardin vaatimusten lisäksi. Seuraavista standardeista on julkaistu oppi, joka edellyttää ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen pakollista käyttöä kerran kolmessa vuodessa:

IFS Food, IFS Logistics ja IFS PACsecure.

Tammikuun 1. päivästä 2021 alkaen vähintään joka kolmas näiden standardien sertifiointiauditointi on tehtävä ennalta ilmoittamatta. Tätä vaihtoehtoa suositaan uudelleensertifiointiauditoinneissa, mutta sitä voidaan käyttää myös ensisertifioinneissa.

Ilmoittautuakseen ennalta ilmoittamattomaan auditointiin yrityksen on ilmoitettava siitä sertifiointilaitokselleen viimeistään ennen auditointi-ikkunan alkamista (ks. jäljempänä). Tämä koskee sekä yrityksiä, joilla on sama sertifiointielin, että yrityksiä, jotka vaihtavat sertifiointielintä. Jos yritys ei ilmoita sertifiointilaitokselle ennen auditointiaikaikkunan alkua, vaihtoehtoa "ennalta ilmoittamatta" ei voi valita.

IFS Foodin ja IFS PACsecuren osalta auditointiaikaa voidaan lykätä poikkeustapauksissa ja sertifiointielimen kanssa neuvotellen. Tässä yhteydessä on kuitenkin otettava huomioon, että sertifikaatin voimassaoloaika voi lyhentyä. Mahdolliset puutteet sertifioinnissa käsitellään laitoksen ja sertifiointielimen välillä ennen rekisteröintiä.

Jos sertifiointisykli keskeytyy ajankohtana, jolloin pitäisi suorittaa ennalta ilmoittamaton auditointi, seuraavan sertifiointiauditoinnin (= ensiauditoinnin) on oltava ennalta ilmoittamaton.

Ilmoittamatta tehdyt auditoinnit BRCGS:ssä

BRCGS on myös julkaissut kannanoton, jonka mukaan ennalta ilmoittamattomien auditointien käyttöönotto on pakollista standardeissa BRCGS Elintarviketurvallisuus Issue 8, BRCGS Pakkausmateriaalit Issue 6 ja BRCGS Varastointi ja jakelu Issue 4. Vähintään yksi ennalta ilmoittamaton auditointi on nyt suoritettava kolmen vuoden kuluessa.

Aikataulu

Elintarviketurvallisuuden ja pakkausmateriaalien auditointien osalta tätä asetusta sovelletaan 1.2.2021 alkaen ja Storage and Distribution Issue 4:n osalta 1.5.2021 alkaen.

Sääntö vaikuttaa vain kohteisiin, jotka käyttävät ilmoitettua auditointiohjelmaa; uusi sääntö ei vaikuta kohteisiin, jotka jo käyttävät ennalta ilmoittamatonta auditointiohjelmaa.

Sertifiointielin ilmoittaa sertifikaatin myöntämisen jälkeen, onko seuraava auditointi ilmoitettu vai ilmoittamaton. Sertifiointilaitoksen ja kohteen välisen keskustelun on tapahduttava kolmen kuukauden kuluessa edellisestä auditoinnista.

Ilmoittamaton auditointi voidaan tehdä neljän kuukauden kuluessa ennen auditoinnin eräpäivää. Tämä sisältää 28 päivää ennen auditoinnin eräpäivää. Määräajan jälkeen auditointia ei järjestetä, ellei ole poikkeuksellisia olosuhteita. Tarkastukset tehdään vain arkipäivinä toimipaikan normaalin toiminnan aikana, ellei toimipaikan kanssa ole sovittu etukäteen muista järjestelyistä.

Sijoituspaikka voi estää enintään 10 päivää, jolloin auditointeja ei voida suorittaa. Kohteet, jotka auditoidaan kuuden kuukauden välein, voivat estää enintään 5 päivää. Päivän sulkemiseen on oltava perusteltu syy, kuten asiakkaan vierailu suunniteltua alkutuotantoa varten, johon osallistuu teknistä henkilöstöä ja johtajia. Tietyn työntekijän poissaolo ei ole syy olla auditoimatta. Päivämäärät ja syyt on ilmoitettava sertifiointielimelle vähintään neljä viikkoa etukäteen.

Voit tutustua kannanottoon täällä. Siitä löydät myös yksityiskohtaista tietoa auditointiprosessista.

Ennakoimattomat auditoinnit FSSC 22000

Tässä standardissa ennalta ilmoittamattomat auditoinnit olivat jo pakollisia kolmen vuoden välein. Versiosta 4 lähtien vähintään yhden kahdesta valvontatarkastuksesta on oltava ennalta ilmoittamaton. Tämän vuoksi tähän standardiin ei ole odotettavissa muutoksia.

Kirjoittaja
Constanze Illner

Constanze Illner (she/her) is Research and Communications Officer in the area of sustainability and food safety. In this position, she keeps an eye on all important developments in this context and informs our clientele in a monthly newsletter. She also moderates the annual Sustainability Heroes conference.

Loading...