"Bezpečné potraviny pre spotrebiteľov na celom svete". Vízia Globálnej iniciatívy pre bezpečnosť potravín (GFSI) sa môže naplniť len vtedy, ak sa požiadavky na bezpečnosť potravín budú neustále prispôsobovať najnovšiemu vývoju v odvetví. Z tohto dôvodu GFSI teraz zverejnila novú verziu. Aké zmeny prináša revízia a čo tieto zmeny znamenajú pre vás? Tu je zhrnutie:

Globálna iniciatíva pre bezpečnosť potravín vznikla v roku 2000 s cieľom nájsť spoločné riešenia kolektívnych problémov v oblasti bezpečnosti potravín. Cieľom GFSI je štandardizovať kritériá auditu, znížiť riziká a náklady na potraviny a zároveň budovať dôveru v celom dodávateľskom reťazci. Na tento účel GFSI vypracovala takzvané referenčné požiadavky, ktoré sa pravidelne aktualizujú.

Potravinárske normy, ako napríklad IFS, BRCGS a FSSC 22000, implementovali tieto požiadavky a sú uznané organizáciou GFSI. Na to, aby si normy naďalej udržali uznanie, je potrebné, aby ich tvorcovia včas implementovali nové/zmenené požiadavky GFSI do svojich vlastných noriem. Z tohto dôvodu je revízia GFSI spôsobom, ako môžete ako používateľ normy predvídať budúci vývoj v normách uznávaných GFSI. Poďme sa spoločne pozrieť do krištáľovej gule.

Čo sa v novej verzii mení?

Nová verzia obsahuje prvky, ktorým sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť v oblasti bezpečnosti potravín. Jedným z nich je kultúra bezpečnosti potravín. Tento pojem opisuje spoločné hodnoty, zásady presvedčenia a normy, ktoré ovplyvňujú postoje a správanie v oblasti bezpečnosti potravín v celej organizácii. Prvky kultúry bezpečnosti potravín iniciuje vrcholový manažment. Patrí sem napríklad komunikácia o zásadách a povinnostiach v oblasti bezpečnosti potravín, školenia, spätná väzba od zamestnancov o otázkach súvisiacich s bezpečnosťou potravín, riadenie výkonnosti atď. GFSI už minulý rok uverejnila stanovisko k tejto téme, jeho zhrnutie nájdete tu. Prečo je kultúra bezpečnosti potravín taká dôležitá, sa dozviete v tomto príspevku na blogu.

Okrem toho nová verzia zavádza povinné preskúmanie účinnosti systému vysledovateľnosti. Ďalšia zmena sa týka vývoja výrobkov. Budú sa zavádzať, implementovať a udržiavať procesy návrhu a vývoja, aby sa zabezpečilo, že nové/modifikované výrobky alebo výrobné procesy budú produkovať bezpečný a legálny tovar. Okrem toho sa budú vyžadovať pravidelné kontroly zariadení a pracovného vybavenia.

Vo verzii 2020 GFSI posilňuje transparentnosť a objektívnosť procesu auditu. Napríklad neohlásené audity už nie sú dobrovoľné, ale stávajú sa povinnými. Podrobné informácie o tejto zmene získate tu. Okrem toho sa zaviedlo minimálne trvanie auditu.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...