S viac ako 20 000 certifikátmi je IFS od roku 2002 lídrom na európskom trhu. V rámci normy IFS Food sa auditujú výrobky a výrobné procesy s cieľom posúdiť schopnosť výrobcu potravín vyrábať bezpečné a vysokokvalitné potraviny.

Požiadavky potravinárskeho priemyslu sa neustále menia, preto je potrebné normy neustále upravovať. Nové úpravy prešli na IFS verziu 8 a boli zverejnené v apríli 2023. Audity podľa novej verzie IFS Food 8 začali v októbri 2023 a povinné budú od januára 2024.

Na aké zmeny by ste mali byť pripravení?

1. Skóre B

Skóre B sa klasifikuje ako odchýlka. Skórovací systém IFS poskytuje auditovanej spoločnosti a jej zákazníkom spätnú väzbu o jej výkonnosti a naznačuje, v čom sa môže zlepšiť. Tak sa spoločnosť neustále posúva dopredu.

2. Neohlásené audity

Neohlásené audity zvyšujú dôveryhodnosť procesu auditu a v systéme IFS sú uvedené v tzv. hviezdičkovom statuse. Tento status ukazuje, že vaša spoločnosť implementuje požiadavky IFS na dennej báze. Spoločnosť tak vie preukázať, že produkty vyrába s najvyššími bezpečnostnými normami.

3. Označenie pôvodu

Na certifikát IFS je možné uviesť chránené označenie pôvodu (CHOP) alebo chránené zemepisné označenie (CHZO) EÚ s výhradou.

4. Ciele bezpečnosti

Certifikované spoločnosti musia stanoviť ciele pre každý zo štyroch oblastí kultúry bezpečnosti potravín:

a) Komunikácia o politike spoločnosti a zodpovednosti za bezpečnosť potravín

b) Školenia

c) Spätná väzba od zamestnancov v otázkach bezpečnosti potravín

d) Meranie výkonnosti

5. Čas dodávania požiadaviek

Čas potrebný na podávanie správ a administratívnych požiadaviek sa výrazne znížil, ale stále musí spĺňať požiadavky na dokumentáciu v rámci referenčného hodnotenia a akreditácie GFSI.

6. Kontrola

Reštrukturalizovaný kontrolný zoznam dôslednejšie sleduje proces auditu a zvyšuje jeho efektivitu. IFS poskytuje porovnanie kontrolných zoznamov verzie 7 a 8, umožňuje rýchly prehľad a pomáha pripraviť sa na prvý audit verzie 8.

Viac informácií nájdete v našom článku zameranom na detailné rozpracovanie zmien týkajúcich sa IFS Food verzie 8. Prečítate si ho tu.

Loading...

DQS je tu pre vás počas celého procesu certifikácie.

Napíšte nám a my vám odpovieme na akékoľvek otázky zamerané na certifikáciu. 

Autor
Pavol Plevják

Riaditeľ a konateľ certifikačnej spoločnosti DQS Slovakia, s.r.o. Zároveň je certifikačným audítorom treťou stranou pre normy ISO 9001 a IATF 16949. Dlhé roky spolupracoval s výrobcami automobilov (OEM) a ich dodávateľmi, kde častokrát mohol nahliadnuť do toho, čo sa skrýva za množstvom požiadaviek na systémy kvality. Umožnilo mu to lepšie pochopiť, prečo nejde „len“ o požiadavky, ale aj o filozofiu myslenia smerom k zákazníkovi. Automobilovému priemyslu sa naplno venoval už od ukončenia štúdia na vysokej škole, čo mu dovolilo nazbierať skúsenosti na pozíciách ako predstaviteľ pre kvalitu, realizácie školení a konzultácií, manažér pre vývoj až k certifikácií systémov manažérstva kvality.

Loading...