Potravinárske podniky každý deň čelia bezpečnostným rizikám. Aj ten najmenší incident súvisiaci s kvalitou potravín môže poškodiť spotrebiteľa aj vašu značku.

Certifikácia BRCGS vás ochráni pred rizikami a prinesie množstvo benefitov.

Čo znamená skratka BRCGS?

"Globálny štandard pre bezpečnosť potravín" BRCGS bol vyvinutý nezávislou organizáciou "Brand Reputation through Compliance". Cieľom normy je zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť potravín. Splnenie požiadaviek certifikácie zvyšuje dôveryhodnosť značky v očiach zákazníka a zvyšuje tiež bezpečnosť v rámci organizácie.

Ochrana vašich zákazníkov

Najdôležitejším dôvodom na dodržiavanie noriem BRCGS je, že pomáha chrániť vašich zákazníkov pred zdravotnými rizikami. BRCGS vám pomôže zaviesť najlepšie postupy pri príprave potravín, osobnej hygiene a čistote v prevádzke. Dodržiavanie noriem vás tiež naučí, ako upozorniť zákazníkov pred otravou potravinami, alergickými reakciami a inými zdravotnými rizikami.

Zlepšenie imidžu vašej značky

Ak chcete svoju firmu etablovať ako spoľahlivého výrobcu potravín, získanie certifikátu BRCGS vám môže veľmi pomôcť. Je to dôkaz vášho záväzku vyrábať bezpečné potraviny.

Návratná investícia

Získanie certifikátu nebude jednoduché. Možno budete musieť investovať čas a prostriedky do školení a splniť ďalšie požiadavky bezpečnosti potravín. Oplatí sa tu ale investovať. Vyhnete sa drahým pokutám za chyby vo výrobe, znížite plytvanie potravinami a predídete negatívnym recenziám zákazníkov.

Prístup k najlepším partnerom

Vďaka certifikácii získa váš potravinársky podnik prístup na trhy, ktoré sú prístupné len pre certifikovaných výrobcov.

Rozvíjate svoje podnikanie

Po úspešnom absolvovaní hodnotenia a získaní certifikátu BRCGS môžete mať istotu, že máte zavedený spoľahlivý systém bezpečnosti potravín. Vďaka tomu sa budete môcť sústrediť na hľadanie nových ciest na rozvoj podniku.

Loading...

My v DQS vás prevedieme celým procesom certifikácie

a dohliadneme na jej dodržiavanie aj po získaní certifikátu. Napíšte nám a my vám poskytneme cenovú ponuku na mieru a odpovieme na všetky vaše otázky.

Autor
Pavol Plevják

Riaditeľ a konateľ certifikačnej spoločnosti DQS Slovakia, s.r.o. Zároveň je certifikačným audítorom treťou stranou pre normy ISO 9001 a IATF 16949. Dlhé roky spolupracoval s výrobcami automobilov (OEM) a ich dodávateľmi, kde častokrát mohol nahliadnuť do toho, čo sa skrýva za množstvom požiadaviek na systémy kvality. Umožnilo mu to lepšie pochopiť, prečo nejde „len“ o požiadavky, ale aj o filozofiu myslenia smerom k zákazníkovi. Automobilovému priemyslu sa naplno venoval už od ukončenia štúdia na vysokej škole, čo mu dovolilo nazbierať skúsenosti na pozíciách ako predstaviteľ pre kvalitu, realizácie školení a konzultácií, manažér pre vývoj až k certifikácií systémov manažérstva kvality.

Loading...