Pre každého výrobcu potravín je nevyhnutné, aby zákazníkom poskytoval bezpečné a kvalitné produkty. Jedným z kľúčových faktorov na dosiahnutie nezávadnosti potravín je dôkladná kontrola a certifikácia procesov výroby.

Ktoré certifikáty sú dôležité a pomáhajú zabezpečiť vysokú kvalitu potravín?

Certifikát ISO 22000: Bezpečnosť potravín a manažment kvality

ISO 22000 je medzinárodný štandard pre systém manažmentu bezpečnosti potravín. Ide o komplexný rámec, ktorý zahŕňa aj aspekty týkajúce sa kvality. Tento certifikát poskytuje usmernenia pre udržiavanie efektívneho systému manažmentu počas celého výrobného procesu.

ISO 22000 sa zameriava na identifikáciu potenciálnych rizík, ich hodnotenie a riadenie, čím pomáha minimalizovať pravdepodobnosť výskytu problémov spojených s potravinami.

Certifikácia potravín BRCGS: Globálny štandard pre bezpečnosť potravín

BRCGS je ďalším významným certifikátom zameraným na bezpečnosť a kvalitu potravín. Tento certifikát je orientovaný najmä na dodávateľský reťazec, no tiež sa zaoberá bezpečnosťou, kvalitou a neškodnosťou potravín.

Certifikácia je uznávaná vo výrobnom a distribučnom odvetví potravín a pomáha zabezpečiť, že všetky fázy výroby, skladovania a distribúcie sú kontrolované a v súlade s prísnymi štandardmi.

Certifikácia ISO 22301: Pokračovanie v činnosti aj počas krízových situácií

Požiar, prírodné katastrofy, krádež, zlyhanie IT alebo zdravotná kríza. Hoci sa na prvý pohľad nemusí zdať, že tieto krízové situácie môžu súvisieť s bezpečnosťou potravín, opak je pravdou.

ISO 22301 hrá dôležitú úlohu pri zabezpečovaní, že výrobné procesy potravín sú schopné odolávať neočakávaným udalostiam. Ide o štandard pre manažment kontinuity podnikania, čo znamená, že organizácie s týmto certifikátom majú plán na riešenie krízových situácií a obnovenie činnosti po nich.

Výroba potravín vďaka tomu môže prebiehať aj v nepriaznivých podmienkach. Rovnako spoľahlivé ostáva aj zásobovanie.

Investícia do budúcnosti

Certifikáty ISO 22000, BRCGS a ISO 22301 predstavujú iba zlomok z množstva certifikátov a noriem, ktoré sú k dispozícii na zabezpečenie bezpečnosti a kvality potravín. Ich spoločným cieľom je minimalizovať riziká spojené s potravinami a zabezpečiť, že spotrebitelia majú prístup k produktom, na ktoré sa môžu spoľahnúť.

Ak máte záujem dozvedieť sa o ďalších možnostiach certifikácie, kliknite na náš web.

Loading...

DQS spoľahlivý partner

Certifikáty nie sú iba papierové dokumenty, ale záväzky a investície do kvality a bezpečnosti. Ak aj vám záleží na dodržaní potrebných noriem a na maximálnej spokojnosti koncových zákazníkov, napíšte nám. Poskytneme vám cenovú ponuku a spoločne nastavíme procesy správne.

Autor
Pavol Plevják

Riaditeľ a konateľ certifikačnej spoločnosti DQS Slovakia, s.r.o. Zároveň je certifikačným audítorom treťou stranou pre normy ISO 9001 a IATF 16949. Dlhé roky spolupracoval s výrobcami automobilov (OEM) a ich dodávateľmi, kde častokrát mohol nahliadnuť do toho, čo sa skrýva za množstvom požiadaviek na systémy kvality. Umožnilo mu to lepšie pochopiť, prečo nejde „len“ o požiadavky, ale aj o filozofiu myslenia smerom k zákazníkovi. Automobilovému priemyslu sa naplno venoval už od ukončenia štúdia na vysokej škole, čo mu dovolilo nazbierať skúsenosti na pozíciách ako predstaviteľ pre kvalitu, realizácie školení a konzultácií, manažér pre vývoj až k certifikácií systémov manažérstva kvality.

Loading...