"Bezpieczna żywność dla konsumentów na całym świecie". Wizja Global Food Safety Initiative (GFSI) może zostać zrealizowana tylko wtedy, gdy wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności będą stale dostosowywane do najnowszych osiągnięć w branży. Z tego powodu GFSI opublikowało właśnie nową wersję. Co się zmieniło w nowelizacji i co te zmiany oznaczają dla Państwa? Poniżej znajduje się podsumowanie:

Globalna Inicjatywa Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Safety Initiative ) została uruchomiona w 2000 roku w celu znalezienia wspólnych rozwiązań dla wspólnych problemów związanych z bezpieczeństwem żywności. GFSI dąży do standaryzacji kryteriów audytowych, zmniejszenia ryzyka i kosztów związanych z żywnością, przy jednoczesnym budowaniu zaufania w całym łańcuchu dostaw. W tym celu GFSI opracowało tzw. Wymagania Benchmarkingowe, które są regularnie aktualizowane.

Standardy żywności takie jak IFS, BRCGS i FSSC 22000 wdrożyły te wymagania i są uznawane przez GFSI. Aby utrzymać uznanie, konieczne jest, aby instytucje ustanawiające standardy terminowo wdrażały nowe/zmienione wymagania GFSI do swoich własnych standardów. Z tego powodu, Rewizja GFSI jest sposobem dla Państwa, jako użytkowników standardu, na przewidywanie przyszłych zmian w standardach uznanych przez GFSI. Zajrzyjmy razem do kryształowej kuli.

Co się zmienia w nowej wersji?

Nowa wersja zawiera elementy, którym poświęca się obecnie dużo uwagi w dziedzinie bezpieczeństwa żywności. Jednym z nich jest kultura bezpieczeństwa żywności. Termin ten opisuje wspólne wartości, przekonania, zasady i normy, które wpływają na postawy i zachowania związane z bezpieczeństwem żywności w całej organizacji. Elementy kultury bezpieczeństwa żywności są inicjowane przez kierownictwo wyższego szczebla. Obejmują one na przykład komunikację na temat polityki i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa żywności, szkolenia, informacje zwrotne od pracowników dotyczące kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności, zarządzanie wydajnością itp. GFSI opublikowało już w zeszłym roku dokument przedstawiający stanowisko na ten temat, którego streszczenie można znaleźć tutaj. Dowiedz się, dlaczego kultura bezpieczeństwa żywności jest tak ważna w tym wpisie na blogu.

Ponadto, nowa wersja wprowadza obowiązkowy przegląd skuteczności systemu identyfikowalności. Kolejna zmiana odnosi się do rozwoju produktu. Procesy projektowania i rozwoju będą ustanawiane, wdrażane i utrzymywane w celu zapewnienia, że nowe/modyfikowane produkty lub procesy produkcyjne wytwarzają bezpieczne i legalne towary. Ponadto, wymagane będą regularne inspekcje obiektów i sprzętu roboczego.

W Wersji 2020 GFSI wzmacnia przejrzystość i obiektywizm w procesie auditowania. Na przykład niezapowiedziane audyty nie są już dobrowolne, ale stają się obowiązkowe. Szczegółowe informacje na temat tej zmiany można uzyskać tutaj. Ponadto, wprowadzono minimalny czas trwania auditu.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner  jest specjalistą ds. badań i komunikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywności. Na tym stanowisku śledzi wszystkie ważne wydarzenia w tym kontekście i informuje o nich naszych klientów w comiesięcznym biuletynie. Prowadzi także doroczną konferencję Sustainability Heroes.

Loading...