"Ασφαλή τρόφιμα για τους καταναλωτές παγκοσμίως". Το όραμα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια των Τροφίμων (GFSI) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν οι απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων προσαρμόζονται συνεχώς στις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο. Για το λόγο αυτό, η GFSI δημοσίευσε τώρα μια νέα έκδοση. Τι αλλάζει στην αναθεώρηση και τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές για εσάς; Ακολουθεί η περίληψη:

Η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων ξεκίνησε το 2000 με στόχο την εξεύρεση συνεργατικών λύσεων σε συλλογικές ανησυχίες για την ασφάλεια των τροφίμων. Το GFSI στοχεύει στην τυποποίηση των κριτηρίων ελέγχου, στη μείωση των κινδύνων και του κόστους των τροφίμων, ενώ παράλληλα ενισχύει την εμπιστοσύνη σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Για το σκοπό αυτό, η GFSI έχει αναπτύξει τις λεγόμενες απαιτήσεις συγκριτικής αξιολόγησης, οι οποίες επικαιροποιούνται τακτικά.

Πρότυπα τροφίμων όπως το IFS, το BRCGS και το FSSC 22000 έχουν εφαρμόσει αυτές τις απαιτήσεις και αναγνωρίζονται από το GFSI. Προκειμένου να συνεχίσουν να διατηρούν την αναγνώριση, είναι απαραίτητο οι φορείς θέσπισης προτύπων να εφαρμόζουν εγκαίρως τις νέες/μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του GFSI στο δικό τους πρότυπο. Για το λόγο αυτό, η Αναθεώρηση GFSI είναι ένας τρόπος για εσάς, ως χρήστης του προτύπου, να προβλέπετε τις μελλοντικές εξελίξεις στα αναγνωρισμένα από το GFSI πρότυπα. Ας ρίξουμε μαζί μια ματιά στην κρυστάλλινη σφαίρα.

Τι αλλάζει στη νέα έκδοση;

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει στοιχεία που λαμβάνουν επί του παρόντος μεγάλη προσοχή στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. Ένα από αυτά είναι η κουλτούρα ασφάλειας τροφίμων. Ο όρος αυτός περιγράφει τις κοινές αξίες, τις αρχές πεποιθήσεων και τους κανόνες που επηρεάζουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές για την ασφάλεια των τροφίμων σε ολόκληρο τον οργανισμό. Τα στοιχεία της κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων ξεκινούν από την ανώτερη διοίκηση. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την επικοινωνία σχετικά με τις πολιτικές και τις ευθύνες για την ασφάλεια τροφίμων, την εκπαίδευση, την ανατροφοδότηση των εργαζομένων για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων, τη διαχείριση της απόδοσης κ.λπ. Η GFSI δημοσίευσε ήδη πέρυσι ένα έγγραφο θέσεων για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια περίληψη εδώ. Μάθετε γιατί η κουλτούρα της ασφάλειας τροφίμων είναι τόσο σημαντική σε αυτό το άρθρο του ιστολογίου.

Επιπλέον, η νέα έκδοση εισάγει μια υποχρεωτική επανεξέταση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ιχνηλασιμότητας. Μια άλλη αλλαγή αφορά την ανάπτυξη προϊόντων. Θα καθιερωθούν, θα εφαρμοστούν και θα διατηρηθούν διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα νέα/τροποποιημένα προϊόντα ή οι διαδικασίες παραγωγής παράγουν ασφαλή και νόμιμα αγαθά. Επιπλέον, θα απαιτούνται τακτικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού εργασίας.

Στην έκδοση 2020, το GFSI ενισχύει τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα στη διαδικασία ελέγχου. Για παράδειγμα, οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι δεν είναι πλέον προαιρετικοί, αλλά καθίστανται υποχρεωτικοί. Λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτή την αλλαγή εδώ. Επιπλέον, έχει εισαχθεί μια ελάχιστη διάρκεια ελέγχου.

Συγγραφέας
Constanze Illner

Η Constanze Illner (she/her) είναι υπεύθυνη έρευνας και επικοινωνίας στον τομέα της βιωσιμότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Σε αυτή τη θέση, παρακολουθεί όλες τις σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το πλαίσιο και ενημερώνει την πελατεία μας με ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο. Συντονίζει επίσης το ετήσιο συνέδριο Sustainability Heroes.

Loading...