Tio år efter den första publiceringen publicerades den nu tredje versionen av BRC-standarden för lagring och distribution den 1 augusti 2016. Tillämpningen av den nya version 3 är obligatorisk för alla revisioner som äger rum efter den 1 februari 2017. Innan dess är det inte möjligt att certifiera sig enligt den nya versionen.

BRC Storage and Distribution Standard fastställer kvalitets- och säkerhetsstandarder för lagring och transport av livsmedel och icke-livsmedelsprodukter. Standarden täpper till klyftan mellan produktion och handel och ökar på så sätt transparensen och säkerheten i hela försörjningskedjan.

Viktiga förändringar i version 3 är införandet av frivilliga oanmälda revisioner, införandet av en nivå av excellens som ett incitament för kontinuerlig förbättring och skärpta krav på leverantörsfrigivning. Dessutom har kraven harmoniserats med de andra BRC Global Standards.

Version 3 av standarden är tillgänglig BRC-bokhandel kostnadsfritt.

DQS - Din partner för certifiering

DQS är din kompetenta partner för certifiering enligt BRC-standarden Lagring och distribution. Med smidig revisionsplanering, erfarna revisorer och meningsfulla revisionsrapporter följer vi dig genom hela certifieringsprocessen.

Författare
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is Head of Marketing & Communications for the Sustainability and Food Safety segments. He is also an auditor for the external audit of sustainability reports. His areas of interest include sustainability management, sustainable procurement, and the digitalization of the audit landscape.

Loading...