Tien jaar na de eerste publicatie is op 1 augustus 2016 de inmiddels derde versie van de BRC-Standaard Opslag en Distributie verschenen. De toepassing van de nieuwe versie 3 is verplicht voor alle audits die plaatsvinden na 1 februari 2017. Daarvóór is certificering volgens de nieuwe versie niet mogelijk.

De BRC-Standaard Opslag en Distributie stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de opslag en het transport van levensmiddelen en non-foodproducten. De norm dicht de kloof tussen productie en handel en verhoogt zo de transparantie en veiligheid in de hele toeleveringsketen.

De belangrijkste wijzigingen in versie 3 omvatten de invoering van optionele onaangekondigde audits, de invoering van een niveau van uitmuntendheid als stimulans voor voortdurende verbetering, en strengere eisen voor de vrijgave van leveranciers. Bovendien zijn de eisen geharmoniseerd met de andere BRC Global Standards.

Versie 3 van de standaard is in de BRC Boekhandel gratis beschikbaar.

DQS - Uw partner voor certificering

DQS is uw competente partner voor certificering volgens de BRC Standaard Opslag en Distributie. Met een vlotte auditplanning, ervaren auditors en zinvolle auditrapporten begeleiden wij u door het gehele certificeringsproces.

Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...

Relevante artikelen en gebeurtenissen

Misschien bent u ook hierin geïnteresseerd 
Blog
supplier-evaluation-dqs-container from bird's eye view
Loading...

IFS Logistics Versie 3 Alles wat je moet weten over de revisie

Blog
Loading...

IFS Food versie 8 - alle wijzigingen van de herziening in een oogopslag

Blog
REMOTE AUDIT, REMOTE
Loading...

Deel 4: audits op afstand - bepaal de technologie