Den ökande globaliseringen, komplexa rättsliga krav och ökade krav från konsumenterna - alla dessa faktorer påverkar produktionen av konsumtionsvaror. Den logiska konsekvensen: produkter, råvaror och risker i leveranskedjan måste kontrolleras noggrant, eftersom det är det enda sättet att bekämpa produktbedrägerier. Den nyutvecklade IFS PIA Benchmark Assessment, som vi presenterar nedan, är idealisk för denna granskning.

Granskningar av produktintegritet är inget nytt: tillverkare av privata märkesvaror blir allt oftare föremål för dessa granskningar, som detaljhandelskunder använder för att få insyn i produktionen för att säkerställa produktens äkthet och integritet. De checklistor som används för dessa revisioner är dock alltid olika. Detta kommer nu att förändras med IFS PIA.

Med IFS Product Integrity Assessment (PIA) har IFS lanserat ett enhetligt tillvägagångssätt. Benchmarkbedömningen anpassar kriterierna för produktbedrägeri och produktintegritet och kan tillämpas på vilken tillverkares produktgrupp som helst. Bedömningen tittar inte bara på produktionsprocesserna i själva fabriken, utan även på administrativa processer, leveranskedjan och hur företaget hanterar risker relaterade till råvaror. Observera: IFS PIA är inte en certifieringsstandard.

Metoden

Omfattningen av en IFS PIA-revision är alltid densamma: hantering av produktintegritet på plats x i ett företag. Detta omfattar alla processer och data som rör integriteten hos de produkter som tillverkas på platsen, även om vissa processer utförs på andra platser i företaget eller läggs ut på entreprenad. Revisionen följer en unik strategi: de specifika riskerna för bedrägerier och integritet identifieras av utbildade revisorer redan innan revisionen på plats äger rum. Dessutom får återförsäljarna frågan om vilka specifika aspekter som bör ingå i IFS PIA-revisionen. På så sätt är varje revision målinriktad och kundspecifik.

Vägen till utvärdering

Registrering

 1. Läs IFS PIA-program och riktlinjer
 2. Genomför kraven på egen hand för att skaffa sig erfarenhet
 3. Självutvärdering (rekommenderas för att identifiera brister)
 4. Registrera dig för revision (e-post till PIA@ifs-certification.com)
 5. Underteckna IFS-kontraktet
 6. Fyll i frågeformuläret

  Nästa steg
 7. Välj ett certifieringsorgan med en IFS PIA-utbildad revisor, t.ex. DQS CFS.
 8. Information inhämtas från återförsäljare.
 9. Datum för bedömningen bestäms.
 10. IFS och bedömaren förbereder bedömningen.
 11. Bedömningen genomförs

  Efter bedömningen
 12. Revisorn utarbetar en preliminär rapport
 13. Det granskade företaget utarbetar en handlingsplan.
 14. Handlingsplanen överlämnas till revisorn, som lägger till en slutsats.
 15. Revisorn skickar rapporten till IFS.
 16. IFS skickar IFS PIA-rapport till det granskade företaget och deltagande återförsäljare.
 17. IFS laddar upp bekräftelsebrevet i IFS-databasen.

Hur ofta IFS PIA-revisioner genomförs beror på produktsektorn. Köttsektorn är till exempel mer känslig för bedrägerier och behöver därför granskas oftare än andra sektorer. Revisionscykeln varierar från 6 månader till 3 år.

Författare
Constanze Illner

Constanze Illner (she/her) is Research and Communications Officer in the area of sustainability and food safety. In this position, she keeps an eye on all important developments in this context and informs our clientele in a monthly newsletter. She also moderates the annual Sustainability Heroes conference.

Loading...