Edistyvä globalisaatio, monimutkaiset oikeudelliset vaatimukset ja kuluttajien kasvaneet vaatimukset - kaikki nämä tekijät vaikuttavat kulutustavaroiden tuotantoon. Looginen seuraus: tuotteet, raaka-aineet ja toimitusketjuun liittyvät riskit on tarkistettava perusteellisesti, sillä vain siten voidaan torjua tuotepetoksia. Vastikään kehitetty IFS PIA Benchmark -arviointi, jonka esittelemme jäljempänä, soveltuu erinomaisesti tähän tarkasteluun.

Tuotteiden eheyden tarkastukset eivät ole mitään uutta: private label -valmistajat joutuvat yhä useammin näiden tarkastusten kohteeksi, ja vähittäiskaupan asiakkaat käyttävät niitä saadakseen tietoa tuotannosta tuotteen aitouden ja eheyden varmistamiseksi. Tarkastuksissa käytettävät tarkistuslistat ovat kuitenkin aina erilaisia. Tähän on nyt tulossa muutos IFS PIA:n myötä.

IFS Product Integrity Assessment (PIA) -järjestelmällä IFS on lanseerannut yhtenäisen lähestymistavan. Vertailuarvioinnissa sovitetaan yhteen tuotepetos- ja eheyskriteerit, ja sitä voidaan soveltaa minkä tahansa valmistajan tuoteryhmään. Arvioinnissa ei tarkastella ainoastaan itse tehtaan tuotantoprosesseja, vaan myös hallinnollisia prosesseja, toimitusketjua ja sitä, miten yritys hallitsee raaka-aineisiin liittyviä riskejä. Huomautus: IFS PIA ei ole sertifiointistandardi.

Lähestymistapa

IFS PIA -auditoinnin kohde on aina sama: tuotteiden eheyden hallinta yrityksen toimipaikassa x. Tämä kattaa kaikki prosessit ja tiedot, jotka liittyvät kyseisessä toimipaikassa tuotettujen tuotteiden eheyteen, vaikka jotkin prosessit suoritettaisiin yrityksen muissa toimipaikoissa tai ulkoistettaisiin. Tarkastuksessa noudatetaan ainutlaatuista lähestymistapaa: koulutetut tarkastajat tunnistavat erityiset petos- ja eheysriskit jo ennen paikalla tehtävää tarkastusta. Lisäksi vähittäiskauppiailta kysytään, mitkä erityiset näkökohdat olisi sisällytettävä IFS PIA -auditointiin. Näin jokainen tarkastus on tavoitteellinen ja asiakaskohtainen.

Tie arviointiin

Rekisteröinti

 1. Tutustu IFS PIA -ohjelmaan ja -ohjeistukseen
 2. Toteuta vaatimukset itse saadaksesi kokemusta
 3. Itsearviointi (suositellaan puutteiden tunnistamiseksi)
 4. Ilmoittautuminen auditointiin (sähköpostitse osoitteeseen PIA@ifs-certification.com)
 5. Allekirjoita IFS-sopimus
 6. Täytä kyselylomake

  Seuraavat vaiheet
 7. Valitse sertifiointielin, jolla on IFS PIA -koulutettu auditoija, esim. DQS CFS.
 8. Tiedot saadaan vähittäismyyntikumppaneilta
 9. Sovitaan arviointipäivä
 10. IFS ja arvioija valmistelevat arvioinnin
 11. Arvioinnin suorittaminen

  Arvioinnin jälkeen
 12. Auditoija laatii alustavan raportin
 13. Auditoitu yritys laatii toimintasuunnitelman
 14. Toimintasuunnitelma toimitetaan auditoijalle, joka lisää siihen johtopäätökset.
 15. Tarkastaja lähettää raportin IFS:lle
 16. IFS lähettää IFS PIA -raportin tarkastetulle yritykselle ja osallistuville vähittäiskauppiaille.
 17. IFS lataa vahvistuskirjeen IFS-tietokantaan.

IFS PIA -auditoinnin tiheys riippuu tuotealasta. Esimerkiksi liha-ala on alttiimpi petoksille, ja siksi se on tarkastettava useammin kuin muut alat. Tarkastussykli vaihtelee 6 kuukaudesta 3 vuoteen.

Kirjoittaja
Constanze Illner

Constanze Illner (she/her) is Research and Communications Officer in the area of sustainability and food safety. In this position, she keeps an eye on all important developments in this context and informs our clientele in a monthly newsletter. She also moderates the annual Sustainability Heroes conference.

Loading...