Voortschrijdende globalisering, complexe wettelijke voorschriften en hogere eisen van consumenten - al deze factoren hebben invloed op de productie van consumptiegoederen. Het logische gevolg: producten, grondstoffen en risico's in de toeleveringsketen moeten grondig worden gecontroleerd, want alleen op die manier kan productfraude worden bestreden. De nieuw ontwikkelde IFS PIA Benchmark Assessment, die wij hieronder presenteren, is bij uitstek geschikt voor deze toetsing.

Productintegriteitsaudits zijn niets nieuws: huismerkfabrikanten worden steeds vaker onderworpen aan deze audits, die retailklanten gebruiken om inzicht te krijgen in de productie om de authenticiteit en integriteit van het product te waarborgen. De checklists die voor deze audits worden gebruikt, zijn echter altijd verschillend. Daar komt nu verandering in met IFS PIA.

Met de IFS Product Integrity Assessment (PIA) heeft IFS een uniforme aanpak geïntroduceerd. De benchmarkbeoordeling stemt criteria voor productfraude en -integriteit op elkaar af en kan worden toegepast op de productgroep van elke fabrikant. Bij de beoordeling wordt niet alleen gekeken naar de productieprocessen in de fabriek zelf, maar ook naar administratieve processen, de toeleveringsketen en de manier waarop het bedrijf risico's in verband met grondstoffen beheert. Opmerking: de IFS PIA is geen certificeringsnorm.

De aanpak

De reikwijdte van een IFS PIA-audit is altijd dezelfde: het beheren van de productintegriteit op locatie x van een bedrijf. Dit omvat alle processen en gegevens met betrekking tot de integriteit van de producten die op de site worden geproduceerd, zelfs als sommige processen op andere sites van het bedrijf worden uitgevoerd of worden uitbesteed. De audit volgt een unieke aanpak: de specifieke fraude- en integriteitsrisico's worden door opgeleide auditors geïdentificeerd nog voordat de audit ter plaatse plaatsvindt. Bovendien wordt aan de detailhandelaren gevraagd welke specifieke aspecten in de IFS PIA-audit moeten worden opgenomen. Op deze manier is elke audit doelgericht en klantspecifiek.

De weg naar evaluatie

Registratie

 1. Lees IFS PIA-programma en -richtlijn
 2. Zelf eisen uitvoeren om ervaring op te doen
 3. Zelfevaluatie (aanbevolen om hiaten vast te stellen)
 4. Aanmelden voor audit (e-mail naar PIA@ifs-certification.com)
 5. Onderteken IFS-contract
 6. Vragenlijst invullen

  Volgende stappen
 7. Selecteer certificatie-instelling met IFS PIA opgeleide auditor, vb. DQS CFS
 8. Informatie wordt ingewonnen bij detailhandelpartners
 9. Beoordelingsdatum wordt afgesproken
 10. IFS en de auditor bereiden de beoordeling voor
 11. Uitvoeren audit

  Na beoordeling
 12. De auditor stelt een voorlopig rapport op
 13. Gecontroleerde onderneming stelt een actieplan op
 14. Actieplan wordt voorgelegd aan de auditor, die de conclusie toevoegt
 15. Auditor stuurt rapport naar IFS
 16. IFS stuurt IFS PIA-rapport naar gecontroleerde onderneming en deelnemende detailhandelaren
 17. IFS uploadt de bevestigingsbrief in de IFS-Database.

De frequentie van een ISF PIA-audit hangt af van de productsector. De vleessector is bijvoorbeeld gevoeliger voor fraude en moet daarom vaker worden gecontroleerd dan andere sectoren. De auditcyclus varieert van 6 maanden tot 3 jaar.

Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...