Progresivna globalizacija, složeni zakonski zahtjevi i povećani zahtjevi potrošača - svi ovi čimbenici imaju utjecaj na proizvodnju robe široke potrošnje. Logična je posljedica da se proizvodi, sirovine i rizici u opskrbnom lancu moraju detaljno provjeravati, jer je to jedini način borbe protiv prijevare s proizvodima. Novorazvijena procjena za usporedbu s referentnim vrijednostima prema standardu IFS PIA, idealna je za takav pregled.

Auditi integriteta proizvoda nisu ništa novo: proizvođači privatnih robnih marki sve više podliježu tim auditima, koje maloprodajni kupci koriste za stjecanje uvida u proizvodnju kako bi bili sigurni u autentičnost i integritet proizvoda. Međutim, kontrolne liste za ove audite su uvijek različite. To će se sada promijeniti sa standardom IFS PIA.

IFS je standardom za procjenu integriteta proizvoda, IFS Product Integrity Assessment (PIA) pokrenuo jedinstveni pristup. Procjena prema referentnim vrijednostima usklađuje kriterije prijevare s proizvodima i integriteta i može se primijeniti na bilo koji grupu proizvoda proizvođača. Procjena ne obuhvaća samo proizvodne procese u samoj tvornici, već i administrativne procese, opskrbni lanac i kako organizacija upravlja rizicima vezanima uz sirovine. Napomena: IFS PIA nije standard za certifikaciju.

Pristup

Opseg audita prema standardu IFS PIA je uvijek isti: upravljanje integritetom proizvoda na određenoj lokaciji organizacije. To uključuje sve procese i podatke koji se odnose na integritet proizvoda proizvedenih na toj lokaciji, čak i ako se neki procesi provode na drugim lokacijama organizacije ili ih pružaju vanjski dobavljači. Audit slijedi jedinstveni pristup: obučeni auditori identificiraju određene rizike za prijevaru i integritet čak i prije provođenja audita na licu mjesta. Osim toga, maloprodajne trgovce se pita koji bi specifični aspekti trebali biti uključeni u audit prema IFS PIA. Na taj je način svaki audit usmjeren na cilj i prilagođen kupcu.

Put do evaluacije 

          Prijava

 1. Pročitajte program i smjernice IFS PIA
 2. Sami implementirajte zahtjeve kako biste stekli iskustvo
 3. Samoprocjena (preporuča se za prepoznavanje nedostataka)
 4. Prijava za audit (internetskom poštom na PIA@ifs-certification.com)
 5. Potpisivanje ugovora s IFS-om
 6. Ispunjavanje upitnika

  Sljedeći koraci
 7. Odabir certifikacijskog tijela s auditorima obučenima za IFS PIA, npr. DQS CFS
 8. Prikupljanje informacija od maloprodajnih partnera
 9. Dogovaranje datuma procjene
 10. IFS i procjenitelj pripremaju procjenu
 11. Provođenje procjene

  Nakon procjene
 12. Auditor priprema preliminarni izvještaj
 13. Organizacija u kojoj je proveden audit priprema akcijski plan
 14. Akcijski plan se dostavlja auditoru, koji dodaje zaključak
 15. Auditor šalje izvještaj u IFS
 16. IFS šalje izvještaj o IFS PIA procjeni organizaciji u kojoj je proveden audit i maloprodajnim trgovcima koji su sudjelovali u procesu
 17. IFS učitava pismo potvrde u IFS bazu podataka.

Učestalost provođenja audita prema standardu IFS PIA ovisi o sektoru proizvoda. Npr. sektor mesa podložniji je prijevari i stoga treba audite češće nego drugi sektori. Ciklus audita varira od 6 mjeseci do 3 godine.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...