Postępująca globalizacja, złożone wymogi prawne i rosnące wymagania konsumentów - wszystkie te czynniki mają wpływ na produkcję dóbr konsumpcyjnych. Logiczna konsekwencja: produkty, surowce i zagrożenia w łańcuchu dostaw muszą być dokładnie sprawdzane, ponieważ tylko w ten sposób można przeciwdziałać oszustwom produktowym. Nowo opracowana ocena porównawcza IFS PIA, którą przedstawiamy poniżej, idealnie nadaje się do tego przeglądu.

Audyty integralności produktów nie są niczym nowym: producenci marek własnych coraz częściej poddawani są takim audytom, które klienci detaliczni wykorzystują, aby uzyskać wgląd w produkcję w celu zapewnienia autentyczności i integralności produktu. Jednak listy kontrolne stosowane podczas tych audytów zawsze się różnią. Teraz, dzięki IFS PIA, to się zmieni.

Dzięki systemowi IFS Product Integrity Assessment (PIA) firma IFS wprowadziła jednolite podejście. Ocena porównawcza ujednolica kryteria dotyczące nadużyć i integralności produktów i może być stosowana w odniesieniu do dowolnej grupy produktów producenta. Ocena obejmuje nie tylko procesy produkcyjne w samej fabryce, ale także procesy administracyjne, łańcuch dostaw oraz sposób, w jaki firma zarządza ryzykiem związanym z surowcami. Uwaga: IFS PIA nie jest standardem certyfikacji.

Podejście

Zakres audytu IFS PIA jest zawsze taki sam: zarządzanie integralnością produktu w zakładzie x przedsiębiorstwa. Obejmuje to wszystkie procesy i dane związane z integralnością produktów wytwarzanych w tym zakładzie, nawet jeśli niektóre procesy są wykonywane w innych zakładach firmy lub są zlecane na zewnątrz. Podczas audytu stosuje się unikalne podejście: przeszkoleni audytorzy identyfikują konkretne zagrożenia związane z oszustwami i integralnością jeszcze przed przeprowadzeniem audytu na miejscu. Ponadto detaliści są pytani o to, jakie konkretne aspekty powinny zostać uwzględnione w audycie IFS PIA. W ten sposób każdy audyt jest zorientowany na cel i dostosowany do potrzeb klienta.

Droga do oceny

Rejestracja

 1. Zapoznanie się z programem IFS PIA i wytycznymi
 2. Wdrożenie wymagań na własną rękę w celu zdobycia doświadczenia
 3. Samoocena (zalecana w celu zidentyfikowania braków)
 4. Rejestracja na audyt (e-mail na adres PIA@ifs-certification.com)
 5. Podpisanie umowy z IFS
 6. Wypełnij kwestionariusz

  Kolejne kroki
 7. Wybór jednostki certyfikującej z audytorem przeszkolonym w zakresie IFS PIA, np. DQS CFS
 8. Uzyskanie informacji od partnerów detalicznych
 9. Ustalenie daty oceny
 10. IFS i asesor przygotowują się do oceny
 11. Przeprowadzenie oceny

  Poocenie
 12. Audytor przygotowuje raport wstępny
 13. Firma audytowana przygotowuje plan działania
 14. Plan działania jest przekazywany audytorowi, który dodaje wnioski
 15. Audytor wysyła raport do IFS
 16. IFS wysyła raport IFS PIA do firmy audytowanej i detalistów uczestniczących w badaniu
 17. IFS umieszcza list potwierdzający w Bazie Danych IFS.

Częstotliwość przeprowadzania audytu ISF PIA zależy od sektora produktów. Na przykład sektor mięsny jest bardziej podatny na oszustwa i dlatego musi być audytowany częściej niż inne sektory. Cykl audytu waha się od 6 miesięcy do 3 lat.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner  jest specjalistą ds. badań i komunikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywności. Na tym stanowisku śledzi wszystkie ważne wydarzenia w tym kontekście i informuje o nich naszych klientów w comiesięcznym biuletynie. Prowadzi także doroczną konferencję Sustainability Heroes.

Loading...