Företag kan nu registrera sig för en IFS Food Safety Check. Men vad är det egentligen, vad är syftet med en IFS Food Check och hur fungerar den? Vi svarar på alla dessa frågor i följande artikel.

Vad är en IFS Food Safety Check?

Den oanmälda IFS Food Safety Check är en frivillig tilläggsrevision och syftar till att kontrollera om ett företag uppfyller IFS-kraven om HACCP, hygien och skadedjursbekämpning i sin dagliga verksamhet. Till skillnad från de regelbundna IFS-revisionerna utförs revisionerna inte av ditt certifieringsorgan utan av IFS självt.

Grunden för IFS Food Safety Check utgörs av utvalda krav från IFS Food version 6.1 och IFS Wholesale version 2, som är särskilt relevanta för IFS krav inom områdena HACCP, hygien och skadedjurskontroll.

Vad är syftet med IFS Food Safety Check?

En framgångsrikt genomförd IFS Food Safety Check gör det möjligt för företag att visa att alla viktiga IFS-standardkrav också uppfylls i den dagliga verksamheten - dvs. inte bara de dagar då certifieringsrevisionen äger rum.

En meddelad IFS Food Audit i kombination med en oannonserad IFS Food Safety Check accepteras av de tyska handelsföretag som är representerade i IFS-panelen som likvärdig med en oannonserad IFS Food Audit. Detta ger många industriföretag möjlighet att genomgå en annonserad IFS-revision på nytt och visa att de kontinuerligt uppfyller kraven i IFS-standarden med hjälp av en IFS Food Safety Check.

Hur fungerar det?

IFS Food Safety Checks genomförs, som framgångsrikt testats tidigare år, inom en dag och utan förvarning. Förutsättningen för genomförandet är att företaget har en giltig IFS-certifiering.

Registreringen för IFS Food Safety Check kan göras så snart de senaste IFS-certifieringsrevisionerna har laddats upp i IFS-databasen. IFS-certifikatets giltighetstid måste vara minst sex månader. På så sätt garanteras IFS Food Safety Checkens oanmälda karaktär. Efter att IFS-certifikatet har utfärdats bör intresserade företag därför anmäla sig till IFS Food Safety Check så snart som möjligt. I motiverade undantagsfall förbehåller sig IFS Management GmbH rätten att ändra den angivna tidsfristen så att intresserade företag kan delta.

Registreringen är nu möjlig via inloggningsområdet på IFS webbplats. IFS Food Safety Checks utförs oberoende av certifieringsorganen. Planering, genomförande och utvärdering utförs direkt av IFS Management GmbH. Revisorerna utses också direkt av IFS Management GmbH.

Misslyckad - Vad händer då?

IFS Food Safety Check kan godkännas eller inte godkännas. Certifieringsorganet informeras om resultatet per post. Vid ett underkänt resultat måste certifieringsorganet självt besluta om eventuella konsekvenser för det aktuella certifikatet. Företaget kan skicka ett utlåtande till IFS per post.

IFS rekommenderar företagen att informera sina kunder om fakta, omständigheter och resultatet av IFS Food Safety Check. När rapporten har laddats upp i IFS databas kommer de återförsäljare som har angett företaget bland sina favoriter att informeras om resultatet. Om certifieringen är godkänd kommer återförsäljarna och certifieringsorganet också att informeras via denna kanal.

Det berörda certifieringsorganet måste fatta ett beslut om upphävande eller bibehållande av det aktuella certifikatet inom sju dagar. Om certifieringsorganet beslutar att inte upphäva certifikatet kommer återförsäljarna att informeras per post. Om certifikatet dras tillbaka kommer informationen att vidarebefordras av IFS-databasen till de användare som har tillgång till IFS-databasen och som har inkluderat respektive företag i favoritlistan.

Under IFS-kontrollen av livsmedelssäkerheten tas foton, som fungerar som objektiva bevis i händelse av misslyckande. För att bevara bevisen förvaras dessa foton hos IFS Management GmbH. De laddas dock inte upp till IFS-databasen tillsammans med besöksrapporten och är därför inte tillgängliga för tredje part.

Författare
Constanze Illner

Constanze Illner (she/her) is Research and Communications Officer in the area of sustainability and food safety. In this position, she keeps an eye on all important developments in this context and informs our clientele in a monthly newsletter. She also moderates the annual Sustainability Heroes conference.

Loading...